Hırsız oy da çalar! *** para, mal, mülk, arsa ve benzeri, taşınır ve taşınmaz şeyleri çalanların oy çalmayacağını düşünmek için çok saf olmak gerekir *Ülkenizin kaderi için bir şeyler yapmak, demokrasinin ve hukuk devletinin yozlaşmasını önlemek istiyorsanız Oy ve Ötesi’ne katılın. !

Cumhuriyet
Emre Kongar
ekongar@cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2015

Hırsız oy da çalar!

Kaçakçılık, hırsızlık gibi eylemler genellikle belli konu ya da maddelerle sınırlı değildir…Örneğin kaçakçılar, çaydan şekere, uyuşturucudan silaha, küçükbaş ve büyükbaş hayvandan insana kadar, her türlü canlı ve cansız varlığı sınırdan geçirmekte uzmandır.

Hırsızlık da, kaçakçılık gibidir:Çalmayı meslek edinenler, çalarak zengin olanlar her şeyi çalmakta ustalaşmışlardır: Para da çalarlar, mal, mülk de!

Eh para, mal, mülk, arsa ve benzeri, taşınır ve taşınmaz şeyleri çalanların oy çalmayacağını düşünmek için çok saf olmak gerekir!

Geçen seçimlerde yapılan oy hırsızlıkları ayyuka çıkmış ve hırsızların bir bölümü de yakalanarak mahkûm olmuştu:Oy hırsızlığı çok çeşitli biçimlerde yapılır:

En kolay ve bilinen yol, bir kişinin birden çok yerde oy kullanmasıdır…AKP iktidara geldiğinde parmak boyası ile bu yol önlenmişti…AKP, iyice iktidara yerleşip, görünen ve görünmeyen devlete bütünüyle egemen olunca, ne hikmetse (!) parmak boyasını kaldırdı!

Bu arada seçmen listeleri ile defalarca oynandı…Seçimler arasında nüfus hareketleriyle açıklanamayacak seçmen sayısı farkları ortaya çıktı…Derken oyların sayımı sırasındaki hırsızlıklar etkili oldu: Muhaliflerin aldıkları oylar azaltıldı, iktidar partisinin oyları artırıldı..Yakalanan ve cezalandırılan hırsızlıklar genellikle bu tür olanlardı!

Seçmen listelerine, seçmenlere ve sandık kurullarına dayalı, bu fizik hırsızlıklara ek olarak, şimdi bir de elektronik hırsızlıklar devrede:
Sandık sonuçlarının kaydedilmesinde, yollanmasında ve birleştirilmesinde, ne türlü dalavereler döndüğünü bilmek en azından bizim gibi sıradan vatandaşlar için olanaksız!

Ama bütün dünyanın bildiği bir şey var, o da kullanılan SEÇSİS denilen sistemin dışardan müdahalelere yani hırsızlıklara açık olduğu ve bu nedenle bazı ülkelerde kullanımdan kaldırıldığı!

Türkiye’de, demokrasiyi ve hukuk devletini korumak isteyen vatandaşlar sandık güvenliğini sağlamak için Oy ve Ötesi adıyla bir Sivil Toplum Örgütü kurmuşlardı.Bu örgüt geçen seçimlerde son derece etkili oldu.

Şimdi 1 Kasım seçimleri için yeniden müthiş bir çalışma içindeler…
Ülkenizin kaderi için bir şeyler yapmak, demokrasinin ve hukuk devletinin yozlaşmasını önlemek istiyorsanız Oy ve Ötesi’ne katılın.

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/389529/Hirsiz_oy_da_calar_.html

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ, SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *