MİLLİ GÜVENLİK KURULU ÜYELERİNE

Rifat Serdaroglu
rifatserdaroglu.com
20 Temmuz 2016

Pek Sayın ve Muteber Sivil ve Askeri Üyeler;

Cumhur’un Başı’nın dediğine göre bugün toplanacakmışsınız ve çok önemli kararlar alıp, bizlere de açıklayacakmışsınız. Sizler o koltuklarda Anayasamızın 118. Maddesi sebebiyle oturuyorsunuz. Yani Anayasal bir kurumsunuz. Hükümete, ülkenin tamamında veya belli bölgelerinde “Olağanüstü Hal” ilan edilmesini bile tavsiye edebilirsiniz. Orası sizin bileceğiniz bir iş!

Bendeniz, hepinizden daha erken doğmuş deneyimli biri olarak hangi kararları ALMAMANIZ gerektiğini sizlere hatırlatmak istedim. Eğer benim dediğimin tersini yaparsanız, sizleri de darbeci ilan ederler, apışıp kalıverirsiniz maazallah!

Alınmaması ve mümkünse yanına bile yaklaşılmaması gereken kararlar;
1)Anayasamızda Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine Anayasamızın 4 cü maddesi ile teminat altına alınan lâiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

2)Mevcudiyetleri Anayasamızın 174 cü maddesi ve 677 sayılı kanunla men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir.

3)İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Özellikle Ankara ve İstanbul Belediyelerinde) istihdamı ile teşvik unsuruna imkân verilmemelidir.

4)Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği, Milli Eğitim Bakanlığına devri sağlanmalıdır.

5)Büyük kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir…

Anlaştık mı Sayın Üyeler? Dediğimden bir santim şaşmayın olur mu?
MGK’nın sivil üyelerinin nasılsa kendi düşüncelerini açıklama hakkı yok!
Onlar, işverenleri ne derse onu yapmak zorundalar. Çünkü en ufak bir yanlışta dayaktan, falakaya kadar cezalar var!

Ya siz MGK’nın altlarını tutamayan komutanları?
Sizler yukarıda yazılan 5 maddeyi bir yerlerden hatırladınız mı?
Tabii ya, 18 maddeden oluşan bu bildiriyi, sizi yetiştiren her biri Atatürk’ün, Türk Milletinin Ordusunun şerefli komutanları olan büyükleriniz imzalamıştı! Onlar bugünleri görmüşler ve toplumu uyarmışlardı! Ama sizler onlar gibi değilsiniz. Baksanıza, özel kaleminizi-yaverinizi bile doğru seçmekten acizsiniz.

MGK’nın Sayın üniformalı üyeleri;
Şimdi size neleri imzalayabileceğinizi anlatıyorum. Dilerseniz bu yazacaklarımı bir dilekçe haline getirir ve sizin fikrinizmiş gibi kurula sunabilirsiniz!

1)Anayasamızdan ve yasalarımızdan “Lâiklik” denen bölücü illetin derhal çıkarılması!

2)Müslüman ve diğer dinlerden her türlü tarikata-cemaate müfredatlarını kendilerinin belirleyecekleri, masraflarını kendilerinin yapacakları Tarikat İlkokulları-Cemaat Ortaokulları- Tarikat Üniversiteleri açılmasının serbest bırakılması!

3)İrticai faaliyetleri sebebiyle ordudan daha önce atılan ve çoğunun Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde istihdam edilenlerin, acilen orduya alınmaları!

4)Her cins ve dinden tarikat ve cemaatlere, köylerimizde dahi okul, yurt, kurs açmalarının serbest bırakılması!

5)Atatürk ve Türk Milleti adının bu ülkenin tamamından çıkarılması, millet kelimesi yerine daha birleştirici olan “Ümmet” kelimesinin kullanılması, Atatürk’ün tüm resim-heykel veya adı verilmiş tesislerdeki adının silinmesi, yerine Halife Sultan Hazretlerinin konması…

MGK’nın Sayın üniformalı üyeleri;

Bir de toplantıda “Yahu Arkadaş, kim soktu bu Cemaat denen örgütü devletin taa içine kadar” gibi konulara sakın girmeyin. Sallayın başı, alın maaşı! Hadi iyi toplantılar gari…

Sağlık ve başarı dileklerimle

This entry was posted in Politika ve Gundem, Rifat SERDAROĞLU yazıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *