CUMHURİYETİN HAVACILIKLA İMTİHANI * Doksan beşinci yaşında Cumhuriyet havacılık üzerinden gölgeleniyor. İstanbul’da yapımı henüz tamamlanmayan, yapan emekçilerinin hakkının yendiği haberlerden anlaşılan havaalanı bu kezki gölge aracıdır.

Ceyhun Balcı

CUMHURİYETİN HAVACILIKLA İMTİHANI

Yetmiş beş yıldır sayısız kesimin saldırısı altındaki Cumhuriyetimiz kimilerinin tersi görüşlerine karşın ayaktadır. Kurnazlıkla, cinfikirlilikle saldıranlar henüz Mustafa Kemal’i hedefe koyabilmiş değillerdir. Bu durumda biz Cumhuriyetçilere, Kemalistlere düşen Cumhuriyet’i her zamankinden daha kararlılıkla savunmak ve daha fazla yüceltmektir.

Doksan beşinci yaşında Cumhuriyet havacılık üzerinden gölgeleniyor. İstanbul’da yapımı henüz tamamlanmayan, yapan emekçilerinin hakkının yendiği haberlerden anlaşılan havaalanı bu kezki gölge aracıdır.

Havaalanı üzerinden Cumhuriyet’i gölgeleme girişimi bunu yapanların bilgisizliğinin değilse hainliğinin göstergesidir. Yirmi birinci yüzyılda havaalanı yapmayı hüner saymak başka nasıl nitelenebilir? Önce bolca ağaç kesip, ardından çokça asfalt dökmek ve hemen yanı başına cam-çelik-beton oluşumları dikmek yetenek göstergesi olamaz. Bunu yatırım saymak bile söz konusu değildir. Bol kazanç güvencesinin ayrıcalıklılara altın tepside sunulduğu ticari bir durumla karşı karşıyayız gerçekte. Şu ya da bu kuruluş önümüzdeki onyıllarda fahiş ve haksız kazanç sağlayacağı bir yatırıma para bağlamıştır. Çok kısa sürede bağladığı parayı geri alacaktır. Hem de kat kat fazlasıyla! Cumhuriyet’in karşısına bu sıradan olayı koyanlar kendi yetersizliklerini ortaya koymuş olmaktadırlar.

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda da havacılıkta sıçrama söz konusuydu. Hava araçlarının kullanımını ilk olarak Osmanlı dönemindeki Trablusgarp Savaşı sırasında gören Cumhuriyet’in kurucu kadroları izleyen yıllardaki Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele yıllarında havacılığın önemini özümsediler.

0000000453875-1.jpg

Bu durumun doğal sonucu olarak, Cumhuriyet kurulur kurulmaz havacılık alanındaki sıçramayı gerçekleştirdiler.

Hava araçlarının kalkıp, konacağı bir alan hiç kuşkusuz gereklidir. Ama, havacılık etkinliğinin bütününde havaalanının önemi yok denecek kadar azdır. Çünkü, havaalanı dediğimiz yerin yapımı ve kullanımı özel beceri ve yetenek gerektirmez. Gerekli aygıtları ve yetişmiş insanı koyduğunuzda şu ya da bu şekilde kullanıma hazır olur.

Havacılıkta asıl önemli olan hava araçlarını üretmektir. Bilimsel geri plan ve teknolojik geliştirme gereklidir bunun için!

Bugünlerde cahil ve de hain ruhluların boy hedefi yaptığı otuzlu yıllarda Türkiye’nin uçak üreticisi olduğunu düşündüğümüzde doksan beşinci yıldönümünde Cumhuriyet’in havaalanı açılışıyla gölgelenmesi girişiminin düzeysizliği ve değersizliği çok daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Araştırmak, geliştirmek yerine parasını verip alıp, kullanma ve üretimsizliğe tutsak düşme alışkanlığının yerleştiği günümüzde havaalanı açılışıyla Cumhuriyet’i gölgeleme girişimi acıklı güldürüden başka bir anlam taşımaz.

Geçmişte ve günümüzde eksik olmadılar!

Cumhuriyet sayesinde ülkeyi yöneten konumuna gelenlerin zavallılığı üzerinden Cumhuriyet’i yargılama kurnazlığı!

Cumhuriyet’te sorun yok!

Sorun onu geliştirmek yerine durağanlaştırmadadır.

Cumhuriyet’in 95. yaşgünü kutlu olsun!

Yıkamazlar!

Olsa olsa zavallılık göstergesi girişimlerle gölgede bıraktıklarını sanırlar!

Oysa, yerin dibine geçen kendileridir!

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet’i kuranlara, yaşatanlara, geliştirenlere ve ona kol, kanat gerenlere selâm olsun!

IMG-6198 (1)

Cumhuriyet köşemiz…

Milli Mücadele’nin örgütleyicisi,
Cumhuriyet’in kurucusu,
Devrimler’in öncüsü Mustafa Kemal Atatürk!

Bugünlerde boy hedefi yapılan Andımız’ın yazarı Dr Reşit Galip!
İstiklâl Savaşı Gazisi dedem Milli Kahraman Yusuf Balcı’nın madalyası…

CUMHURİYETİN HAVACILIKLA İMTİHANI

This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *