Daily Archives: October 21, 2015

Fuat Avni’den çarpıcı Erdoğan iddiası * Y…., günde en az üç kez Gülen’i ve onun iadesiyle ilgili mevzuları dile getirmese psikolojik olarak rahatlayamıyor. Gülen’in iadesi konusunda örtülü ödenek kullanılıyor. Yurt dışındaki birçok hukuk bürosuna çuvalla para ödendi. Sonuç alınamadı.

Sözcü Ekim 22, 2015 Fuat Avni’den çarpıcı Erdoğan iddiası Fuat Avni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fettullah Gülen’in iadesi için hukuk bürolarına çuvalla para ödediğini iddia etti. Gündeme getirdiği konularla Twitter’da fenomen haline gelen Fuat Avni, gece yarısı yine çok tartışılacak iddialarda bulundu. … Continue reading

Posted in DÜNYA ÜLKELERİ, Fetullah Gülen, FUAT AVNİ, HUKUK-YARGI-ADALET, İSTİHBARAT KURUMLARI | Leave a comment

Cinsi ; ALİ DİBO İHALELER

Posted in YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

ARAP ŞERİATININ PEŞİNE TAKILIP GİDERSEN,FİLARMONİ ORKESTRASI GELECEK DEĞİL…Salak salak “Bu bela nereden geldi” diye sorarsın hala…

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, FAŞİZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İrtica, NECATİ DOĞRU YAZILARI, ORTADOĞU ÜLKELERİ, RADİKAL İSLAM, TERÖR | Leave a comment

Altın varaklı satış! * Para odaklı bakışlar altın varak koltukta el sıkıştılar. Ezilmiş toplumların afyonu, görmemişlik, şöhret hırsı, tatminsizlik kokan altın varak koltuğa kurulunca Suriyeliyi insan olarak görmediler. Parayla alınıp satılabilen köleler olarak gördüler.

Sözcü Necati Doğru Ekim 21, 2015 Altın varaklı satış! Almanlar çoğunluğu çalışkan, dürüst, ahlaklı, yenilikçi, reformcu, disiplinli, bilime açık, özgür düşünceli insanlar. Almanya’yı lider ülke yaptılar. Avrupa’yı Almanya sürüklüyor. Nasıl lider oldular? Yenilikçi yetişmiş insanı. Üstün kalifiye işgücü. Dünyada yüksek … Continue reading

Posted in NECATİ DOĞRU YAZILARI | Leave a comment

Uçurumun kenarındayız!..* “Sen-be­n” si­ya­se­ti 13 yıl­dır de­vam edi­yor… Ku­tup­laş­tır­ma, öte­ki­leş­tir­me, “Ya ben­den­sin ya yok­su­n” zih­ni­ye­ti Tür­ki­ye­’yi par­ça par­ça et­ti…Bu bö­lün­me dev­let ku­rum­la­rı­na hat­ta yar­gı­ya bi­le gir­di…Dev­let ku­rum­la­rı ik­ti­da­rın çiz­di­ği ro­ta­ya, yar­gı­nın bir bö­lü­mü de ik­ti­da­rın zih­ni­ye­ti­ne gö­re ha­re­ket et­me­ye baş­la­dı…Çok kes­kin hat­lar­la bö­lün­dük!..Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en teh­li­ke­li gün­le­rin­den ge­çi­yo­ruz!..

Sözcü Mehmet Türker Ekim 21, 2015 Uçurumun kenarındayız!.. 1 Ka­sı­m’­da ya uçu­rum­dan aşa­ğı yu­var­la­na­ca­ğız, ya ayak­ta ka­la­ca­ğız…Bu­nu yi­ne Türk hal­kı ta­yin ede­cek!..Tür­ki­ye her ge­çen gün da­ha faz­la ve da­ha hız­la bö­lü­nü­yor… Son 13 yıl­da bu ik­ti­dar kar­de­şi kar­de­şe düş­man et­ti…Ve … Continue reading

Posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, EMPERYALİZM, FAŞİZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ, Politika ve Gundem | Leave a comment

Altın varaklı padişah koltuğu * Sultan Abdülaziz döneminde donanma, dünyanın en büyük dördüncü donanması haline geldi. Asrın liderimiz döneminde donanma, iftirayla hapse atıldı, savaş gemilerimizi kullanacak komutan kalmadı. Sultan Abdülaziz tersaneler yaptırdı. Asrın liderimiz limanları sattı.

Sözcü Yılmaz Özdil Ekim 21, 2015 Altın varaklı padişah koltuğu Asrın liderimiz, sultan Abdülaziz’in altın varaklı padişah koltuğuna oturdu, “ecdadımızın eserlerine, tarihimize sahip çıkıyoruz” denildi. Sultan Abdülaziz, o altın varaklı koltuğa oturulan Mabeyn Köşkü’nü Agop ve Sarkis Balyan kardeşlere yaptırdı. … Continue reading

Posted in Yılmaz Özdil | Leave a comment

Aklı başında olan bir kişi böyle der mi ? ; BİR BOMBA DAHA PATLARSA AKP İKTİDAR OLUR !!!

Sözcü 21.10.2015

Posted in FAŞİZM | Leave a comment

Canlı bomba, Allah razı olsun!..* Din iyi insan olmak içindir… Ama bir kez “minareleri süngü, kubbeleri miğfer, camileri kışla” yaptın mı, savaştasın…IŞİD mışıd, hiç farkın yok…Türkiye’deki yapı izin vermediği için sadece, kamera karşısında gazetecinin saçından tutup da boğazını kesmiyorlar…Emin olun nefret aynı nefret…Eğer hayallerinde hepimizi spor salonuna doldurup üzerimize benzin dökerek yakmıyorlarsa namerdim…Tıpkı Madımak’ta yaptıkları gibi…

Sözcü Bekir Coşkun Ekim 21, 2015 Canlı bomba, Allah razı olsun!.. Şu an aramızda dolanıyorlar, bu da IŞİD canlı bombalarının tapeleri: “Hasan da gitti…” “Hamdolsun…” “İsmail ile Abdullah da gittiler biliyorsun, Muhammed hastanede hayırlısıyla vaziyeti ağır, bugün yarın o da … Continue reading

Posted in Bekir Coşkun yazıları, FAŞİZM, RADİKAL İSLAM | Leave a comment

EŞ BAŞKANLIK FİNİŞ , BAŞKANLIK MAFİŞ …*** Sarayın 17 inci bölümünün 25 inci salonunda, ileri geri volta atan eşbaşkan, sinirden bas bas bağırıyordu; “Bu nasıl iş yahu, nasıl Eşbaşkanlık bu? Ne dedilerse yapmadım mı? İncirlik dediler, anında tamam demedim mi? Diyarbakır sonra Malatya dediler, olmaz mı dedik? Ne istediler de vermedik?

16 Ekim 2015 Rifat Serdaroğlu EŞBAŞKANLIK FİNİSH (BİTTİ Mİ)? -Hey adamım, şu İncirlik üssünü bize iyice açıver! *Hay hay Boss(Patron) açtım gitti, İncirlik ne ki, dükkân senin! -Hey Eşbaşkanım, Diyarbakır için izin ver. 5-10 Uçak, 5-10 Helikopter, 300-500 Asker göndereyim, … Continue reading

Posted in Rifat SERDAROĞLU yazıları | Leave a comment

Tarihin içinden bugüne ! * PETRO GERÇEKTEN DELİ Mİ İDİ ?

  1. Petro (Rusça: Пётр I Великий, Pyotr I Velikiy; 9 Haziran 1672 – 8 Şubat 1725) Rusya’yı 7 Mayıs 1682’den ölümüne kadar yöneten Rus Çarı. Kimi tarihçiler tarafından Rusya’yı, Avrupa’nın ve dünyanın kaderinde söz sahibi devletlerin arasına soktuğu düşünüldüğünden, … Continue reading

Posted in Tarih | Leave a comment