SİL-SÜPÜR PARTİSİ * Aradan yüzyıllar geçti, diğer aşiretler gibi Silsüpür aşireti de göçler ve nüfusun yoğunlaşması nedeniyle yok olup gitti. Ama yerine Silsüpür Partileri çıktı. Hem de sadece Maraş’ın değil tüm ülkenin değerlerini yağmalayan, silip süpüren. *

SİL-SÜPÜR PARTİSİ

CUMHURİYET – Miyase İlknur – 25 Şubat 2023

Misal AKP.

1999 depreminde bütün gücünü ortaya koymasına rağmen yeterli olamayan ve bir de 2001 ekonomik krizi ile karşı karşıya kalan DSP-ANAP-MHP koalisyonunu seçmen 2002 seçimlerinde silip süpürdü. Yeni kurulan AKP’yi ise tek başına iktidar yaptı.
AKP, tek başına iktidar olduğunda önceki hükümetin uyguladığı acı reçete sonucunu vermiş, ekonomik tablolar hızla iyileşmişti. Ama AKP, bu avantaja rağmen Cumhuriyetin kuruluşundan beri yoktan var edilen liman, fabrika, rafineri, haberleşme şirketleri adına ne varsa silip süpürdü.
Özelleştirmeden elde edilen paralar silip süpürüldüğü için nerede kullanıldığına dair hiçbir açıklama yapılmadı.
1999 depreminden sonra Ecevit hükümeti “Özel İletişim” adı altında geçici bir vergi koydu. AKP, iktidara gelince geçici olan bu vergi kalıcı hale geldi. AKP iktidarının ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, kendisine deprem vergilerinden toplanan paralar sorulduğunda 30 Eylül 2003 tarihinde “Milleti aldatmanın anlamı yok. Alışmışız deprem vergisi diye. Yıllardır devam ediyor. Ne deprem vergisi ya?” diyerek paraların nasıl kullanıldığını veciz şekilde açıkladı.
BAĞIŞLAR DA SİLİP SÜPÜRÜLDÜ
Önceki yıl COVID-19 vakaları patladığında cümle devletler vatandaşlarına karşılıksız paralar verirken bizim devletimiz IBAN numarası vererek 2.30.380.771 TL para topladı. Bu paraların nasıl kullanıldığını bilen yok mesela. Belli onu da silip süpürdüler.
Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanlar için toplanan yardımlar da silip süpürüldü. Ya 15 Temmuz şehitleri adına toplanan paralar?
Geçtik onu İHH’nin yardımlarını Gazze’ye götürmek için yola çıkan ve Mavi Marmara gemisinde İsrailli askerler tarafından öldürülen insanlara İsrail’in ödediği tazminat parasını bile silip süpürmek istediler.
Depremin 13. gününde bile enkazdan canlılar çıkarılırken aniden enkazları silip süpürmeye başladılar. Dirilerini çıkaramadığı gibi ölülerini bile tek parça halinde yakınlarına teslim etme gibi bir dertleri yoktu anlaşılan. Bir an önce enkazları silip süpürmesi gerekiyordu çünkü.
Seçimlerde yeniden oyları silip süpürmek için bir an önce konutların temelinin atılması gerekiyordu. Sadece o kadar değil elbette. Bu konutları yapacak, hafriyatı taşıyacak, çıkan hurdaları satacak yandaş müteahhitler de bir şeyler silip süpürmesin mi yani?
Yandaş kanallarda yardım kampanyaları yaptılar. Başta Merkez Bankası olmak üzere kamu bankaları ile yandaş müteahhitlere bağış yaptırdılar. Hem de denetlenmeyen AFAD hesabına. Çünkü Sayıştay denetimi olmayan AFAD hesabındaki paraları böylece silip süpürmek kolay olacaktı.
Ancak ister erken ister geç yapılsın seçimlerde, seçmenin kendilerini silip süpürmesine engel olamayacaklar.
This entry was posted in Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *