Ak Saray Hükümeti’ anayasayı açık ihlal

16 Aralık 2014 Salı
Aydınlık

Ak Saray Hükümeti’ anayasayı açık ihlal

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Bülent Serim, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturduğu ve halkın ‘Ak Saray Hükümeti’ dediği yapının anayasayı açıkça ihlal olduğunu belirtti

Bülent Serim, Erdoğan’ın kendi imzasıyla Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısını değiştirerek daha önce 4 olan daire sayısını 13’e çıkarmasını ve kamuoyunda “Ak Saray Hükümeti” olarak anılan yeni oluşumu Aydınlık’a değerlendirdi. Anayasanın 103-104’üncü maddelerinin çok açık olduğunu kaydeden Serim, “Anayasamızda, erklerin yumuşak ayrılığına dayalı parlamenter hükümet sistemi kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri de biraz genişletilmiş olmakla birlikte bu sisteme göre oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanı, anayasanın 104. maddesine göre, erklerin dışında ve üstünde, hakem konumunda, devletin başıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini ‘temsil’ etmektedir. Yani temsili bir devlet başkanlığı görev ve yetkisi vardır” dedi.

‘TARAFSIZ OLMAK ZORUNDA’

Cumhurbaşkanının anayasamıza göre tarafsız olduğunu vurgulayan Serim, “Anayasanın 101. maddesinde cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisiyle ilişiğinin kesileceği vurgulanmıştır. Anayasanın 103. maddesine göre de cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini etmektedir. Tarafsızlık, cumhurbaşkanının devletin başı olmasından, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil etmesinden ileri gelmektedir” ifadelerini kullandı.

‘BAKANLAR KURULU’NA KARIŞAMAZ’

Cumhurbaşkanının aktif olarak siyasetin içinde olamayacağı gibi, siyasi plan ve projelere de katılamayacağını belirten Serim şu görüşleri savundu: Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebilir. Ama Bakanlar Kurulu’nun işine karışamaz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı’nın denetleme yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı makamında oturan kişinin denetlediği kurulun işine doğrudan karışması doğru değildir.

Bu nedenle kurulan ve kamuoyunda “Ak Saray Hükümeti” olarak anılan oluşum anayasayı açıkça ihlaldir. Erdoğan, anayasaya aykırı olarak fiili başkanlık sistemi uygulamaya çalışmaktadır.

Anayasada, ‘genel siyasetin yürütülmesi’ görevi Bakanlar Kurulu’na, ‘gözetilmesi’ görevi Başbakan’a verilmiş ve ‘bu siyasetin yürütülmesinden’ Başbakan ve Bakanlar birlikte sorumlu tutulmuştur. Cumhurbaşkanının, ‘Nasıl olsa hesap soracak merci yok’ diye, anayasayı ihlal etme özgürlüğü mü var?

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, FAŞİZM, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *