19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN. * Düşmanının Kaleminden * “MUSTAFA KEMAL, KADERİN ADAMI, ona Çanakkale’de Nisan, Ağustos 1915’de rastlamıştık, savaşçı bir prensin tüm niteliklerine sahip olduğu gibi.” (Churchill)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya
geldiğini tarih yazıyor fakat Ay ve Gün bilinmiyor.


İngiliz Kralı İngiltere Kralı Sekizinci Edward büyük saygı duyduğu Atatürk’ün doğum gününü kutlamayı düşünür fakat saray çalışanları aramalarına rağmen bu bilgiye erişemez. Şu yüceliğe bakınız ki hem cephede hem de masada Lozan antlaşması ile İngiltere’yi de mağlup etmiş olan Atatürk’e karşı tüm Dünyada olduğu gibi İngilizler de büyük saygı ve hayranlık duyuyordu.
İngiltere hariciye vekâleti tarafından Büyükelçiliğimize 10.XI.1936 tarihinde başvurularak Atatürk’ün doğum günü sorulur. Bu bilgi hariciye vekaletine ve Atatürk’ün Umumi Kâtibi Hasan Rıza Soyak’a iletilir. Soyak bu evrakı Gazi Paşa’ya sunar ve İngiltere Kralı Sekizinci Edward’ın, Atatürk’ün doğum gününü merak ettiğini ve bu nedenle bir mektup gönderildiğini söyler.
Gazi Paşa doğum gününü kendisinin de tam olarak bilmediğini belirterek, annesinden işittiğine göre, bir bahar mevsiminde doğmuş olduğunu söyler ve “Çocuk, benim doğum günüm 19 Mayıs’tır” Krala böyle yazalım.
Bu görüşme üzerine belirlenen doğum tarihi İngiliz Kralı Sekizinci Edward’a 12.XI.1936 tarihinde gönderilen mektup ile Atatürk’ün doğum tarihinin 19 Mayıs 1881 olduğu makamına resmi yazıyla bildirildi.
Aslında 19 Mayıs sadece Gazi Paşa Atatürk’ün doğum günü değildir. 19 Mayıs 1919 Türk Milletinin, Türk Devletinin yeniden doğuş tarihidir. Osmanlı’nın yıktığı, işgal ordularına teslim ettiği koca imparatorluğun yok olan küllerinden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yeni bir TÜRK DEVLETİNİN yaratılmasına giden yolun başlangıcıdır.
Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarını sadece Ulusal Bayramlarda değil, her gün, saygı ve şükranla anmak gereklidir. Bunun yolu da göstermiş olduğu AKIL, BİLİM ve ÇAĞDAŞLIK yolunda, Aydınlanma devrimlerinin ışığında sapmadan yürüyerek olacaktır.
Naci Kaptan / 19 Mayıs 2021 / 2024

