Birgül Ayman Güler sahipsiz değildir

B A S I N A Ç I K L A M A S I

Birgül Ayman Güler sahipsiz değildir

29.01.2013

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİR.”(Mustafa Kemal Atatürk)

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler: TBMM’de “Ana Dilde Savunma Yasa Tasarısı” görüşülürken, BDP’li Ayla Akat’ın “Mücadelemiz devam ediyor. Çünkü varlığımızı koruyoruz” yolundaki ayrılıkçı, mikro milliyetçiliği yüceltici sözlerine karşılık, TBMM çatısı altında Türk ulusuna yapılan, cahilce, alçakça ve haince saldırılara yürekli bir karşı duruş sergilemiştir. Sn. Güler;

“AKP; Türk ulusunu tarihten silmeye dönük girişimlerinde BDP ile işbirliği yapıyor. Başbakan Erdoğan, ‘Türkçülük ırkçılıktır; biz bunu tarihten sileceğiz.’ diyor. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Tür ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gösteremezsiniz. AKP ve BDP işbirliğinin yaptığı şey tektir. Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Türkiye’de siz, sorunu Türk sorunu yaptınız” diyerek tarihe not düşmüştür.

Bu konuşma, faşistlik veya ırkçılık değil, tam tersine, tarihsel, sosyolojik ve evrensel bir gerçeği akıl ve bilimle dile getirmektir. Gerçekte, Faşist ve Irkçı olanlar “anadili-federasyonu, özerkliği” dayatan etnik Kürtçülük yapanlardır.

Sn. Güler; TBMM’deki bu konuşmasıyla AKP-BDP-ABD-İngiltere arasında başlatılmış olan Kürtlere Özerklik ve bölünme projesine karşı durmuştur. O nedenle, Sn. Birgül Ayman Güler “linç” edilmek istenmektedir.

Ulus; “Devlet kuran halktır”. “Türkiye halkları”, yani Türkiye coğrafyasında yaşayan halklar( Türk, Kürt, Laz, Boşnak, Çerkez, vd.) kader birliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuşlardır. “Türk ulusu” işte bu halkların ortak adıdır. “Türkiye halkı” sosyolojik, toplumsal tanımdır; “Türk Ulusu”, siyasal bir deyimdir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetini Kuran Türkiye Halkına Türk Milleti Denir.” tanımlaması, Anayasamızın 66. Maddesinde “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” şeklinde ifade edilmektedir.Sn. Güler, Atatürk’ün tanımladığı ve Anayasamızda yer alan bu gerçeğin altını çizmiştir.

Atatürk’ün ve Anayasamızın tanımlamasında her şey açık ve nettir. Bu tanımlamalarda her hangi bir etnik kökene, ayrıcalık, üstünlük tanıyan bir vurgulama yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkı, Türk milletinin şemsiyesi altında aralarında etnik kökene göre farklılık yaratılmadan, Anayasa’nın teminatı altında eşit şartlarla bir araya gelmiştir.

Ancak aralarında hiç bir farklılık gözetmeden, tüm Türkiye halkını ulus şemsiyesi altında birleştiren bu tanım küresel çeteyi, işbirlikçilerini, Vahdettinleri, Şeyh Saidleri, Kürt Saitleri, BOP eş başkanlarını, İmralı’daki katilin emir erlerini gerçekten rahatsız etmiş olmalı ki, kırmızı görmüş boğa örneği saldırıya geçtiler

Tartışmanın asıl kaynağı, ulus olmanın olmazsa olmaz ön koşulu olan “ortak dil” birliğinin parçalanmasıdır. Ulusun ortak adı olan “TÜRK” kavramının yok edilmesidir.

Küresel çetenin kurnaz aktörlerinin, Türkiye’ye enjekte ettiği bu sorun(!), devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne yapılan alçakça bir saldırıdır.

Bu, yalnızca Birgül Ayman Güler’e değil, “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” diyebilen, Türk ulusunun her bireyine yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıların altında, şer ittifaklarının üzerinde anlaştığı anayasadan Türklüğü silme, Türk’ü kimliksizleştirme operasyonu vardır. Bu saldırıların altında ana dilde eğitim, Öcalan’ın siyasi aktör yapılması ve federasyon vardır.

Bu saldırıların altında küresel çetenin “Dünya Egemenliği” istekleri vardır. Bu hayâsız saldırı yalnız Türklere karşı değil, Türk Ulusunu oluşturan tüm alt etnisitelere karşı da BÖLÜCÜ KÜRT Milliyetçiliği dayatmasıdır.

Sn. Birgül Ayman Güler, tıpkı bir Cumhuriyet Halk Fırkası mebusu gibi davranarak Türk milletine yapılan saldırılara karşı çıkmıştır. Ne biat etmiş, ne de partinin içine sızan, sızdırılan işbirlikçi Kürtçü milletvekillerinin sesine kulak vermiştir. Satı Kadın (ÇIRPAN) örneği tüm işbirlikçilere, Kemalist kimliği ile kafa tutmuştur.

Bizler, Yani Kemalistler, Sayın Gülerin, Sözlerini aynen haykırıyoruz. “Bundan sonra savunmadayız, meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız.”

Yönetim Kurulu Adına

O. Mümtaz ÇAPÇI

ADD ISPARTA ŞUBE BAŞKANI

This entry was posted in Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *