DİN/ İNANÇ/ BİLİM/ ÇAĞDAŞLIK/ AYDINLANMA

KISSADAN HİSSE HİKÂYE ŞÖYLEDİR;

Şeytan çocuğuna dünyayı öğretmek için anlatmaktadır;

Bunlar ağaç, şu kedi ve köpek, şunlar araba, dallarına kuşların konduğu ağaç derken oğul şeytan uzaktan gelmekte olan sarıklı cübbeli birisini gösterir; “Bu ne?” Baba şeytan “Oğlum o yobazdır, Allah’ın adını kullanarak durmadan yalan söyler, fırsat bulduğunda küçük çocuklara tecavüz eder. Ulusların atasına ihanet eder, düşmanlarla işbirliği yapar, sahiplerinin hırsızlıkları onaylar, 6-7 yaşlarında olan küçücük bebelerle utanmadan evlenir. Her türlü kötülüğü yapar ve kabahati bizim üzerimize atar. Ondan uzak dur!” (Aydın, çağdaş, iyi ahlâklı din adamlarını tenzih ederim) (N.K.)

KORKMİREM

Ay balam / Şafak vakti düşirem men
Çöllere bala, çöllere bala, çöllere
Kükremiş aslan görirem / Cin görirem, can görirem
Mezerde hortlak görirem / Bin türlü tufan görirem
Kum gibi yaban görirem / Korkmirem
Kormirem bala korkmirem
Ay balam / Tek başına çıkırem ben
Dağlara bala, dağlara bala, dağlara
Yangın-ı volkan görirem / Dalgalı duman görirem
Bin türlü tufan görirem / Kükremiş aslan görirem
Kan yiyen sırtlan görirem / Mezerde hortlak görirem
Kum gibi yaban görirem / Korkmirem
Korkmirem bala korkmirem
Ay balam / Bu korkmamazlığım ile
Vallahi bala, billahi bala, tillahi bala
Harda bir yobaz görirem / Harda bir softa görirem
Harda bir adi görirem / Korkirem / Korkirem bala korkirem
Dalgalı fikirlerinden / Riyakar zikirlerinden / Korkirem
Mirze Elekber Sabir

Bir din nasıl uygulanıyorsa, örneğin müslüman toplumların bilim, sanat, teknoloji, akılcılık alanlarında ilerlemesini ve çağımızın şartlarına uyarak uygarlaşmasını ne ölçüde engelliyorsa, islamiyetin gerçek değeri de o şekilde belirlenmelidir (yani bana göre dinimizin değeri epeyi düşüktür). K.R.

İNANÇLI ÜLKELER LİSTESİ
Yemen
Dünyanın en inançlı ülkeleri listesinde  Yemen yer almakta.
Ülkede kendisini inançlı olarak tanımlayanların oranı %99

Sri Lanka
Asya’nın ada ülkesi Sri Lanka inançlı insanların oranın en yüksek olduğu
bir diğer yer. Ülkedeki en büyük dini grubu Budistler oluşturuyor.

Malavi
Afrika ülkesi Malavi’de kendisini inançlı tanımlayanların oranı nüfusun %99.

Nijer
Bir diğer Afrika ülkesi olan Nijer, inanç oranının en yüksek olduğu ülkelerden

Etiyopya
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya kendisini inançlı olarak görenlerin en fazla olduğu ülke. Oran %99’dan da fazla.

Yapılan son araştırmalara göre kendini güvencede hisseden en huzurlu, mutlu, çevresiyle barışık insanlar İskandinav ülkelerinde yaşayanlarmış, ki onların büyük çoğunluğunu inançsızlar teşkil etmektedir.

İNANÇSIZ ÜLKELER LİSTESİ
Norveç
İskandinavya ülkesi Norveç, kendisini inançlı sayanların oranının en düşük ülkelerden biri. Ülkede kendisini inançlı olarak tanımlayanların oranı %21.

İsveç
Norveç’in doğu komşusu İsveç’te durum pek farklı değil. Kendisini inançlı kabul edenlerin oranı %19.

Estonya
Baltık ülkesi Estonya’da toplumun %16’sı kendisini inançlı görüyor.

Japonya
Japonya’da kendisini inançlı kabul edenler nüfusun %13’üne tekabül ediyor.

Çin
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de kendisini inançlı kabul edenlerin nüfusa oranı %7.

Yukarda bulunan İNANÇLI/ İNANÇSIZ sıralamasında başlarda olan ilk BEŞ ülkenin BİLİM/ ÇAĞDAŞLIK/ KÜLTÜR/ SANAT/ GELİŞMİŞLİK sıralamasına bakıldığında karşımıza çıkan gerçek; inancın yüksek olduğu islam ülkelerinin evrensel sıralamalarda neden en diplerde olduğu sorgulanmalıdır.
Tutucu, bağnaz, irticanın hüküm sürdüğü, laikliğin kabul görmediği tüm ülkelerde DİNİ YAŞAM tarzı dayatılmaktadır. İslam dininde halen geçerli olan 1400 yıl öncenin yaşam tarzını dayatan dini kuralları ve kuran’ın değişmezliği bu ülkeleri ve toplumu aydınlanma ve çağdaşlıktan, akıl ve bilimden uzaklaştırmaktadır.(N.K.)
“Kuranı Kerimi anlamadan okuyanlar dindar, neler yazdığını anlayanların büyük kısmı ise ateist oluyormuş. Ben ise kutsal sayılan hiç bir kitabı okumadan, sadece bilimi önemseyip kafamı kullanarak ve yersiz korkularımı yenerek ateist olmayı başardım, fakat istediğim sayıda inançlı (yani dinle, imanla kandırılan) vatandaşa o konuda hizmet sağlayıp örnek olamadım; hayatta en çok ona yanarım ! (K.R.)”

Değerli büyüğüm, aydın insan Kemal Rastgeldi’nin yazısına katkıdır. (N.K.)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *