ARAPLARDAKI ATATÜRK ve LAİKLİK DÜŞMANLIĞI!…

İLHAN ARSEL : ARAPLARDAKI ATATÜRK DÜŞMANLIĞI!…


Türk’ün Batılılaşma gayretlerinde oldukça geniş görüşlü davranmasını ve bu sahada Atatürk sayesinde oldukça mesafe alabilmesini Türk’ün Şeriât’a fazla bağlı olmaması nedeniyle izaha çalışan Arap liderleri her şeye rağmen şu inançta birleşmektedirler ki Arap kendini ancak Batı kültürü aldıktan sonra tanımaya başlamıştır ve ancak Batıya yönelmek suretiyle bütün gelişmelerine (az da olsa) sahip olabilmiştir. Bir Arap yazarı H. Şarabi 1957’de şunları yazmaktaydı:
‘. . .hattâ bugün bile şu inkâr edilemez ki Arap aydını kendisini ve durumunu Kahire’de veya Şam’da veya Beyrut’ta Arapça konuşarak veya okuyarak değil fakat daha ziyade Paris’te veya Londra’da veya New York’ta Fransızca veya İngilizce konuşarak veya okuyarak anlamaktadır.
Arap’taki Atatürk düşmanlığı Atatürk’ün ‘Millet egemenliği’ ve ‘Layik Cumhuriyet’ amaçlarına yönelmiş davranışlarının oluşmaya başlamasıyla kendisini duyurtmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinden bugüne gelinceye kadar bu düşmanlığı sürdürmekte Arap özel bir itina göstermiştir. 1975 yılının Nisan ayında ünlü Amerikan dergisi TIME’a bir demeç veren Suudî Arabistan Başbakanı Prens Fahd:
‘Bizim uygulayacağımız yöntem Atatürk’ün uyguladığı yöntemlerin tamamen tersidir’ derken Arap dünyasının liderlerine egemen olan Atatürk düşmanlığı eğilimlerinin yeni bir açıklamasını yapmaktaydı. Araplardaki Atatürk düşmanlığının nedenlerini anlamak şüphesiz ki kolaydır. 1400 yıl boyunca Şeriât ninnileriyle uyutulan halkların hür düşünce ve ‘hür akıl’ yoluna girmeleri halinde Şeriât çıkarlarının neler kaybedeceği ortadadır.
Halkı kul ve köle gibi ve Tanrı’dan geldiği iddia olunan hükümlerle yönetmeye alışmış ve yeryüzünü halka cehennem (ya da yoksulluk ve sabır yeri) fakat kendilerine cennet yapan Müslüman yöneticilerin en büyük huzursuzluğu elbette ki bütün bu yalanlara ‘Hayır’ diyebilecek kafa yapısının oluşabilmesidir. Gökten inmiş gibi gösterilen emirleri ve hükümleri kafası aydınlanmış ve cehalet uykusundan uyandırılmış insanlara kabul ettirmenin olanağı yoktur.
Sosyal düzenin sağlanması ve devlet yaşamlarının sürdürülmesi bahaneleriyle dağarcığında YALAN’dan gayrı bir şeyleri bulunmayanlar için halk yığınlarını cehalet içerisinde oyalamak en sağlam en güvenilir bir yoldur. Müspet eğitim görmüş ve AKIL rehberliği yolu ile yaşamlarını düzenlemesini öğrenmiş halkları Tanrı korkusu Peygamber umacılığı ile değil akla yatkın ve belli bir zümrenin çıkarlarına değil toplum çıkarlarına uygun usullerle yönetmek mümkündür.
İşte Atatürk’ün getirdiği şey AKIL REHBERLİĞİ yoludur; o bu yoldan kişilere ve topluma müspet eğitim yolu ile gelişmiş akıl sayesinde yeryüzü mutluluklarını sağlama formülünü vermiştir. Bu formül ise petrol kaynaklarından gelen sınırsız zenginlikleri bir aile şirketi gibi paylaşıp halkı ilkellikler cehaletler gerilikler ve yoksulluklar içerisinde yönetmeyi sırf din sömürüsü sayesinde becerebilen Arap liderlerine elbette ki cazip bir formül görünemezdi. Atatürk’e düşmanlık beslemeleri bu bakımdan onların kendi ahlâk doğrultularında olan bir şeydi.
Bizim şeriâtçımızın da Atatürk düşmanlığı davranışlarının altında aynı nedenler yatar. Ve esasen bizim gericilerimiz Arap çevrelerin de etkisi ve itişi ve maddî yardımlarıyla kendi öz ülkelerinde âdeta Arap Şeyhlerinin birer ajanı gibi hareketle Atatürk sevgisini bu ülkeden yok etmenin çabası içerisindedirler.

Arap Milliyetçiliği ve Türkler-Arap Milliyetçiliğinde “Türk Aleyhtarlığı” “Dil” ve “Din” Unsurları ve Türk’le İlgili Sorunlar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları Değişikliklerle 2. Baskı Ankara 1975 s.181-182.

Dipnot:
1. Bkz. Hisham Sharabi “The Crisis of the Intellegentsia in the Middle East” The Muslim World Vol. XLVII 1957 p.193

Oraj Poyraz
This entry was posted in ATATURK, DİN-İNANÇ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *