GERİCİLİK VE BÖLÜCÜLÜK…*** “Önce ekonomi tasfiye edilerek ulus devletin alt yapısı ortadan kaldırılır…Sonrada bölgeler arasındaki eşitsizliğe kapı aralanarak etnik kimlikçiliğe kapı açılır…Ardından da ulus kimliğini yok edebilmek amacıyla Dini kimlikler ön plana çıkarılır…”

Nusret KEBAPÇI
09–04–2015

GERİCİLİK VE BÖLÜCÜLÜK…

Emperyalizm, her zaman dinci gericilik ve etnik bölücülüğü kullanır…

Bunu sadece Ulusal Kurtuluş Savaşı…
Ya da
Cumhuriyet için söylemiyorum…
Bu hemen her dönem için…
Hatta benzer koşulları yaşayan tüm ülkeler için geçerlidir…

Bakın Kurtuluş Savaşı’na…
Yabancı emperyalistler yanında…
Hatta onlarla işbirliği yaparak…
Bu mücadeleye düşman olanlar kimdi?
Gericiler ve etnik bölücüler değil mi?

Soruyu şöyle soralım

Hemen her fırsatta Mustafa Kemal ve askerlerini karalamaya çalışanlar kimler…
Ya da bu savaşların kazanılmadığını kimler hemen her fırsatta kanıtlanmaya çalışmaktadırlar…

Veya kimler
Lozan’ı yok sayarak Sevr’in peşine takılmaya çalışmaktadırlar…

Yine onlar değil mi?
Bu gün hala…
Sahte belgelere dayanarak da olsa…

Atatürk’e, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na ve Cumhuriyet’e
düşmanlık yapmaya çalışmıyorlar mı?
Aslında bu ikisi; Yani dinci gericilik ve etnik bölücülük
hemen her ülkede kader birliği içindedirler…
Ve düşmanları da ortaktır…

Ulus devlet.

Peki neden?
Nedeni şu…

Ulus devlet denildiği zaman sanayisiyle, tarımıyla…
Ticaretiyle , Eğitimiyle…Maliyesiyle… Yüksek gümrük duvarlarıyla…

Hatta
Ortak tarih, dil ve kimliğiyle…
Bağımsız bir devlet akla gelmektedir ki…
Bu durum emperyalizmin çıkarları açısından hiç de istenilen bir şey değildir…

O sadece ulus devleti zayıflatıp, güçten düşürüp, parçalamak derdindedir ki…
Karşısında ekonomisiyle, siyasetiyle…
Ordusuyla güçlü bir ulus devlet olmasın…

Yani ulus devlet ;Ortak kimlik ve tarih yanında ekonomik ve siyasi bağımsızlık da demektir aynı zamanda… Böyle olunca da bu tür devletleri parçalayabilmenin sadece bir yolu bulunmaktadır…

Bizde de olduğu gibi…

Önce ekonomi tasfiye edilerek ulus devletin alt yapısı ortadan kaldırılır…
Sonrada bölgeler arasındaki eşitsizliğe kapı aralanarak etnik kimlikçiliğe kapı açılır…

Ardından da ulus kimliğini yok edebilmek amacıyla
Dini kimlikler ön plana çıkarılır…
Bakın söylemlerine; her ikisinin de hedefinde de…
Tekçi devlet dedikleri ulus devlet yok mu?

Demek istediğim; emperyalizm ulus devletleri sevmez…

Ve elbette uşakları da…

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DİN-İNANÇ, EMPERYALİZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İrtica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *