Celladına âşık olma…

Celladına âşık olma…

Bülent ESİNOGLU – 4 Nisan 2021 – bulentesinoglu@gmail.com

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’ya yönelik söylemlerinde hep bir “Beyaz Sayfa” açmaktan söz ediyor.
Ülkemizin işvereni, sermaye sahibi, büyük tüccar erbabı, devlet adamlarımız ve yüksek rütbeli askerlerimiz, Bezirgân Takımı Amerika der başka bir şey demezler. Her halde biyolojik bir şey, ille de Amerika, ille de mavilim gibi bir şey…
Sanki Amerika bizim velinimetimiz. Sanki ülkemizde hiç darbe yapmamış, sanki ülkeyi dört bir yanından sarmamış gibi… Genlerimizdeki bu Amerikancığı bir türlü söküp atamadık. Adeta bebek, genleriyle doğuyor. 22 yaşına gelince ille de Amerika diyor.
“Amerika ve Amerikasız yaşayamayız” düşüncesi ve isteği burjuvazinin talebidir. Onlar için vatan toprakları satılacak arsadır. Genleri, psikolojileri ve sosyal dünyaları Amerika ile bütünleşmiştir. Güç odaklarının Amerika demesi, sadece kültürel ve sosyal bir yaklaşım değildir. Bir güvenlik yaklaşımıdır, bir çıkar yaklaşımıdır.
Amerika, bizim için bir beyaz sayfa açmasa da biz Amerika’nın yanındayızdır. Hatta “siyah sayfa” dahi açsa, biz Amerika’nın yanındayızdır. Eğer Amerika’nın yanında olmasak, yukarıdaki Ayı, Uzak Doğudaki Sarı tehlike Çin, bizi yutarlar! Amerikancı manipülasyonun temeli budur.
Amerikancılığımız Amerikalılardan da ilerdedir. Afganistan’dan Amerika askerlerini çekti. Bizim 2000 askerimiz, hala sözde NATO gerçekte Amerika için oradadır.
Kürecik Gözetleme İstasyonundan ABD İran’ı gözetler, İran’ı bize düşman eder. Seyrederiz.
NATO ileri karakolu durumundayız. NATO, sözde 26 devlete aittir ama sadece Amerika’ya hizmet eder.
Ey Amerika söyleminden mayna edip, “Beyaz Sayfa Aç” söylemine gelmişsek, yakında bir hamle daha yaparız. Amerika eski Amerika olur.
Sol, sosyalist, hatta sağ çevrelerde, birbirlerine karıştırılan iki kavram var. Faşizm ve faşizme benzeyen diğer yönetim anlayışları. Günümüzde en çok üzerinde durulması gereken husus; Faşizm ve Şark Despotizmidir.
Faşizm, modern dünyanın yaşadığı bir yönetim bilicimi olmasına karşın, Şark Despotizmi daha çok antik tarihten süzülerek gelen ve daha çok Doğuya özgü olan bir yönetim anlayışıdır. Faşizm sınıf temellidir. Egemen güç odaklarına dayanır. Irkçıdır.
Oysa Şark Despotizmi toprak temellidir. Bezirgân takımına dayanır. İdeolojisi Orta Çağ ideolojisidir. Dindir. Faşizm ırkçıdır. Etnik temelde iş görür. Hem Şark Despotizmi hem de faşizm erkeksidir. Erkektir. Zorbalık ve yönetim anlayışları ikisinin de şiddettir.
Ülkemiz, bir taraftan kapitalizmin tüm unsurlarını bünyesinde barındırırken, öte yandan kültürel olarak, Şark Despotizminin ideolojik yapılanmasına sahiptir.
Bu açıklamayı şu sebepten yapma ihtiyacı duydum.
Hiçbir iktidar kendinin faşist olarak nitelenmesinden hoşnut değildir. Ama kendi yönetimi faşizmdir. Faşizmin kurucusu Mussoloni bile, kendisinin, faşist olduğunu hiç söylememiştir. Modern faşizm ile Şark Despotizminin birlikte var olması istisnai bir durum değildir. Sonuçta ikisi de şiddeti esas aldığına göre…
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *