KÜRESEL EKONOMİ * Dolar ve Dijital Yuan Blockchain * Maddi olmayan servet

Maddi olmayan servet

Bülent ESİNOĞLU – 18 Nisan 2021, bulentesinoglu@gmail.com

Devir-daim pompası bulunduğunda, çiftçiler ne kadar çok sevinmişlerdir? İkinci devir-daim pompası olan finans kapitalin ortaya çıkmasına da servet sahiplerini çok sevindirmiştir. Zaten ikinci devir daim pompası onların keşfidir.
2008 Amerikan krizinde, ölüme yakın bir deneyim olmuştu. Para yerine geçen tüm kağıtları, Amerikan FED, para basarak, satın almıştı. Yani iflası ve çöküşü, devlet topladığı vergiler ile kurtarmıştı.
Olabilecek enflasyonu da diğer dünya ülkelerine göndererek, yoluna devam etmişti.
O zaman da şimdide, devletler sermaye adına ne varsa; kâğıt, hisse senedi, şirket menkul kıymet kâğıdı, bono, tahvil hepsinin arkasında devletler duruyor. Karını servet sınıfı alıyor. Zararını devletler karşılıyor.
Dolayısı ile vergiyi veren üreticiler ve halklar fakirleşiyor.
Lakin bu kez durum oldukça farklı gelişeceğe benziyor.
Çin, Altına endeksli “Dijital Yuan’ı Blockchain teknolojisi ile dünya piyasasına sürdü. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinin, Dolar basarak kurtulabileceği alan sınırlanmış oldu. Çin Doları hiç devreye sokmadan, Arap ülkelerinden, Altına dayalı Dijital Yuan ile petrol alabiliyor.
Amerikan finans siteminin tıkanmasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, sözleşmeye dayalı para yaratma düzeni, borçların alınıp satılmasından doğan spekülasyonlardır. İkinci de sınırsız para basımıdır. Daha açık söylersek; teminat olarak gösterilen değerlerin gerçekte değer olmamasından kaynaklanır.
Finansallaşma, kapitalizmin patolojisi gibidir. Aşırı birikim kapitalizmin yapısal hastalığıdır. Kredi verenin diktatörlüğünü gerektirir. Amerika eskiden olduğu gibi sınırsız dolar basarak, enflasyonunu diğer ülkelere göndererek, yoluna devam şansı çok azalmış oldu.
Kâğıt al kâğıt sat, üretmeden kar et, sistemi tıkanma noktasına geldi.,
Çünkü sistem ve karşılıksız basılan paralar, bir yerlerde balon yaptı. Kimi borsada, kimi değerli metallerde, kimi gıda maddesinde, kimi hisse senedinde olmak üzere, hemen hemen her yerde balon var.
Üretim yok, spekülasyon çok demek daha doğru olur.
Bu balonlar patladığında, Amerikan finans sektörü çöktüğünde, yani borçların ödenmesine sıra geldiğinde, ister istemez dünya ticaretinin devam ettirilmesi için Dijital Yuan devreye girecektir.
Amerikan SWİFT sisteminin işlemeyeceği, Blockchain siteminde, dünya ticareti devam edebilecek. Amerika da 1950’de İngiltere ne duruma düşmüşse, o duruma düşecektir. Arkasında üretim olmayan, tamamen borca dayalı bir anlayışla üretilen Doların, sayılı ayları veya yılları olduğunu söylemek mümkündür.
Çin’in Altına dayalı Dijtal Yuan’ı desteklemek için Altın üretimine ve satın alımına, deli gibi hız vermesi bundandır.
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, Ekonomi, KÜRESEL POLİTİKALAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *