İzan Kalmadı, İman Verelim!

İzan Kalmadı, İman Verelim!

Uzaktan ve tarihsel süreç içinde bakıldığında, Türkiye’yi ele geçiren rejim,
Hitler Almanyası ya da Mussolini İtalyası’ndan çok Frankist İspanya’yı anımsatıyor.

Çünkü Hitler’in faşizme taşıdığı Almanya’daki iktidarının onuncu yılında (1930-1940) hemen hiç muhalifi kalmamıştı! Keza faşist İtalya’da da Mussolini çok geniş bir halk desteğine sahipti.

Oysa İspanya’nın yarısı Frankist değildi ve faşist İspanya, cumhuriyetçi İspanya’yı ezmek zorunda kaldı. Bu da bir iç savaş gerektirdi.

İşte bu yüzdendir ki Türkiye’de olanlar ve bundan böyle olacaklar, İspanya’ya daha çok benziyor. AKP rejimi ve yandaşları, ülkenin yarısına, hatta yarısından fazlasına hâkim değiller, olamadılar. Ya ezmek ya da ezilmek zorundalar.

Tabii Allah’ın izniyle!

Cumhuriyet 11.08.2013

RÖVEŞATA
Mine G. Kırıkkanat
kirikkanat@mgkmedya.com

“İzan Kalmadı, İman Verelim!”
yazısından paragraf alıntısı

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DÜNYA ÜLKELERİ, FAŞİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *