BELLEK DÜRTÜCÜ * YERLİ CEP TELEFONU VE BİR İHANETİN HİKAYESİ * ASELSAN’ın yüksek teknolojiyle yapılmış olan telefonu nasıl yok edildi?

Değerli Dostlar, !!!

İşte ülkemizin acıklı gerçeklerinden birisi de cep tlf. üretimimizdir.

Önce 1200’lü yıllarda Hacı Bektaşı Veli ve 1900’lü yıllarda Yüce Atatürk “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” diye boşuna söylememişler. Bakın, 5,5 milyonluk Finlandiya, bütün dünyanın kullandığı Nokia cep tlf’unu nasıl üretip ülke bütçesine milyar dolarlar kazandırmış, bir de bizim ürettiğimiz -yerli- cep telefonunu ne hale getirmişler ona bakalım.
Bu yerli telefonumuzun hikayesinden şunu anlıyoruz ki, bu telefonu engelleyenler kendi gelecekleri için vatanlarını bile satarlar… Bu tlf’ları üretmişiz ve epeyce ülkelere de satmışız, neden bunun önünü kesip yabancı telefonları vd Türkiye’de yaygın hale getiriyorsunuz? Zehir zıkkım olsun kazancınız.
Dostlar, 2002-2006 arası Finlandiya’da bulunduğumda Nokia şehrine de gitmiştim ve bu fabrikayı da görmüştüm (Kısa hikayesi en alttaki bağlantıdadır). Bu telefon fabrikası, ürettiği telefona bulunduğu şehrin adını marka olarak vermiş. Nokia deyince, sadece telefon markası değil, bu fabrikanın bulunduğu şehrin adıdır.
Finlandiya 5,5 milyonluk nüfusu ile ki, bunun yarım milyonu yabancıdır. Yani, bunun yarısını iş gücü (üreten) olarak alırsak, bu kadarcık çalışanı ile bütün dünya’ya teknolojik ürünler satıyor (en önemlisi Nokia tlf ve Kone asansörleridir). Biz 80 milyonuz ve yarısı olan 40 milyon ile 2,5 milyon Finlandiya işgücünün onda birini üretmiyor onlardan ve diğerlerinden alıyoruz her şeyi!..
NOT : Yerli cep tlf’umuzun hikayesini okuyunca, birkaç yıl önce arka arkaya katledilen(!) ASELSAN mühendislerimizi, Isparta’da düşen uçaktaki kadın Prof’umuzu ve bilim insanlarımızı (Cenevre Ekibi) hatırladım!?
Bu gerçeklerin bilinmesi, hatırlanması dileğiyle paylaşıyorum.
Saygılarımla.
Duran Aydoğmuş
14.09.2018
14 Eylül 2018
merguntas@gmail.com
BİR İHANETİN HİKAYESİ
1993 yılında Türkiye ilk cep telefonu kullanımına geçti ve Süleyman Demirel de ilk cep telefonunu kullandı.
1994 yılında Aselsan’da 30 kişilik mühendis grubu yerli cep telefonu için çalışmaya başladı.1919 marka adıyla yüzde yüz yerli cep telefonunu ürettiler.
O yıllarda Nokia,Erikson ve Motorala markaları var henüz ve samsung, iphone yok. Dünyada telefon üreten 9 ülkeden birisi Türkiye’dir artık. Piyasaya ilk parti 500 adet sürülür, ilk dışarıya ihraç Azerbaycan ve Kıbrıs’tır ve bunu diğer ülkeler izler. 3 ayda 10 ülkeye 5000’den fazla ihraç olur.
İngiltere’deki teknoloji fuarında ASELSAN1919 birinci seçilir, o tarihte ilk titreşim özelliği de bu telefondadır, Bizimkiler hemen yeni sürümler olan 1920 ve 1923 geliştirmek için koĺları sıvarlar.
Ve ne yazık ki 1997 yılında Nokia’dan bir mühendis getirtilir ve aksilikler başlar, patent daha çıkarılmadığı için rakip firmalar uluslararası mahkemelere başvururlar ve davaları kazanırlar. Dönemin hükumeti sahip çıkmaz Aselsan’a.
Çukurova holdingin bir kuruluşu olan KVK, telefon satış dağıtım pazarını tek başına kendinde tuttuğu için Aselsan’ı değil de nokiayı bayilerine dağıtır, aselsanı depolarında tutar. ve Türk insani kendi öz malı yerli Aselsan 1920-1923 bulamaz piyasada.
Türk istihbaratı uzun süre bu telefonu kullanır, dış ülkelerin bu telefonları dinleme yapması imkansızdır. Sahipsizlik ve ilgisizlik neticesinde Aselsan bu üretimden çekiliyor ve milli bir teknolojiden ülkemiz yine mahrum kalır.
Naci Kaptan 21.09.2018
ASELSAN’ın CEP TELEFONU NASIL YOK EDİLDİ 
Yazıya ben de bir katkıda bulunmak istedim. Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel olarak  gelişmesini hiç bir devlet istemez . Bunun en güzel örneklerinden birisi de ASELSAN’ın yerli imkanlarla geliştirmiş olduğu ve dış dünyadan da beğeni toplayan ASELSAN CEP TELEFONUN yok edilmesi olayıdır.  Aselsan’da gerçekleşen ölüm olayları da büyük olasılıkla bu v.b diğer yaratıcı gelişmelerimizle ilgilidir. Mühendislerimiz de bu nedenle hedef alınmıştır.
ASELSAN 1920 CEP TELEFONU (YERLİ CEP TELEFONU)
Arkadaşlar Merhaba,
Bugün gene #tozluraflar tadında bir gecikmiş inceleme yayınlayacağım. Bu bir inceleme olması yanında ülkemizde kaçırılmış bir fırsata ait bir değerlendirme olacak.
#ASELSAN1920ceptelefonu
İnceleme konuğumuz ASELSAN 1920 cep telefonu :Bu telefon “ #İLKYERLİTÜRKTELEFONU” değil ama benim için incelemede özelliği daha öncelikli.
Ülkemizde üretilen gerçek anlamda ilk yerli telefon yine ASELSAN tarafından üretilmiş olan Aselsan 1919 telefonu idi.Bu telefon dönemindeki muadil telefonlar ile her konuda eşdeğer, sağlam ve gerçekten kaliteli bir telefondu.Bu telefon hakkında da verilerimi topladığımda ayrıca bir inceleme hazırlayacağım.
Peki bu yerli telefon olayı ne zaman nasıl başladı?
1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ülkemize uygulanan silah ambargosu üzerine savunma sanayiinin geliştirilmesi için yeni bir girişim başlatıldı. Önce “askeri vakıflar” daha sonra da “Devlet”, değişik uygulamalarla yeni şirketler kurdu veya kurulmasını destekledi. Aselsan, Havelsan, İşbir, Aspilsan bu dönemde kurulan askeri vakıf şirketleridir.
Ancak, bu girişimler belirlenmiş herhangi bir politika veya stratejiye dayanmıyordu. Kısa dönemdeki amaçları ülkede gerekli olan teknolojik ürünlerin ülke kaynakları çerçevesinde ivedilikle üretilmesi amaçlanmıştı.
Bu süreçte karşımıza önemli bir isim çıkıyor. #HACİMKAMOY…
Aselsan, Genel Müdürü M. Hacim Kamoy’un önderliğiyle, SSM’nin izlediği teknoloji edinme politikasından farklı, 1923-1950 döneminde uygulanan politikaya benzer bir, “ulusal teknolojiye dayanma” politikası izledi. Hacim Kamoy’un teknoloji politikası, askeri vakıfların “silahlı kuvvetlerimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak” olan ilkesine uygun olarak;
– Savunma sanayiinde tasarım ve teknolojisinin önemli olduğu,
– Kimsenin, kendisine rekabet üstünlüğü, gizlilik, güvenilirlik vb. özellikleri sağlayan bir teknolojiyi başkasına vermeyeceği ve
– Kritik teknolojilerin devletlerin kontrolünde oluşu nedeniyle transferlerinin mümkün olmayacağı, dolayısıyla teknolojiyi “ulusal olarak üretmek” gerektiği ilkelerine dayanmaktadır.
Aselsanın benimsemiş olduğu bu ilkeler doğrultusunda Hacim Kamoy, Aselsan’da, tamamıyla bir Ulusal Teknoloji Politikası izledi.
ASELSAN, Hacim Kamoy yönetiminde, ilk üretimini gerçekleştirdiği 1980 yılından itibaren geçen 20 yıl içinde 115 dolayında cihaz ve sistem üretti. Bu ürünlerin 95 adedi tamamen ASELSAN’da Türk mühendisleri tarafından, üniversitelerle de işbirliği yapılarak tasarlanmış ve geliştirilmiş, ileri teknolojili özgün ürünlerdir.
Türk Savunma Sanayii Politikası ve Stratejisi Esasları 1975–1988 yılları arasında sürdürülen savunma sanayiini geliştirme çalışmalarından edinilen deneyimlerin ışığı altında geliştirilmiş bir dokümandır.
VE İLK TELEFON…
Dünyadaki ve ülkemizdeki iletişim alanındaki gelişmeler takip edildiğinde tüm iletişim sektörünün mobil iletişim alanına geçmekte olduğu görülmüştü.Bu kapsamda Aselsan bünyesinde 1994 yılında bir proje ekibi oluşturularak 1997 yılında ilk telefonun piyasaya sürülmesi hedeflenmişti.Ülkemizdeki ilk GSM şebekesinin 1993 yılında devreye alındığında oldukça ileri görüşlü bir yaklaşım ile hareket edilmiş.
Aktif tasarım süresi iki yılı geçen projede otuzun üzerinde tasarımcı doğrudan görev almış (yaklaşık 80 mühendis/yıl), ayrıca, ASELSAN bünyesi içinde yer alan bütün birimler proje tasarımına dolaylı destek sağlamışlardır.
Aselsan’ın üç yıllık çalışması ve 5 milyon dolar harcamayla ortaya çıkan “1919” Danimarka’da test edildi, İngiltere’den “onay” aldı. Böylece Türkiye, dünyada cep telefonu üreten 9 ülkeden biri oldu.
ASELSAN GSM EL TERMİNALİ GELİŞTİRME GURUBU
Bu ekip Ayşın ZAİM hanımefendinin öncülüğünde tüm tasarım , test, üretim, kontrol süreçlerini kendi bünyelerinde gerçekleştirerek 1997 yılında ASELSAN 1919 MODELİNİ ÜRETTİLER. (Bu model ile ilgili ayrıca bir inceleme yayınlayacağım.Önemli birkaç dökümana ulaşamadım bunları temin ettiğimde –özellikle telefonun 3d tasarımında alınmış olan üretim katmanlarını gösteren bir render resmi –bu incelemeyi paylaşacağım.)
Üretilen bu ilk telefon tamamen yerli tasarım, yazılım ve üretim süreçlerinden geçerek üretilmesi nedeniyle gerçek anlamda yerli ünvanını taşır.
VE 1920 MACERASI…
1919 modeli üretildiğinde beklenen rakamların üzerinde bir talep geldi. Bu nedenle Aselsan, 1919 Modelin dağıtımını kendisi üstlendi. Ancak yeterli reklam ve dağıtım sağlanamadığı için pek çok noktada bu telefon bulunamadı. Bu nedenle 1920 telefonunun dağıtımı, o dönemde ülkedeki en yaygın dağıtım ağına sahip firmanın (KVK) firmasına verildi. Ancak nedense firmanın biraz “isteksizliği” nedeniyle telefon genel anlamda bulunabilir olamadı.
TEKNİK ÖZELLİKLER
117 gram ağırlığında, ince ve zarif görünümlü, titreşim özelliğinin yanı sıra, önce titreyip sonra sesli çalma, 24 çeşit çalma sesi / melodisi, ajanda, tarih, saat ve alarm, konferans kurma, rehberdeki ilk on numarayı tek tuşla arama, çağrı ücretlendirme, numara gizleme, kısa mesaj yollama ve alma vb. kullanım kolaylığı sağlayan özellikleri de bulunuyor.
Standart olarak kullanılan Lityum İon batarya’nın bekleme süresi, şebeke yayınlarına bağlı olarak 70-120 saati buluyor.Araç içi konuşma için geliştirilen Araç Kiti’nin sesli arama özelliği var. Araba kullanırken söylenen rakamları algılayıp, istenen numarayı arayabiliyor. Ayrıca, daha önceden öğretilen 32 adet ismi ve bunlarla ilgili telefon numaralarını hafızasında tutarak, bu isimlerden herhangi biri söylendiğinde, ona ait numarayı arayabiliyor.Standart koyu gri olarak piyasaya sunulan ASELSAN 1920’nin koyu mavi ve açık gri renkleri de var.
GENEL DEĞERLENDİRME
Bu telefonu 2003 yılında üniversite öğrencisi olduğum dönemde kullandım. ”Yerli Mali yurdun malı , herkes onu kullanmalı” kalıbının dışında olarak rahatlıkla üretildiği dönemdeki telefonlar ile kıyaslandığında Çok daha iyi tasarım ve teknik özellikleri bulunuyordu.
Görüştüğüm bir Aselsan mühendisi 1920 telefonunu ilk başta antensiz üretmek istediklerini ancak antensiz telefonun halk arasında iyi çekmeyeceği izlenimi olabileceğinden son anda anten ilave ettiklerini söylemişti. Yine bu mühendis bana telefonun toplam 19 tasarım katmanından oluştuğunu anlatmıştı.
Genel Kullanım Değerlendirmesi,
Telefonun şarjı ortalama 4-5 gün rahatlıkla yetiyordu, Telefonda yine o dönem Türkiyede hiçbir telefonda olmayan bir özellik vardı TİTREŞİM  evet bu telefon ile ilk defa titreşim özelliğini görmüş olduk.
Yine telefonun masaüstü şart ünitesi (DOCK) ve kulaklık mikrofon seti vardı.Kulaklık mikrofonda o dönemin en iyi yeniliklerinden birisiydi.Ve telefon açılırken İzmir Marşı ile açılması , menüsünde melodi olarak , aralarında “9’ncu Senfoni”, “Dağ Başını Duman Almış”, “Türk Marşı”, “Ceylan” ve “Üsküdar’a Giderken”in ve “Harbiye Marşı” vardı.
SON DEĞERLENDİRME
ASELSAN 1920 telefonundan sonra yeni bir telefon üretimi için hazırlığa başlanıldı. Ancak dağıtıcı firmanın “isteksizliği” nedeniyle üretilen telefonlar uzun bir süre ülke geneline dağıtılamadı.Ve telefon ile yaptığım bir görüşmede ; Aselsan satış yetkilisi; “elimizde olan tüm telefonlar şimdi KVK da “ onlardan bulabilirsiniz” demişti.KVK ile telefonda görüştüğümde ise bana Nokia telefon satmaya çalışmışlardı.
Yine görüştüğüm birkaç aselsan mühendisinden telefon üretiminin durmasına ilişkin iki bilgi aldım.Birincisi 1920 modelinde çalışan bir yabancı personelin, daha önce çalıştığı şirkette ürettikleir telefona ait bazı tasarımları Aselsan 1920 ve sonraki modelde kullanmak istediği, bu nedenle lisans konusunda sorunlar çıktığı için o dönemlik geçici olarak üretimin durdurulduğuydu. Ancak bu bilgiyi bana veren mühendis (kendisi GSM ekibi içerisinde çalışmıştı) asıl nedenin NOKİA ve ERİCSONN firmalarının Baskısı olduğunu söyedi.
Özellikle NOKIA nın KVK üzerinde “Aselsan ürünlerini al ama satma “ yönünde bir baskısı olduğu, ve ERICSONN un ise baz istasyonu ürettiği o dönemki operatörler üzerinden bir baskı oluşturduğunu söyledi.Ve son olarak üzerinde son çalışılan modelin büyük ihtimalle dünyanın ilk renkli ekran telefonu olabileceğini söylemişti.
SON SÖZ
Senaryolar çok.Ama sonuçta ülkemiz kendi GSM cihazını üretebilen ilk 9 firma arasında iken bugün bağzı! Yerli! Firmaların ilginç vergi taleplerini görüyoruz.Burda aklıma uzun zaman önce tanıştığım Sanayi bakanlığında çalışmış bir emekli müsteşarın anlattıkları geldi.
“80-90 lı yıllarda Türkiye’de üretilen tv lerin üretiminde %60 ı yerli malzemeler kullanılıyordu. Nasıl mı? TV nin dış tahta kasası büyük olduğundan %40 kanul ediliyor, arkasındaki plastik kapak ta %20 kabul ediliyordu. Geri kalan tüp devre kartı elektrik düzenleyici devreler küçük olduğundan %40 oluyordu “ Düşününce o dönemki yerlilik hesaplaması şimdiye göre gene mantıklıymış!
https://teknoseyir.com/inceleme/aselsan-1920-cep-telefonu-yerli-cep-telefonu

Nokia’nin ismi nereden geliyor?

Nokia çizme bot üretirken 34 milyar dolar cirolu şirket oldu. Nokia’ya ismini veren Nokianvirta nehri kıyısında 1865 yılında faliyetine başladı. Fredric Idestam tarafından kurulan şirket kağıt ürünleri ana gelir kolunu oluşturmak üzere ilk yıllarında bisiklet, oto lastiği, ayakkabı, çizme ve bot üretti.
Daha sonra üretim sahasına kablo, televizyon be elektrikli ürünleri de ekledi. 1967’de tüm şirketleri Nokia adı altında topladı. 1967 itibariyle esas faaliyet alanını telefon ve kişisel bilgisayarlar olarak belirledi. Dünya’nın en büyük mobil telefon üreticisi Nokia şu an dünya çağında kullanılan her üç cep telefonundan birinin üreticisi. 34 milyar dolar cirosu bulunan Finlandiya merkezli şirketin dünya çapında 68 bin çalışanı bulunuyor
This entry was posted in Bilim ve Teknoloji. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *