BAŞKANLIK MI, BAĞIMSIZLIK MI?

 

12–02–2015
Nusret KEBAPÇI

BAŞKANLIK MI, BAĞIMSIZLIK MI?

Ne diyor Cumhurbaşkanı?
“Başkanlık olduğunda ülke çok hızlı kalkınacakmış…”

Başka…

“Şu an mevcut olan sistemde çok hızlı hareket edilemiyormuş…”
Aslına bakarsanız bu kadar hız…
Çabuk karar alma…
Neden bu kadar önemli? insan merak ediyor

Ama bu tür sözleri sadece söylendiği haliyle yorumlamak her zaman doğru olmaz…
Genelde altında yatan anlamın kavranması çok daha önemlidir…
Olaya bu açıdan bakınca anlaşılması gereken şu…
“Ben tek başıma karar veremiyorum…

Her seferinde…
Ya meclisten…
Ya da yargıdan bir sürü engel çıkıyor…
Dolayısıyla beni başkan yapın ki…
Kendi kararımı kendim verebileyim.
Öyle meclisin karar almasıymış…
Yargı süresiymiş beni uğraştırmayın…”

Diyeceksiniz ki peki buraya kadar tamam da…
Kalkınma bu işin neresinde?
Yani başkanlık olunca nasıl bir kalkınma yaşayacağız?

İşin doğrusu…
Başkanlıkla kalkınma arasında herhangi bir ilişki yok.

Ama

Bağımsızlıkla var…
İsterseniz şöyle söyleyim…
Bir ülkenin kalkınması için öncelikle bağımsız olması gerekiyor…

Daha kısa anlatıyım…
O ülke, bir ulus devlet olmak zorundadır…
Bunu neden söylüyorum…

Ulus devleti yıkarak, ümmet toplumuna dayalı
çok kimlikli bir devlet oluşturulmaya falan çalışılıyor ya…
Böyle bir devlette kalkınma falan olmaz…

Peki neden?

Çünkü bu tür bir devlette laiklik olamayacağı için haliyle millet bilinci de olmayacaktır…
Millet bilinci olmadığında başta bağımsızlık…
Vatan…
Toprak…
Egemenlik gibi kavramlar da hayat bulamayacaktır…

Öyle olunca da…
Diğer devletlerin baskısından kurtulma…
Ekonomik bağımsızlığı sağlama gibi bir düşünce de oluşamayınca…

Ülkenin kalkınması için zorunlu olan…
Bilim…
Buna dayalı olarak sanayileşme…
Tarımı geliştirme…
Yer altı ve üstü tüm zenginliklerine sahip çıkma gibi bir anlayış da oluşamayacaktır…

Dolayısıyla…
Kalkınmanın ön şartı söylendiği gibi başkanlık değil…
Ulus devlet ve bağımsızlıktır…

Bilinsin istedim…

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, FAŞİZM, Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *