Muhtaç sayısında rekor tırmanış

Cumhuriyet 09.06.2013
OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA

G0: Brüt asgari ücretin üçte birinin altında
geliri olanları yani 326 liranın altında geliri olanları,
G1; 326 lira ile 978 lira arasında geliri olanları,
G2, 978 ile 1.957 lira geliri olanları,
G3 de brüt asgari ücretin iki katından fazla
geliri olanları gösteriyor
.

Muhtaç sayısında rekor tırmanış

Sosyal yardım istatistikleri, ülkede yaşayan her üç kişiden birinin yoksul ve muhtaç olduğunu gösterdi

Genel Sağlık Sigortası kapsamında Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri bilgi sistemindeki verilerde dört ay içerisinde asgari ücretin üçte birinden daha az aylık geliri olanlarda 1 milyon 53 bin 27 kişi, asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında bir geliri olanlarda 415 bin 335 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 468 bin kişi arttığı görüldü.

Ekonomide sürekli pembe bir tablo çizen, yurtdışı ile kıyaslandığında yüksek büyüme oranlarından dem vuran AKP hükümetinin, yurttaşı her geçen gün yoksullaştırdığı görüldü. Sadaka ekonomisinin yaygın yaşam biçimi haline getirildiği ülkede veriler, sadakaya muhtaç yurttaş sayısında son dört ayda rekor bir artış yaşandığını ortaya koydu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası İzmir Şubesi’nden Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç’ın yaptığı çalışma açlık ve sefalet koşullarında yaşam mücadelesi veren “hayattaysa ocağında aş yerine yoksulluk kaynayan” yurttaşlar kervanına 4 Ocak – 22 Nisan 2013 arasında 1.468.460 kişi daha katıldığını, “sosyoekonomik düzeyin ve refahın” arttığını ifade eden muktedirlerin bir kez daha yalan söylediğini gösterdi.

Demir ve Kılıç’ın verdiği bilgiye göre, sosyoekonomik durumu iyi olmayan ve muhtaç olan 23.668.942 kişi aldıkları sosyal yardımlar ile en asgari düzeyde yaşamaya çalışıyor.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında bütünleşik sosyal yardım hizmetleri bilgi sistemindeki verilerde dört ay içerisinde asgari ücretin üçte birinden daha az aylık geliri olanlarda 1.053.027 kişi, asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında bir geliri olanlarda 415.335 kişi arttı.

Türkiye Nüfusu SGK İstatistikleri’nde 75.627.234 olarak belirtiliyor. Sosyal yardım istatistikleri bültenin de 2012’de 23.668.942 kişinin yoksul ve muhtaç durumda sosyal yardım ve ödeme alarak en asgari düzeyde yaşamaya çalıştığı, böylece her üç vatandaştan birinin yoksul ve muhtaç olduğu görülüyor.

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi, sosyal yardım başvurusu yapan kişilerin, başvurusundan ödemelere kadar tüm işlemleri elektronik ortamda yürüterek hane bazlı olarak yoksulluk envanteri oluşturuluyor. Yoksulluk envanterin de sosyoekonomik durumu iyi olmayan ve muhtaç olan 6.7 milyon hane ve bu hanelerde yaşayan 23.6 milyon kişinin aldıkları sosyal yardımlar ve ödemelerle yaşamaya çalıştığı görülüyor.

Yurttaş yoksullaşıyor

“Gerçek acıtır” sözü bu tablolardaki veriler için ne kadar da geçerli. Rakamlarla sabitlenen gerçek Türkiye’de yaşayan yurttaşların yoksullaştığı. Bu noktada yapılması gerekenleri ise Demir ve Kılıç şöyle özetliyor: Yapılacak olan yoksulluğa ve sefalete tevekkül etmek yerine gerçeğin üzerine çekilmiş yalan perdelerini indirerek yaygınlaştırmak ve yoksulların, ezilenlerin daha büyük bir gövde olarak sistemi sorgulaması, eşitlik ve özgürlük temelinde Türkiye’nin yeniden kurulma mücadelesinin yükseltilmesidir. AKP hükümetinin uyguladığı ekonomi-politikaları ve küresel sermaye saldırıları en zenginleri daha zengin hale getirmekte, alt tabakada yer alan yoksul ve dezavantajlı kesimleri ise daha yoksul duruma düşürmektedir. Bu şekilde vatandaşı tebaaya dönüştüren, siyasilere bağımlı kılan bir sistem oluşturuluyor

Yoksulluk sınırı 1.787 TL

Ekonomi Servisi – Türkiye Kamu-Sen, mayısta, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırını 1.787 TL, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddini ise 3 bin 583 TL olarak belirledi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Mayıs 2013 verilerine göre günlük 27.2 lira olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 816 TL oldu. Mayıs 2013 itibarıyla ortalama 1.924 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 42.4’ünü oluşturdu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, açlık ve yoksulluk sınırının her ay daha da artış gösterdiğini söyledi. Koncuk, “Bu rakamlarla Türk halkının her geçen gün yoksulluğa bir adım daha attığı aşikârdır” dedi.

This entry was posted in Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *