Türkiye üzerinde Rabıta gölgesi* IŞIK KANSU * Bölüm 2/5

Türkiye üzerinde Rabıta gölgesi 2

Cumhuriyet 27.11.2012

Rabıta bağlantılı Bereket Vakfı’nın bereketi bugün de sürüyor.
Vakfın kurucuları arasından maliye bakanları, banka müdürleri çıktı.

Bereketli bir vakıf
Türkiye üzerinde Rabıta gölgesi

IŞIK KANSU

Mumcu, Rabıta kitabında, Rabıta ile bağlantılı vakıfları, dernekleri ve onların yöneticilerini sergiler.

Örneğin, Bereket Vakfı’ndan söz eder. Örneğin, Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu’ndan söz eder. Bereket Vakfı’nın, Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu’nun yönetim kurulu üyelerini sayarken Kemal Unakıtan’ın adına rastlarsınız. AKP’nin ilk Maliye Bakanı. O Unakıtan, iktidara gelir gelmez vergi affı çıkarmıştır. Aynı Kemal Unakıtan hakkında Al Baraka Türk yönetim kurulunda görev yaptığı dönemde “naylon fatura” düzenlediği gerekçesiyle hazırlanan bir fezleke Meclis’e sunulmuştur.

AKP üzerinde etkili isimler

Suudi Arabistan kökenli Muvvafaq Vakfı’nın başkanı ve kurucusu işadamı Yasin el Kadı da, Türkiye’deki şirketleri aracılığıyla Albaraka Türk’ün de ortakları arasında yer almıştır. Aynı Yasin el Kadı, ABD’yi hedef alan 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra BM Güvenlik Konseyi’nin 28 Eylül 2001 tarihinde kabul ettiği 1373 sayılı kararla “El Kaide ve Taliban mensubu olan ya da bu örgütlerle bağlantılı kişiler ve kurumlar” listesine alınmıştır. BM’nin bu kararına dayalı olarak 2001’de çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile Yasin el Kadı’nın Türkiye’de tüm para, mal, hak ve alacakları dondurulmuş, bu konuda yapılacak işlemler de Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlanmıştır. Ancak, AKP döneminde Maliye Bakanı olan Kemal Unakıtan, Yasin el Kadı ile ilgili soruşturmaları yürüten Maliye Bakanlığı’nın bir başmüfettişini görevden almıştır.

Banka genel müdürleri
vekiller ve seçilmiş kişilik

Zeki Sayın

Uğur Mumcu, Rabıta kitabında, Al Baraka Türk’ün yönetim kurulunda yer alan isimleri yazarken Zeki Sayın’dan da söz eder. O Zeki Sayın, AKP iktidara gelir gelmez, Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası’nın başına genel müdür olarak atanmıştır. Zeki Sayın, daha sonra tasfiye edilen Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da getirilmiştir.

Uğur Mumcu, Rabıta kitabında, Al Baraka Türk’ün kuruluş aşamasında görev yapan Korkut Özal’dan söz eder. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeşi olan Korkut Özal, bugün Türkiye’yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan için Başbakan olduktan sonra “o seçilmiş bir kişiliktir” diyen Korkut Özal’dır.

Mumcu, ANAP iktidarı döneminde Turgut Özal’ın, Bakanlar Kurulu’ndan çıkardığı “İslam Kalkınma Bankası’na vergi muafiyeti hakkındaki kanun tasarısı”nı yasalaştırdığına da dikkat çekerek Korkut Özal’ın ilişkilerinden söz ederken şöyle der: “Korkut Özal’ın Suudi Arabistan Krallığı’ndaki ‘itibarı’ yerindedir. Sık sık Riyad’a gidip gelir. Bu gidiş gelişlerinin birinde İslâm Kalkınma Bankası’nda bir müşavirlik görevini de koparmıştır. Daha önce aynı görevde bulunan, bir Türk Profesördür. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş… Korkut Özal bu görevi Prof. Yalçıntaş’tan devralmıştır.”

Gül’ün hocası

2002 yılında AKP’den İstanbul Milletvekili seçilecek olan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, bugün Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün “hoca”larındandır. Bilindiği üzere, Abdullah Gül’ün İslam Kalkınma Bankası uzmanlığı da, Nevzat Yalçıntaş’ın danışmanlık yaptığı dönemlere rastgelir. Abdullah Gül’ün bir başka “hoca”sı, İlim Yayma Vakfı, İslami İlimler Araştırma Vakfı yöneticilerinden, yakın geçmişte ölen Prof. Sabahattin Zaim de, aynı dönemlerde “İslam Kalkınma Bankası Yöneticilerini Seçme ve Değerlendirme Komitesi üyeliği’” yapmıştı.

Abdullah Gül’ün hocaları Nevzat Yalçıntaş ve Sabahattin Zaim, yıllar sonra AKP kadrosunun iskeletini oluşturan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın (TGTV) da kuruculuğunda birlikte olacaklardır. TGTV kurucuları arasında, Faysal Finans’ın Türkiye’deki kurucu ortaklarından Ahmet Tevfik Paksu, eski Milli Türk Talebe Birliği’nin genel başkanlarından Rasim Cinisli, AKP döneminin Sanayi ve Ticaret bakanlarından Ali Coşkun, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bugün TBMM Başkanı olan Cemil Çiçek, kapatılan RP’nin Kültür Bakanı İsmail Kahraman, Al Baraka Türk özel finans kurumunun ilk ortaklarından Korkut Özal ve eski iş ortağı Hasan Kalyoncu ve bugün AKP Milletvekili olan, eski Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu gibi isimler bulunuyordu.

ENSAR VAKFI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI

Siyasetçi yetiştiren çatı

TGTV; AKP’ye siyasetçi yetiştiren bir çatıydı adeta. Yine TGTV’ye bağlı Ensar Vakfı’ndan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Açıkalın, İlim Yayma Cemiyeti’nden Hayati Yazıcı (şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanı), İnsanlığa Hizmet Vakfı’ndan Hikmet Özdemir, Dayanışma Vakfı’ndan Süleyman Gündüz, Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı’ndan Ali Yüksel Kavuştu, Hayra Hizmet Vakfı’ndan eski İstanbul Belediyesi Yol Bakım-Onarım Müdürü Zülfü Demirbağ, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı’ndan Halil Ürün, Hak-İş’ten Hüseyin Tanrıverdi ve Agah Kafkas AKP’den milletvekili seçilmişlerdi.

This entry was posted in Dizi Yazilari, EMPERYALİZM, İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *