Sayıştay’ın raporuna göre devletin çivisi çıkmış * Maliye bile kayıt tutmamış * Paket paket usulsüzlük

Cumhuriyet 03.10.2013
MUSTAFA ÇAKIR haberi

Sayıştay’ın raporuna göre devletin çivisi çıkmış.
Maliye bile kayıt tutmamış
Paket paket usulsüzlük

Maliye’de skandal Sayıştay’ın kamu idarelerine ilişkin 2012 raporlarına göre yapılan usulsüzlük saymakla bitmiyor. Maliye Bakanlığı’na ilişkin raporda, Hazine taşınmazlarının taksitli satış ve kira gibi alacaklarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı belirtildi. Bazı kurumlardan Maliye’ye aktarılan tutarların hesaplanmasında hata yapıldığı saptandı.

Maliye’de de skandal

Sayıştay, Hazine’ye ait taşınmazların satış, kira ve irtifak hakkı işlemlerinde usulsüzlük saptadı. Raporda bakanlığa aktarılan alacakların kaydının tutulmadığına vurgu yapıldı

ANKARA – Sayıştay, Maliye’yi Hazine’ye ait taşınmazlar konusunda uyardı. Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların kayıt altına alınabilmesi amacıyla düzenlenmesi gereken formların düzenlenmediğine işaret eden Sayıştay, Hazine’ye ait taşınmazların envanter ve değerleme çalışmalarının da yapılmadığına dikkat çekti. Hazine taşınmazlarının taksitli satış, kira ve irtifak hakkı işlemlerinden doğan alacaklar ile bedelsiz devir suretiyle yapılan çıkış işlemlerinin, muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığına vurgu yapıldı.

Doğru bilgi sunulmadı

Sayıştay’ın Maliye Bakanlığı’na ilişkin raporunda, “Hazine’ye ait taşınmazların envanter ve değerleme çalışmaları yapılmadığından, muhasebe kayıtlarının ve mali tabloların Maliye Bakanlığı’nın malik sıfatına sahip olduğu taşınmazlar hakkında tam ve doğru bilgi sunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Aykırı kayıtlar yapılmış

Hazine taşınmazlarının taksitli satış, kira ve irtifak hakkı işlemlerinden doğan alacaklar ile bedelsiz devir suretiyle yapılan çıkış işlemlerinin, muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı, satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yönetmelik hükümlerine aykırı kayıtlar yapıldığı belirtildi. Maliye Bakanlığı bütçesinden özel bütçeli kurumlar arasında sayılan yükseköğretim kurumlarına yapılan Hazine yardımı tahakkukları incelendiğinde, 2012 yılında toplam 12 milyar 240 milyon 359 bin 627 TL Hazine yardımı tahakkuk ettirildiği ancak bu tutarın 951 milyon 802 bin 248 TL’sinin Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenmediğine işaret edildi. Raporda, hem Maliye Bakanlığı’nın sahip olduğu taşınırların yönetiminde, hem de mevzuat kapsamında yönetilmesi ve elden çıkarılması gereken, kamu idarelerinin sahip olduğu ve çeşitli nedenlerle devlete intikal eden taşınırların yönetiminde sağlıklı veri elde edilmesi ve denetim yapılmasını engelleyen mevzuata aykırı iş ve işlemlerin bulunduğu vurgulandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Maliye Bakanlığı’na aktarılması gereken üçer aylık gelir fazlalarının aktarılmadığı bildirildi.

Muhasebe yok…

Ayrıca Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü ve ÖSYM tarafından Maliye Bakanlığı’na aktarılan tutarların hesaplanmasında hata yapıldığına dikkat çekildi.Üçüncü kişilerin kullanımına bırakılan Hazine’nin özel mülkiyetindeki bazı taşınmazların, sözleşmeye aykırı kullanılmasına karşın sözleşmelerinin feshedilmediğine işaret edilen raporda, inşaat karşılığı Hazine mülkiyetindeki taşınmazların devredilmesi işlemleriyle ilgili olarak muhasebe mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığından devir işleminin muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı vurgulandı.

This entry was posted in Ekonomi, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *