SEÇİM GÜVENLİĞİ *** Oy Çalınması Nasıl Önlenebilir?

Olaylar Ve Görüşler
Prof. Dr. ALİ DEMİRSOY
07 Nisan 2015 Salı
Cumhuriyet

Oy Çalınması Nasıl Önlenebilir?

Türkiye Cumhuriyeti kurulalıdan bu yana üzerine gölge düşmemiş bir seçim görülmedi.Bugüne kadar ki, üzerine gölge düşmüş seçimlerin bir kısmı doğru, bir kısmı çarpıtma da olabilir.

Oy kaçırma, çalma, yanlış sayma ve benzeri her türlü oyun, münferit (birilerinin işgüzarlığı ile) de olabilir o anda yönetime egemen olan partinin organizasyonu ile de olabilir.

YSK’nin rolü
Her ne kadar Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin adil yapılmasını sağlamak için bulunuyorsa da bunu başaramadığını, defalarca bir yerlere atılmış, bir yerlerde değiştirilmiş oy torbalarından biliyoruz.Bunun sadece bizim ülkemize özgü olmadığı, dünyanın birçok demokratik ülkesinde bile bu çarpıklığın ve sahtekârlıkların yapıldığını defalarca okuyoruz.

Ben, 70 yıllık yaşamım boyunca bu ülkede yapılan seçimlerdeki oyunları basından okuyarak ülkem adına hep üzüldüm. Buna kökten bir çare bulunması gerekiyordu.Aşağıdaki önerim, oy verme işleminde, sahtekârlıkların her çeşidini kesin önleyecek gibi gözüküyor, hem de oy verme ve sayma işleminin gizliliğine ve tarafsızlığına gölge düşürmeden.

Öneri
Eğer Yüksek Seçim Kurulu bu tarafsızlığı gerçekten kesin olarak yerine getirmek istiyorsa, yönetimdeki partiler de dahil olmak üzere partilerin hepsi bu öneriyi ciddiye alıp uygulamak istiyorlarsa, buyurun, size yıllarca çözülemeyen oy hırsızlığını kesin önleme önerim:

Damgalar
Türkiye’de yaklaşık 200.000 (30 Mart seçimlerinde 194 bin 310) sandık var.O zaman her parti bir defaya mahsus yaptırmak kaydıyla, daha sonra kendi merkezinde sürekli koruyacağı 1’den 200.000’e kadar sayı kazınmış, 200.000 damga bulunduracaktır. Yani her damganın farklı bir numarası olacaktır. Bu damgalar parti merkezinde tamamen rastgele seçilmiş olarak mühürlü torbaların içine konacak ve seçim günü sandığın parti gözcüsü tarafından, seçim tutanağına geçecek biçimde numarası kayıt altına alınacaktır.

Oy pusulaları
Oy pusulaları bugünküne benzer düzende basılacak; ancak arka taraflarına öndeki sıralamaya uyumlu olarak yuvarlak halka içinde damga vurma yerleri basılacaktır.

Oy pusulası seçmene verilirken parti ya da partilerin temsilcileri kendilerine ayrılmış bu yerlere ellerinde Türkiye genelinde sadece o sandığa mahsus olan sayıyı taşıyan ve sadece o gün mühürlü torbadan çıkan mühürle o anda oy pusulasını herhangi bir işaretlenmeye mahal vermeyecek biçimde kendilerine ayrılmış yerde mühürleyecektir.
Bu mühürleme kuralı partiler için zorunlu olmayacaktır. İsteyen parti bu hakkını kullanabilecektir.

Ancak bir sandık başına mühür gitmiş ise o sandığın oylarının geçerli olması için damganın (damgaların) basılması gerekecektir. Bu bir parti de olabilir, 5 parti de olabilir.

Herhangi bir işaretlenmeye neden olmamak için, oy pusulasının arkasındaki damgaya ayrılmış halkalar öndeki sıralamanın aynısı olacaktır.Damga kullanma hakkı sadece bir önceki Meclis’te milletvekili bulunduran partilere verilecektir.

Bu durumda örneğin Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Yuva köyündeki sandıkta A partisinin diyelim 5131, B partisinin 154, C partisinin 50325 sayılı damgaları ile oy pusulasının güvenirliği kayıt altına alınmış olacaktır. Hiç kimse daha önce bu pusulayı hazırlayamayacağı gibi, daha sonra da bir yenisini düzenleyemeyecektir.

Hiç kimse hangi sandıkta hangi sayıyı taşıyan damganın kullanılacağını bilemeyeceği ve o anda bu kadar çok sayıda damgayı hiç kimse yanında bulunduramayacağı için, daha önce evet basılmış oy pusulalarının yandaşlara dağıtılmasının hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu yöntem sandık başındaki dalaverelerin tümünü bir çırpıda önleyecektir.

Birden çok oy kullanımını engelleme
Ancak sandık başına gelinceye kadar yapılan dalaverelerin önlenmesi nasıl olacaktır? Örneğin bir insanı birkaç sandığa yazma; başka yerde birden çok oy kullandırma gibi.

Bunun önlenmesi de mümkün, bir defaya mahsus biraz pahalı olabilir.
Öyle ki: Hepimizin TC kimlik numarası olan bir dijital kimliğimiz (nüfus kâğıdımız) var.

Özellikle lokantalarda seyyar pos makineleri banka işlemlerinin tümünü aynı anda yapabilmektedir.Seçim sandığının yanında bulunan özel pos makinesine oy kullanırken sokup, o anda kimlik numaramızı Yüksek Seçim Kurulu’nun merkezdeki seçmeye yetkili olanların bankasıyla anında karşılaştırıp, aynı kimlik numarası ile bir başka oy kullanılmış ise gerekli işlemin yapılmasına girişilir.

Yılların ayıbından kurtulmak
Eğer demokrasiden kasıt gerçekten dürüstlük ve tarafsızlık anlaşılıyorsa, bir defa yapılacak küçük bir harcama ile yılların bu ayıbından kurtulabiliriz.

Böyle bir önerinin dikkate alınıp alınmaması partilerimizin demokrasiden ve seçim namusundan ne anlayıp ne almadıklarının da bir teyidi olacaktır.

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, SEÇİM - SEÇSİS, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *