Daily Archives: December 1, 2014

SAVARONA

Yılmaz Özdil 30 Kasım 2014 Sözcü Facebook: yozdilsozcu Twitter: yilmazsozcu E-mail: yozdil@sozcu.com.tr Savarona “Ak Saray” diyorsun. “Savarona” diyorlar. * “Milletin parasına günah kardeşim, bin odalı saray yaptırmak müsrifliktir” diyorsun, “Atatürk de Savarona’yı almıştı” diyorlar. * Birincisi, Atatürk’le Tayyip Erdoğan’ı kıyaslamak … Continue reading

Posted in ATATURK, SİYASİ TARİH, Yılmaz Özdil, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

BASIN TARİHİNDEN BU GÜNE *** ROL MO­DEL­LE­Rİ BES­LE­ME GA­ZE­TE­CİY­Dİ

Soner Yalçın 30 Kasım 2014 Sözcü Twitter: hsoneryalcin E-mail: syalcin@sozcu.com.tr An­ka­ra­’nın bu hüc­ra ve mün­ze­vi ote­lin­de cin­net buh­ran­la­rı için­de çır­pın­mak­ta­yım. Bü­tün is­te­di­ğim za­ra­ra bir­kaç bin zam­la 20 bin li­ra te­mi­nin­den iba­ret­tir. (Necip Fazıl Kısakürek) ROL MO­DEL­LE­Rİ BES­LE­ME GA­ZE­TE­CİY­Dİ Star Med­ya … Continue reading

Posted in HAYATIN İÇİNDEN, MEDYA, SİYASİ TARİH, SONER YALÇIN yazıları, YOLSUZLUKLAR | 1 Comment

ARŞİV SANDIĞI * HAYATIN İÇİNDEN *** Başbakan’ın saati örtülü ödenekten

Soner Yalçın 30 Kasım 2014 Sözcü Twitter: hsoneryalcin E-mail: syalcin@sozcu.com.tr Başbakan’ın saati örtülü ödenekten AK­P’­li dört es­ki ba­kan hak­kın­da ku­ru­lan Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu ha­ber­le­ri­ne ya­yın ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Bu ara­da Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın güm­rük ver­gi­le­ri öden­me­den Tür­ki­ye­’ye so­ku­lan sa­ati­nin … Continue reading

Posted in ARŞİV SANDIĞI, HAYATIN İÇİNDEN, SİYASİ TARİH, SONER YALÇIN yazıları | Leave a comment

Papa ile imam…

Bekir Coşkun 30 Kasım 2014 Sözcü Facebook: BEKIRCOSKUNVEYAZILARI Twitter: bekrcoskn E-mail: bcoskun@sozcu.com.tr Papa ile imam… “Oh oh president, sizin sarayınıza bizim Vatikan Devleti’nden iki tane sığar, ne kadar da güzel bir şey böyle…” “Ak Saray diyoruz Papa hazretleri, bizim fakirhane…” … Continue reading

Posted in Bekir Coşkun yazıları, DİN-İNANÇ, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

AKP İKTİDARI DEVLETİ PKK’ya TESLİM ETTİ *** PKK’nın valisi!

Rahmi Turan rturan@sozcu.com.tr 1 Aralık 2014 Sözcü PKK’nın valisi! Şu haberi okur musunuz lütfen: “Terör bölgesinden Ankara’ya, devlet koridorlarına gelen son raporları aktarıyorum.Terör örgütü PKK, bağımsız devlet yolunda bir adım daha attı! Terör örgütü PKK’nın paralel devlet yapılanması KCK, terör … Continue reading

Posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, Gundem, Haber, PKK TERÖRÜ, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment