Ak değil, kazık

Ayşe Sayın
Cumhuriyet
28 Ekim 2014 Salı

Ak değil, kazık

Sayıştay raporuna göre ‘Ak Saray’ın kaba ve ince inşaat işleri için bakanlığın belirlediği birim fiyatlar ile yüklenici firmaya ödenen arasında büyük fark var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni Cumhurbaşkanlığı binası olarak kullanma kararı aldığı Beştepe’deki “Ak Saray” olarak da adlandırılan binanın inşaatı ile ilgili Sayıştay raporu, inşaatın devlete maaliyetinin “dudak uçuklatan” cinsten olduğunu ortaya koydu. Kamu İhale Yasası kapsamından çıkarılarak, inşaat ihalesinin REC Uluslararası İnşaat Sanayi Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ye “gizlice” verildiği belirtilen raporda, kaba ve ince inşaat işlerindeki kalemler için; yüklenici firmaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim fiyatlarının yüzde 2 bine yakın oranlar üzerinden fazla ödeme yapıldığı saptamasına yer verildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sinop milletvekili Engin Altay, Başbakanlık binası olarak yapılması kararlaştırılan, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “başkanlık hesaplarını” da dikkate alarak yeni Cumhurbaşkanlığı binası olarak kullanmaya karar verdiği Ak Saray ile ilgili Sayıştay raporlarında yer alan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Altay’ın soru önergesinde, Sayıştay’ın TOKİ ile ilgili taslak raporunda yer alan iddiaları anımsattı. Önergesinde “Başbakanlık Hizmet Binası” yapımı işinin, “özel güvenlik tedbirleri alınması gereken yapım işleri” çerçevesinde Kamu İhale Yasası kapsamından çıkarıldığına dikkat çeken Altay, binanın kaba inşaat işlerinin 26 Nisan 2012tarihinde, teklif esasına göre 68 milyon 490 bin liraya, ince işlerinin ise yine teklif fiyat esasına göre 351 milyon liraya 12 Mart 2013 tarihinde TOKİ tarafından “gizlice” REC Uluslararası İnşaat Sanayi Yatırım ve Ticaret A.Ş’ye verildiğine dikkat çekti. Binanın kaba ve ince işleri için yüklenici firmaya, devletin resmi birim fiyatlarının kat kat fazlasıyla ödeme yapıldığına işaret eden Altay, bu iddiasını ise Sayıştay’ın TOKİ ile ilgili taslak raporuna dayandırdı. Altay’ın referans gösterdiği Sayıştay raporunda ise şu saptamalara yer verildi:

l Y.15.001/2B poz No’lu “Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprak kazılması” imalatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyatı 3,10 TL/ m3 iken, yükleniciye yüzde 1120 fazlasıyla 37,19 TL/m3; Y.15.006/2B poz No’lu “Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması” imalatının birim fiyatı 4.55 TL/m3 iken, yükleniciye yüzde 980 fazlasıyla 44,61 TL/m3; 15.140/1 poz nolu “El ile kum-çakıl serilmesi” imalatının resmi birim fiyatı 3,49 TL/m3 iken, yüzde 1915 fazlasıyla 66,85 TL/m3 üzerinden vb. ödemelerde bulunulmuştur.

Aynı ürüne farklı fiyat

l 14.023/3 poz No’lu “Kazılara aralıklı ahşap iksa yapılması” imalatının resmi birim fiyatı 15.96 TL/m2 iken, yükleniciyeaynı imalat için bazı imalatlarda 15.00 TL/m2, bazı imalatlarda ise yüzde yüzde 446 fazlasıyla 66.92 TL/m2; 14.023/2 poz No’lu “Kazılara sık aralıklı ahşap iksayapılması” imalatının resmi birim fiyatı 22.34 TL/m2 iken, yükleniciye bazı imalatlarda 15,00 TL/m2, bazı imalatlarda ise yüzde 495 fazlasıyla 74.35 TL; 15.140/4poz nolu “Tuvenan kum çakıl dolgu yapılması” imalatının resmi birim fiyatı 5.59 TL/m3 iken, yükleniciye bazı imalatlardayüzde 279 fazlasıyla 15.63 TL/m3, bazı imalatlarda yüzde 332 fazlasıyla 18,59 TL/ m3, bazı imalatlarda ise yüzde 516 fazlasıyla 28.88 TL/m3 üzerinden ödemelerde bulunulmuştur.

‘Sizce yolsuzluk mu?’

Engin Altay, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafın yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi birim fiyatları ile yüklenici firmaya ödenen birim fiyatları arasında yüzde 2 binlere varan farklar oluşmasının nedeni hakkında bilgi istedi. Ayrıca aynı ihale kapsamında yüklenici firmanın aynı imalatı için yüzde 500’lere ulaşan fiyat farkı oluştuğuna dikkat çeken Altay, “Böyle farklar olmasını yolsuzluk olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna yanıt istedi

This entry was posted in Ekonomi, Gundem, Haber, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *