Daily Archives: April 15, 2015

3. Havalimanı ve Doğmamış Çocuklarımız *** “Malum konsorsiyum da araziyi çevirip inşaata başladı.Fakat 3. havalimanında hâlâ yer teslimi yapılmış değil.Yer teslimini yapması gereken, devlet. Ama bizzat eski Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan, yerin tamamı için Orman Bakanlığı’ndan izin alınamadığını söyleyerek hukuksuzluğu zımnen de olsa itiraf etmişti”

Çiğdem Toker 15 Nisan 2015 Çarşamba Cumhuriyet 3. Havalimanı ve Doğmamış Çocuklarımız CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından dün soruyordu: “3. havalimanı için yer teslimi yapıldı mı? Yapılmadıysa hangi hakla bölgeyi kapatıp işe başladılar?” Öyle ya, can güvenliğinden ekonomik … Continue reading

Posted in Ekonomi, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

UNUTMA * 3

Posted in UNUTMA | Leave a comment

AKP adayı, bakan arkadaşlarını ABD’ye gammazladı mı? *** “Krip­to­da zi­na ya­sa­sı ge­tir­me­ye ça­lı­şır­ken “i­ki­yüz­lü­” dav­ran­dık­la­rı id­di­a edi­len AK­P’­li­ler şöy­le sı­ra­la­nı­yor­du: “(…) Si­ya­si yel­pa­ze­nin fark­lı renk­le­rin­den bir­çok bağ­lan­tı­mız, eğer gi­ri­şim ba­şa­rı­lı olur­sa, sek­re­te­riy­le açık­ça iliş­ki ya­şa­yan, er­gen­lik ça­ğın­da­ki kız­la­rı ter­cih eden ve Rus ha­yat ka­dın­la­rı­na düş­kün olan (…)’ın, ad­li ko­vuş­tur­ma­ya ma­ruz ka­la­bi­le­cek pek çok AK­P’­li yet­ki­li ara­sın­da ola­ca­ğı­nı açık­ça be­lirt­ti (…)”

Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 15 Nisan 2015 Sözcü AKP adayı, bakan arkadaşlarını ABD’ye gammazladı mı? Ba­rış Ter­koğ­lu ve Ba­rış Peh­li­va­n’­ın ka­le­me al­dı­ğı “Mah­rem/Giz­li Bel­ge­ler­de Tür­ki­ye­’nin Sır­la­rı­” ki­ta­bın­da ABD El­çi­li­ği­’nin AKP’­li ba­kan­la­rın özel ha­yat­la­rı­na iliş­kin tut­tuk­la­rı not­lar tar­tı­şı­lır­ken, Bü­yü­kel­çi­li­ğin bu ko­nu­da gö­rü­şü­ne … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, UĞUR MUMCU | Leave a comment

Kutsiyetpenahları Papa! *** “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kutsiyetpenahları Papa Fransuva” diye başlayan ve “Yüce kişiliğinizi ülkemizde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız” diye devam eden davet mektubu yazmıştı. Papa ziyarete geldi ve halkın gözünde “Ak Saray dolup taşıyor algısı” köpürtüldü”

Necati Doğru necatidogru@sozcum.com 15 Nisan 2015 Sözcü Kutsiyetpenahları Papa! Romalı Papa, Türkiye’ye “aslında Fener Rum Patriği’ne alnını öptürmek ve sen İkinci Vatikan ol mesajı vermek” için gelmişti. Ankara’da kaçak Saray ise yeni yapılmış “doluluk sıkıntısı” çekiliyordu. Saray bu! Fıtratında var. … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, ERMENİ SORUNU, Gundem, Haber, NECATİ DOĞRU YAZILARI | Leave a comment

Papa’razzi *** “Amerikalı milyarder Peter Howard, kontes sevgilisinin doğumgünü için Rugantino gece kulübünü kapatmıştı. New Orleans Jazz Band çalıyordu. Konuklar arasında, prensler, baronlar, Hollywood efsanesi Tyrone Power, Elsa Martinelli, Anita Ekberg, usta yönetmen Federico Fellini filan vardı”

Yılmaz Özdil yozdil@sozcu.com.tr 15 Nisan 2015 Sözcü Papa’razzi George Clooney’nin eşi, Ermenistan’ın avukatı oldu.Kim Kardashian belgesel çekmek için Ermenistan’a geldi.Papa “soykırım” dedi. Hadise “papa-razzi”ye döndü.Ve aslına bakarsınız, kelimenin tam manasıyla cuk oturdu! Sene 1958. Roma. Amerikalı milyarder Peter Howard, kontes … Continue reading

Posted in DİN-İNANÇ, EMPERYALİZM, ERMENİ SORUNU, Gundem, HAYATIN İÇİNDEN, Yılmaz Özdil | Leave a comment

AP’de ‘Ermeni Soykırımı’ tasarısına onay! *** “Avrupa Parlamentosu’nda görüşülen ‘Ermeni Tasarısı’ kabul edildi. Avrupa Parlamentosu (AP) 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren ve Türkiye’ye Ermeni tezlerini kabul etmesi çağrısı yapan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti..”

Nisan 15, 2015 Sözcü AP’de ‘Ermeni Soykırımı’ tasarısına onay! Avrupa Parlamentosu’nda görüşülen ‘Ermeni Tasarısı’ kabul edildi.Avrupa Parlamentosu (AP) 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren ve Türkiye’ye Ermeni tezlerini kabul etmesi çağrısı yapan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.. … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, ERMENİ SORUNU | Leave a comment

UNUTMA *2

Posted in UNUTMA | Leave a comment

XXLarge yakışır…*** “Ekonomi çöküyor…Açlar artıyor…Yoksullar çoğalıyor…İşsizlik çığ gibi, üniversiteyi bitirmiş milyonlarca işsiz genç var…Kan akıyor sokaklarda…Devlet bitmiş, vurulmuş askerini PKK’nın elinden köylüler alıyor…”

Bekir Coşkun bcoskun@sozcu.com.tr 15 Nisan 2015 Sözcü XXLarge yakışır… Türkiye’nin başka derdi yok… “Tayyip Erdoğan başkan olsun mu, olmasın mı” derdimiz… Biraz ayıp oluyor… Yeni parlamento tam seçimle oluşturulmak istenirken, aynı anda o parlamentoyu yıkmaya çağırıyor milleti… Parlamentoda güçlü olsun … Continue reading

Posted in Bekir Coşkun yazıları, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, FAŞİZM, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ, Politika ve Gundem | Leave a comment

YABANCI BASIN * Financial Times : Erdoğan, devlet üzerindeki kontrolünü artırıyor * Ankara artık güvenilir görülmüyor

Daniel Dombey Financial Times 15 Nisan 2015 Financial Times: Erdoğan, devlet üzerindeki kontrolünü artırıyor İngiliz Financial Times gazetesi, bugün dört sayfalık özel bir Türkiye eki yayımladı. Ekin manşeti, “Cumhurbaşkanı devlet üzerindeki kontrolünü artırıyor”. Financial Times gazetesinin Türkiye muhabiri Daniel Dombey, … Continue reading

Posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DÜNYA ÜLKELERİ, FAŞİZM, Politika ve Gundem | Leave a comment

AYIP ÜZERİNE AYIP !!! Mahkeme kayıtlarından * Süleyman Şahı almaya giden tanklarımıza YGP teröristleri bindirilerek yol gösterilmiş !!!

Asuman ARANCA / ANKARA Nisan 15, 2015 Sözcü YPG’liler tankla mı taşındı? Türkiye’nin yurt dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Saygı Karakolu ve türbesinin terk edilmesi operasyonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Operasyon sırasında meydana gelen kazada şehit olan Başçavuş … Continue reading

Posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, Gundem, Haber, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, ORTADOĞU ÜLKELERİ, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, TSK | Leave a comment