‘Düşmanının Kaleminden
Mustafa Kemal’ ve 19 Mayıs

Zülal Kalkandelen / 19 Mayıs 2019 Pazar

Bugüne kadar Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve devrimlerin gerçekleştirilişini anlatan birçok kitap yayımlandı. İlk kaynak, her zaman Atatürk’ün ölümsüz eseri “Nutuk”tur ama ben bugün o dönemi onun düşmanının kaleminden anlatan bir kitaptan söz edeceğim. 
Bunu yaparken de Prof. Dr. Ergun Türkcan’ın Düşmanının KalemindenMustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı” başlıklı makalesinden alıntılar yapacağım. Prof. Türkcan,   Historia 1923 dergisinin Bahar 2019 tarihli sayısında, Winston S. Churchill’in The World Crisis adlı 5 ciltlik eserinden yararlanmış. 3261 sayfalık bu dev eserde, Atatürk’ün 1919’da Samsun’a yola çıkmasından hemen önceki durumu şöyle anlatmış Churchill: 
İtalya’nın Türk İmparatorluğu üzerindeki ihtirasları her türlü hayalin ötesindeydi… Mahalli bir ayaklanmayı bahane ederek Antalya’yı işgal ettiği gibi Yunanların İzmir’i işgal için hazırlıklar  yaptığı iddiasıyla resmen şikâyette bulundu. Yunanlar da kendi hesaplarına, İtalyanların Antalya çıkarmasını kendibölgelerine tecavüz için bir başlangıç sayarak yaygara kopardılar. Nisan (1919) sonuna doğru İtalyanlar, küçük partiler halinde, Bodrum, Makri ve Alanya’ya çıktılar. Venizelos ise, prestijine dayanarak, Aydın vilayeti, İzmir ve bin yıldır Yunanlar tarafından yaygın biçimde iskân edilmiş kıyıları ele geçirmek için çalışıyordu…   Müttefikler ve Başkan Wilson da bunu kabul ediyordu… Ancak bu şayialar, İzmir’deki Avrupalıların, Amerikan misyonerlerinin, İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiserliğinin tepkisini çekti: böyle bir adımın yaratacağı tehlikeye karşı birlikte uyarıda bulundular. 
Bunlara rağmen, İngiliz Dışişleri ve Savaş Bakanlıklarının ciddi uyarı ve protestolarına rağmen, 15 Mayıs’ta, 20 bin Yunan askeri, kendi savaş gemilerinin bombardımanı altında İzmir’e çıkıp, çok sayıda Türk’ü öldürdüler ve hızla İzmir-Aydın demiryolu boyunca ve Aydın’a yürüdüler; kanlı bir dirençle karşılaştılarsa da Küçük Asya’nın işgali ve zaptı başlamıştı.
Devrimin başladığı tarih 16 Mayıs 
İşte böyle bir ortamda, her türlü ihanet ve işgalin yaşandığı, Anadolu’yu kan ve ateşin bürüdüğü günlerde, Mustafa Kemal, 16 Mayıs’ta İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile yola çıkar. Bu nedenle 16 Mayıs, Kurtuluş Savaşı’nın ve Anadolu’da yaşanan devrimin başlangıç tarihidir. Mustafa Kemal, toplumun düşmana, emperyalizme ve onunla işbirliği yapan padişaha başkaldırışını aklında planlayarak Samsun’a ayak basmıştır.
Churchill’in gözünden Atatürk 
Churchill, kitabında Atatürk hakkında şunları yazmış: 
Toplanan bu büyük miktarda silah ve cephane, bir hafta içinde tekrar İngilizlerden  Türklerin kontrolüne geçti. Mustafa Kemal, Kaderin Adamı, ona  Çanakkale’de Nisan-Ağustos 1915’te rastlamıştık- bundan sonra, İstanbul’daki Türk hükümetine isyan etmiş bir asidir- savaşçı bir prensin tüm niteliklerine sahip olduğu gibi, artık iktidara da sahiptir...” 
1919 yılında Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı dönemde, bir dostunda ya da bir Türk’te değil, Çanakkale Savaşı sırasında Birleşik Krallık Donanma Bakanı olan düşmanında bıraktığı izlenim bu. Daha sonra Harbiye Bakanı olan Churchill’in şu satırları, 19 Mayıs’ın karşı taraftan nasıl göründüğünü göstermesi açısından ilginç. 
Yunanların Türkleri fethetmesi, hiçbir Türk’ün kabul edebileceği bir kader yazgısı olamazdı…  Hayallerle uyutulsa, cinayetlerle lekelense, kötü yönetimle çürüse, uzun yıkıcı savaşlarla, yenilgilerle sarılsa ve İmparatorluğu parçalansa da Türk hâlâ yaşıyordu.” 
19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal, Anadolu’da ezilen savaş yorgunu halkın yaşadığını ve bağımsızlık mücadelesi için yeniden dirildiğini, tüm dünyaya kanıtlamıştır. 

19 Mayıs, umudun bağımsızlık için yeniden doğuşudur. 
Bu nedenle ölümsüzdür. Bu topraklarda hiç ölmeyecek bir ruhtur.


http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1399638/
This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, Tarih, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *