‘Kamuoyu desteğini kaybeden siyasal iktidar’

CUMHURİYET – 25 Şubat 2023
Olayların Ardındaki Gerçek

‘Kamuoyu desteğini kaybeden siyasal iktidar’


Bu yazımızda “arızalı demokrasi”, “iktidar körlüğü” ve basına uygulanan hukuk dışı uygulamalar ve baskılar üzerinde durulacaktır.
The Economist dergisinin kuruluşu “Economist Intelligence Unit” her yıl demokrasi tutarlılığına dair bir rapor yayımlıyor. Bu tabloda, “zayıf demokrasiler”, “karışık rejimler” ve “otoriter rejimler” biçiminde kategoriler ortaya çıkıyor.
2021 yılı verilerine göre dünyada sadece 24 ülke tam demokrasi, 53 ülke zayıf demokrasi, 34 ülke karma rejimler ve 59 ülke otoriter rejimler bölümlerine giriyor. Bu sayılar, sadece seçimle demokrasi olamayacağını gösteriyor.
Nitekim, dünyada seçim yapan 201 ülke olmasına karşın bunların oldukça ufak bir bölümü “tam demokrasi” niteliklerini taşımaktadır.
“Az gelişmiş” ya da “arızalı demokrasi” adı verilen modellerde, halk desteğini kaybeden siyasal iktidarların izledikleri politikalardan en önemlisi yazılı ve görsel basına yasaklar uygulamalarıdır.
Bu yöntem, “arızalı” demokrasilerde kesin bir uygulama olarak ortaya çıkıyor. Evrensel demokrasi modelinden giderek uzaklaşan Türkiye’de uygulanan sistemin özeti ise şudur:
Demokrasinin en önemli unsuru olan “kuvvetler ayrılığı ilkesi” yok edilip, yasama organının elinden denetleme yetkileri alınırken tek adama dayalı siyasal modele işlerlik kazandırılmaktadır. Kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme hakkı engelleniyor, yazılı ve görsel basına baskı uygulanıyor.
Modelin sürmesi için yazılı basın ve TV’leri denetleyen Basın İlan Kurumu, RTÜK, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adını alan kuruluşlar, ceza vererek, ilan keserek, ekran karartarak, “arızalı demokrasi” modelinin destekleyici kurumları olarak görev yapmaktadırlar.
Büyük deprem sonrasında, yıllardır süren ihmalleri, yaptığı hataları ve beceriksizlikleri gün yüzüne çıkan AKP’nin siyasal iktidarını koruma ve kollama fonksiyonu daha da belirgin bir duruma geldi.
Deprem sonrası basın kuruluşlarına uygulanan yasaklar, duraksanmadan birbiri ardına uygulamaya konuldu.
Önce, depremde iletişimin sağlanmasına yardımcı olan Twitter’a yasak konuldu. Ardından Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Ekşi Sözlük erişime kapatıldı.
İlahiyatçı İhsan Eliaçık’ın Kuran’ı yorumlayan “tefsir” kitabına Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi sonunda toplatma kararı verildi.
RTÜK, deprem felaketinin ardından ortaya çıkan ihmal ve hataları haberleştirip halkın sesini kamuoyuna duyuran basın kuruluşlarına ceza yağdırdı.
TELE1, Halk TV, Fox TV kanalları bu cezalarla karşı karşıya geldi, yayınları durduruldu.
Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın 18 Dakika programında depremle ilgili eleştiri nedeniyle TELE1’e yüzde 5 para, 5 kez de program durdurma cezası verildi.
Fox TV’de Orta Sayfa programı ve Halk TV’de Halk Meydanı programına “özgürce kanaat oluşumunu engellemekten” yüzde 3’er para cezası verildi. Tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı.
Artık haber yapmanın suç ama halka parmak sallamanın ve hakaret etmenin “özgürlük” sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz.
Böylesi bir durumla karşı karşıya kalmamız şaşırtıcı değildir. Bu yazının başında belirtildiği gibi bunlar, “arızalı ve otoriter” demokrasi modelinin doğal uygulamalarıdır.
Değişmeyen kural, seçimlere giderken sıkıntıda olan bu tip siyasal rejimlerin basın özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara girmeleridir.
Bu tip siyasal iktidarlar, bütün dünyada meclis kürsülerinden muhalefet partilerine saldırırlar, eleştiri yapanları tehdit ederler, basın ve televizyon organlarına yasaklar getirirler.
Ülkemizde 1960 öncesinde de bu uygulama yaşandı. 1950’lerde bir elinde özgürlük diğer elinde “Yeter! Söz milletindir” bayrağı ile iktidara gelen DP, ekonomik sıkıntı baş gösterdikçe, enflasyon yükseldikçe, seçimleri kaybedeceğini gördükçe basına uyguladığı yasaklarla dikkatleri çekmiştir.
Bu uygulama, siyaset biliminde “kibir” ve “kendine aşırı güvenmenin” yarattığı “iktidar körlüğü” kavramı ile anlatılmaktadır. Bu yol demokrasiye, hukuk devletine, evrensel demokrasi ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere terstir, aykırıdır.
Eleştirel basına, televizyonlara, halkın iletişim özgürlüğüne, halkın doğru haber alma haklarına karşı yapılan bu hukuk dışı uygulamalar çok yanlıştır. Hem demokrasiye hem de 21. asrın dünya uygulamalarına terstir.
Tüm dünyada kabul edilen evrensel demokrasiye, evrensel hukuka ve temel hukuk kurallarına aykırı olan bu model ve uygulamalar Türk halkı tarafından da reddedilecektir.

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylarin-ardindaki-gercek/kamuoyu-destegini-kaybeden-siyasal-iktidar-2055093
This entry was posted in DURUM VAZİYETİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *