ADALETLİ VE HAKÇA OLAN HER ŞEYİ YOK ETTİLER * ÜÇ BAKAN UYGULAMASI

Geçmişte güzel bir uygulama daha vardı…


Seçimlere belli bir süre kalınca hükümetin üç üyesi, yasalar uyarınca görevlerinden istifa etmek zorunda idi. Onların yerine başbakan tarafından seçimden üç ay önce üç adet ‘tarafsız bakan’ atanır ve seçimde onlar görev yapardı.

İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanları.

Gerçi onların tarafsızlığı tartışmaya hep açıktı. Yeni atananlar genelde görevden ayrılan bakanların ‘müsteşarları’ olurdu… Yani o zamanki iktidar tarafından atanmış olan yüksek bürokratlar. Bunların ne ölçüde tarafsız olduğu hep tartışma konusu olurdu ama en azından böyle iyi niyetli bir uygulama vardı.

Peki niçin bu üç bakan?..

İçişleri Bakanı seçim öncesinde memlekette asayişi korumakla yükümlü… Adalet Bakanı yargının, hakim ve savcılarla birlikte seçim kurullarının da tarafsız kalmasını sağlayacak olan siyasetçi. Üçüncü olarak Ulaştırma Bakanı vardı…
O yıllarda teknoloji böylesine ilerlemiş değildi. Bir PTT’miz vardı ve haberleşmeden sorumlu idi. Haberleşme çoğunlukla mektup, telgraf ve sabit telefonlardan, belki bir miktar da teleksten oluşurdu. Ulaştırma Bakanı haberleşmenin siyasi baskıdan uzak kalmasının güvencesi idi.
Yasa koyucu bunları düşünmüş, yetersiz kalacak bile olsa bu “Üç bakan” önlemini almıştı.

SÖZCÜ – Emin Çölaşan: Geçmişte kalan “üç bakan” uygulaması
This entry was posted in Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *