ORTAK AKIL / ÜST AKIL *** “ipsiz-sapsız-tutarsız konuşmak için bilgiye, projeye, yatırıma, en önemlisi paraya ihtiyaç yoktur. Salla sallayabildiğin, at atabildiğin kadar!”

07 Temmuz 2015
Rifat Serdaroğlu

ORTAK AKIL / ÜST AKIL

İş bilmeyen, yeteneksiz, bilmediğini bilmeyen, uzman görüşüne ve tarihi gerçeklere sırt çeviren yöneticiler bol-bol laf kalabalığı yaparlar, sürekli olarak kavram üretirler.

Nasılsa ipsiz-sapsız-tutarsız konuşmak için bilgiye, projeye, yatırıma, en önemlisi paraya ihtiyaç yoktur. Salla sallayabildiğin, at atabildiğin kadar!

Efendim bu sözler, döner dolaşır yarın söyleyenin ve milletin başına dert olurmuş, eh onu da zamanı gelince düşünür, o zaman bir çare ararlar!

Sorunlar birike birike çözülemez hale gelince, haram yemekten şişmiş bu yöneticiler, haram servetlerini de alarak, başka bir ülkeye kaçarlar. Kaçtıkları yerde haram servetlerini yiyemeden ölüp giderler. Böyleleri için söylenmiş en güzel söz şudur;

“Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur,
Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehl-i kubur…”
( Ne kendi rahat etti, ne halka huzur verdi. Bu dünyadan göçtü gitti, biz kurtulduk, şimdi kabirdekiler düşünsün! )

AKP’nin, yeni kavramlar üretip sonra da bunu tartıştırması konusunda kimse eline su dökemez! Açılım-Süreç- Kürt Açılımı- Açılım Süreci- Oslo Süreci-İmralı Süreci- Yakında Çok Güzel Şeyler Olacak Projesi-Demokratik Açılım Süreci-Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi…

AKP, bunların her biriyle Türk Milletini yıllarca tartıştırıp oyaladı. Sonunda geldiğimiz yer, bu projelerin yaratıcısı Cumhur’un Başı’ na göre,“Kürt meselesi diye bir şey yoktur” noktasıdır!  Mademki böyle bir meselemiz yoktu, bizi niçin uğraştırdın be arkadaş?

Bir yıldır yeni bomba kavramın adı, ÜST AKIL oldu!
Faizler yükseldi, dolar çıktı, ithalat fırladı ihracat geriledi, PKK Narko-Terör örgütü Türk Askerine mi saldırdı, yanıt hazır; ÜST AKIL böyle istedi!

Kimdir bu üst akıl? İn midir, cin midir, kör müdür, topal mıdır, nedir bu üst akıl?

Üst akıl bir uydurmacadır. Allah herkese akıl vermiş, ama kimi insan az almış kimi insan çok almış. Kıt akıllı olanlar, beceriksizliklerini, aptallıklarını gizlemek için, başkalarının aklına sığınmışlar ve buna da üst akıl demişler!

Hâlbuki akıl-mantık sahibi yöneticiler için “ORTAK AKIL” esastır.  Birden fazla bilge kişinin bir araya gelerek bir konu hakkındaki akıl kapasitelerini, düşünce güçlerini, bilgi ve görgülerini tarih süzgecinden geçirip karara varmalarına ortak akıl denir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine KUMPAS kurularak, ordumuzun komuta heyetinin yarıya yakınının zindanlara atılması olayına üst akıl ve ortak akıl nasıl bakar, beraberce irdeleyelim;

Üst Akıl:
Önce; Polisimizin ve Savcılarımızın kararlarına saygı duymamız lazım. Ben de bu davaların savcısıyım. Burada demokratikleşme ve Askeri Vesayeti kaldırma adına çok güzel işler yapılıyor!

Sonra; Cemaat denen Haşhaşinler, Türk Ordusuna kumpas kurmuşlardır. Biz de çok safmışız, vallahi bizi kandırmışlar yahu!

Yüreği ve aklı kararmış kişiler böyle düşünürler ve suçu, olmayan üst akla atmaya çalışırlar…

Ortak Akıl: Sözüm ona “Kurmay” eğitimi almış Genelkurmay Başkanı bu saldırılar karşısında, kendi Kurmay Heyetini toplasa, yaşayan eski Cumhurbaşkanlarına, dünyaca ünlü tarihçi-hukuk-siyaset-anayasa ve sosyal bilimcilerimize danışıp, ortak bir karar isteseydi büyük bir olasılıkla önüne şöyle bir ortak karar metni koyarlardı;

-Türk Ordusunun Komutanı Genelkurmay Başkanı olarak sizsiniz. Siz komutan iseniz, Ordu’da sizden habersiz bir şeyin olması mümkün değildir. Eğer oluyorsa sorumlusu sizsinizdir. Sizi ayırıp, bir emrinizle ölüme koşarak gidecek kişileri suçluyorlarsa, bu işin içinde bir tuzak var demektir.

-Suçlayan Polisler ve Savcıların tamamı Cemaat denen illegal yapının elemanlarıdır. Bu illegal yapının, dönemin Başbakanının izni ve emri olmadan devletin en hassas birimlerine sızmaları ve böylesine bir işe kalkışmaları mümkün değildir.

-Demokrasi adına bu işlem yapılıyor diyenler, gerçekten demokrat mıdırlar? Cemaat ve Tarikatlarda biat, yani tamamıyla itaat kültürü şarttır. Tartışma kültürü yoktur. Böyle bir ortamda yetişen kişiden militan olur ama demokrat olmaz.

-Anayasamız, yasalarımız halen yürürlüktedir. Anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda karar alan zamanın hükümetinin emirlerini uygulayan subaylar hakkında, yasal bir işlem yapılamaz.

-Bu coğrafyada güçlü bir ordusu olmayan bir devletin yaşaması mümkün değildir. Kendi Milli Ordusundan esirgediği desteği ve güveni Dinci Terör örgütlerine verenler Türk Milletinden değildirler.

-Sizin Türk Ulusuna şu açıklamayı yapmanız ortak kararımızdır;
Türk Milleti; Benim komutamdaki Türk Silahlı Kuvvetlerine, illegal odaklar tarafından bir kumpas kurulmuştur. Benim komutamda Ordumuzda Anayasa, Yasalar ve Demokratik Rejime aykırı bir iş yapılamaz. Eğer yapılan bir yanlış iş varsa bunun tek sorumlusu benim. Benim emrimdeki hiçbir Subay-Astsubay-Asker, Demokrasi düşmanı Cemaat ve Tarikatçı militanlarına teslim edilmeyecektir. Cumhurbaşkanı-Başbakan ve TBMM bu haksız saldırıya bir çare bulmazlarsa, ben ve tüm komuta heyetim istifa edip, Türk Milletinin sinesine döneceğiz. Asılsız iddialar karşısında Askeri ve Sivil hukukçulardan oluşan bir heyet çalışmalarına başlamıştır. Bu oyunu bozacağız.

Türk Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ne Mutlu Türküm Diyene…

Anladın mı Paşa, ortak akıl nasıl olurmuş gördün mü?
Hadi bunları diyemedin, yüreğin ve aklın yetmedi! Bu ülkenin Cumhurbaşkanına yani bu işlerin tezgâhlandığı dönemin Başbakanına şu soruyu sormaya cesaretin yok mu?

“Sayın Cumhurbaşkanı;
Türk Ordusuna yapılanların tümünün KUMPAS olduğunu siz söylediniz. Anayasa Mahkemesi ve Yargı bunu doğrulayıp, herkesi tahliye etti. Etmesine etti de, Türk Ordusuna Kumpas kuranlar nerede?

Niçin yargılanmıyorlar? Haşhaşin, eşkıya, katil demekle mesele bitiyor mu?

Başta siz olmak üzere, dönemin siyasetçilerinin hiç sorumluluğu yok mu?
Zindanlarda ölenler, eş-evlât hasretiyle can verenler, böylesine bir aşağılanmayı hazmedemeyip canına kıyanlar, bu kişilerinin çalınan hayatları ve hayalleri ne olacak? Kim tüm bunların hesabını verecek? ÜST AKLA sorup, Türk Milletine bir açıklama yapın lütfen…”

Değerli Okurlar;
Bugün yaşadıklarınızın tarihi elbette ki bugün yazılmaz. İleride Tarih bu günleri yazdığında şu olup bitenlere sebep olanlar ve korktukları için olmasına fırsat verenler mezarlıklarda olacaklardır.

Ama yaşayan çocukları-torunları-yakınları toplum içinde sıkıntı çekerek yaşayacaklardır. O gün, Türk Milleti bunların resimlerini indirtecek, isimlerini her yerden sildirtecektir…

Sağlık ve başarı dileklerimle

http://rifatserdaroglu.com/2015/07/07/ortak-akil-ust-akil/

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, Politika ve Gundem, Rifat SERDAROĞLU yazıları, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *