ATATÜRKÇÜLÜK IŞIMAKTIR

Sefa M. Yürükel – 14.09.2021
<sefamyurukel65@gmail.com>

ATATÜRKÇÜLÜK IŞIMAKTIR


Atatürkçülük: ikide bir Atatürk’ün söylev ve eylemlerini kopya çekerek yayınlamak ve paylaşmak değildir.

– Atatürkçülük: Atatürk’ten geçinmek değildir.

– Milleti Atatürkle kandırmak, egosunu tatmin etmek, illa bir yere baş olmak değildir.

-Atatürkçülük Atatürk’ün arkasına saklanmak değildir.

Atatürkçülük: şimdi ve 100, 500, 1000 yıllık akıl ve bilimi rehber alacak, halkı uygarlığın en üst seviyesine ulaştırmak için gerekli modern örgütlenmeyi yapacak, bunuda halkın içinden çıkarılacak olan kadrolarla temin edecek ve halkı kollektif, demokratik ve doğru önderlikle seferber edecek ve devleti uygar bir biçimde yönetecek olan akıllı ve bilimsel planlar, programlar ve uygulamalar yapmaktır.

-Atatürkçülük, ben değil biz olmaktır.

-Atatürkçülük, kollektif, insani ve milli bilinci taşımak, geliştirmek, yaratıcı olmak ve uygulamaktır.

-Atatürkçülük: paylaşmaktır, dayanışmaktır, egolardan arınmaktır, siyasi, sosyal ve kültürlü bir vatandaş ve Millet olmaktır.

-Atatürkçülük akıl ve bilimi rehber alarak insanlık ve T.C. Devleti ve Milleti için üretmektir.

-Atatürkçülük: gerektiği zaman hak, hukuk, insanlık, devlet ve Millet için savaşmak ve gerektiği zamanda barış yapmaktır.

-Atatürkçülük: laik, demokratik, özgürlükçü bireyi ve Milleti yaratmak ve bilinçli bir yaşam tarzını içselleştirmektir.

– Atatürkçülük: cehaletin örgütlü şekli olan dinci ve neo liberal yobazlığa karşı mücadele etmektir. Onu yenmektir.

-Atatürkçülük: bağımsızlıkçı, özgürlükçü, anti emperyalist olmaktır.

– Atatürkçülük: 72 Millete bir gözle bakmaktır.

– Atatürkçülük: bugün ve gelecekte insanlık, T.C. Devleti ve Milleti için ne yapacağıza, nasıl yapacağıza, ne zaman, neyi, nerede yapacağıza cevap bulmak ve bunlar için fikir geliştirmek, öneriler getirmek ve uygulama yapmaktır.

– Atatürkçülük: Önce evrensel bir insan ve sonrada bilinçli vatandaş ve Millet olmanın hakkını vermektir.

– 2021 yılında, Ebedi Milli liderimiz, halkçı, devrimci ve laik Atatürk’ün ilke, vizyon ve çizgisini güncelleyerek, geliştirerek ve katkılar yaparak, gerekirse bedel ödeyerek insanlık, T.C. ve Türk Milleti için ışımaktır.

– Kısacası Atatürkçülük:1938’den beri Türkiye’de vücudu terk etmiş olan akıl ve beyini vücutta tekrar işler hale getirmek için yerine oturtmaktır.

Sefa Yürükel

This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *