İNCİL, KURAN, DİL VE DİN

İNCİL, KURAN, DİL VE DİN

Naci Kaptan – 12.05.2024

İncil Aramice dilinde yazılmıştır. Aramice en eski kaynaklar M.Ö 2. binyıl başlarında Suriye’de bulunmuştur. Daha sonraları Hristiyanlığı kabul eden ülkeler Aramice olan İncili kendi dillerine tercüme ederek kendi toplumunca anlaşılmasını sağlamıştır. Dünyada inancı, dini kabul eden tüm ülkeler KUTSAL saydıkları din kitaplarını kendi dillerinde okur ve yazarlar.
Bunun tek istisnasını vardır;
O da ülkemiz Türkiye’dir. Araplara, arap’ça olarak indirilen Kuran Türkçeye tercüme edilmiş fakat tutucu iktidarlar ve din adamları tarafından kabul görmemiştir. Yüce Atatürk bu konuda büyük devrim yapmış ve kendi parası ile Kuranı tercüme ettirerek bastırmış ve topluma dağıtmıştır. Ezanı Türkçe okutmuştur. DP iktidarı döneminde  Ezan ve ibadet yine arapça’ya çevrilmiştir. Türkiye’ye egemen olan irtica, tarikatlar, cemaatler ve de DİN’baz politikacılar ibadetin ARAPÇA yapılmasına yol vermiştir. Böylece İslam dinini benimsemiş olanlar kendi dinlerinin gereklerini ve kuranda yazılanların anlamını bilmezler. BİLMEDİKLERİNE İNANAN olmak ne kadar acı ve üzücü…
Padişah Yavuz Sultan Selim’in, Mısır Seferi sonrasında 1517 yılında Memlük Sultanlığı’nı mağlup ederek Kahire’yi ele geçirmesiyle, Abbasi Halifesi Osmanlı himayesine girdi ve böylece Halifelik unvanı Osmanlı’ya resmen geçti.  Fakat bu durum diğer islam ülkeleri tarafından kabul edilmedi ve padişah Yavuz Sultan Selim’in halifeliği kabul görmedi. Yavuz Sultan Selim Halifeliğini güçlendirmek için pazarlık yaparak Osmanlının/ Türk’lerin arap’laşmasına izin verdi. Bu nedenle arap ülkelerinden Osmanlı’ya getirilen yaklaşık 2 bin mele/ hocaya toprak ve ünvan verilerek Osmanlı’da değişik bölgelerine yerleştirildi. Bu kişiler misyonerlik yaparak toplumda  arap kültürünü/ İslam dinini yaymak görevini yaptılar. Böylece halifelik ünvanı karşılığı, Osmanlı araplaşmayı kabul etmiştir. Bu süreç halen devam etmektedir.

DİN VE DİL

Fransa’da Janvier Laurent isimli rahip vaaz verirken ve dua
okurken İNCİLİ İtalyanca okuduğu için rahiplikten çıkarıldı.
Almanya’da Theo Hoffman isimli rahip vaaz verirken ve dua
okurken İNCİLİ İngilizce okuduğu için vaaz vermesi yasaklandı.
Hollanda’da Aldert Christoffel isimli rahip vaaz verirken ve dua
okurken İNCİLİ İspanyolca okuduğu için görevden alındı.
Bu papazların görevden uzaklaştırılmalarının ana nedeni;
Duaları ve vaazları kendi toplumunun anlamadığı bir dil ile yapmaları idi…
Türkiye’de cami hocaları ise tüm duaları arapça okur.
“Camiye bağış” konusunu ise anlaşılması için Türkçe söyler!
Cemaat aidiyet duyduğu dinin amacını bilmez, anlamaz.
Anlamadığı bir dil ile ibadet eden,
söylenenlerin, söylediklerinin, arapça duaların
anlamını bilmeyen toplum;
TÜRK TOPLUMUDUR ve bu toplum Türk’lükten, Türkçe’den
uzaklaştırılarak DİN dayatması ile araplaştırılmaktadır.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *