Askerler ve Siyaset * SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR

CUMHURİYET – Alev Coşkun – 15 Ocak 2023 Pazar

Askerler ve Siyaset


Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk askerin
siyasetten uzak durmasını istemişti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da tank palet fabrikasındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Konuşmanın, Genelkurmay başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları tarafından alkışlanması tartışma yarattı.

CHP sözcüleri, “Türk milletinin milli bir kuruluşunda, ana muhalefet partisi genel başkanını eleştiriyorsun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanları da seni alkışlıyorlar. Türkiye ne noktaya geldi. Siz Erdoğan’ın değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin komutanlarısınız. Siz bir siyasi partinin mensupları değilsiniz” diyerek sert eleştiride bulundular.
SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da salı günkü grup toplantısında kendisini hedef alan Erdoğan’ın sözlerini alkışlayan askerlere karşılık vererek “Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı, Erdoğan’ın yanına hizalansınlar” dedi.
Bu konu asker-siyaset ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Cumhuriyetin kurucu babası Atatürk, yaşamı boyunca askerin, siyasetten uzak durmasını istemişti. İttihat ve Terakki’nin Selanik’te toplanan ikinci kongresinde daha yüzbaşı iken bu görüşünü açık ve net olarak ortaya koymuştu.
ATATÜRK’ÜN GÖRÜŞÜ
Mustafa Kemal’in daha 22 Eylül 1909’da İttihat ve Terakki kongresi’nde yaptığı bu önemli konuşmanın arka planı özetle şöyledir:
Padişah Abdülhamit’in baskıcı yönetimine karşı, 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet’in ilanında İttihat ve Terakki en etkin rolü oynamıştı. İttihat ve Terakki’nin yönetim kadrosunda genç subaylar vardı. Bunlar arasında daha sonra yükselip askeri görevleri sürerken devlet yönetiminde etkili olan Enver Paşa ve Cemal Paşa gibi isimler ön safta yer alıyordu.
II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra seçimler yapıldı ve İstanbul’da Millet Meclisi çalışmalarına başlandı. Ne var ki bu sırada, 31 Mart 1909’da İstanbul’da gerici bir ayaklanma, tam bir karşıdevrim hareketi başladı. Alaylı subayların etkisiyle Avcı Taburları harekete geçti. Bunlara medrese öğrencileri ve cami hocaları katıldı. Ellerinde yeşil bayraklarla yürüyüşe geçen ve “Din elden gidiyor”, “Şeriat isteriz” diye bağırarak ilerleyen bu gerici isyan genişledi ve Meclis’e dayandı.
Meclis’te Lazkiye Milletvekili Aslan Bey ve Adalet Bakanı Nazım Paşa’yı öldürdüler. Meclis kürsüsünü işgal ederek “Şeriat isteriz” nutukları söylemeye başladılar. Ertesi gün Yıldız Sarayı bahçesinde toplanan bu karşıdevrimciler, padişahın gözleri önünde Deniz Binbaşı Ali Kabuli Bey’i paramparça ettiler, ayrıca 36 sivil öldürüldü.
Bu gerici isyanın üçüncü günü, 15 Nisan 1909’da Selanik’teki 3. Ordu harekete geçti. Hüseyin Hüsnü Paşa komutasında İstanbul’a doğru yönelen ordunun ilk aşamada kurmay başkanlığını Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal üstlenmişti.
Rumeli’den gelen ilerici ordu birlikleri tarafından, 31 Mart karşıdevrim hareketi bastırılmıştı. Ancak İttihat ve Terakki’nin “siyaset devinimi”, orduya girmişti.
ORDU SİYASETTEN ÇEKİLMELİDİR
İttihat ve Terakki’nin ikinci büyük kongresi, Hareket Ordusu’nun İstanbul operasyonundan yedi ay sonra 22 Eylül 1909’da Selanik’te toplandı. Bu kongreye Bingazi (Libya) delegesi olarak katılan Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki’nin önde gelen liderlerinin hiç de beğenmediği bir öneriyi dile getirdi. Genç Kurmay Subay Mustafa Kemal konuşmasında şöyle diyordu:
“Ordumuzun içinde bulunan cemiyet arkadaşlarımız politikada devam etmek istiyorlarsa, ordudan ayrılmalıdır ve cemiyetimizin halk içindeki teşkilatı arasına girmelidirler. Bu suretle bir gün kaybına bile meydan vermeyerek ordumuz politikadan uzaklaşmalıdır. Ve ordu içinde kalacak dostlarımız da artık politika ile ilişkisini kesmeli, politikayla meşgul olmamalı ve bütün gayretlerini ordumuzun kuvvetlenmesine çevirmelidirler. Cemiyetimiz de bir an önce, teşkilatımızı halkın içinde genişleterek milletimize dayanan siyasi bir parti haline gelmelidir.”
‘YA POLİTİKA YA ORDU’ DİYEN MUSTAFA KEMAL’E SUİKAST GİRİŞİMİ
22 Eylül 1909’da Selanik’te İttihat ve Terakki’nin ikinci kongresinde konuşan Mustafa Kemal, cemiyet üyesi subaylara, “Ya politika ya ordu” tercihini yapmalarını cesurca öneriyordu.
Başta Fethi Okyar olmak üzere bazı delegeler askerlikle politikanın birlikte olamayacağını belirterek onun görüşünü desteklediler. İttihat ve Terakki’nin Enver ve Cemal gibi asker olan liderleri bu öneriye hiç de sıcak bakmıyorlardı.
Mustafa Kemal’in kongredeki bu görüşünü içlerine sindiremeyen ve orduyu bırakmak istemeyen lider takımı onu öldürmeye karar verdi. İlk teklif Yüzbaşı Yakup Cemil ve Yüzbaşı Hüsrev Sami’ye yapılmıştır. İkisi de Mustafa Kemal’i sevdikleri için onu “infaz” etmeyi reddettiler. Yakup Cemil, üstelik Mustafa Kemal’e tedbirli olmasını söyledi. Ondan sonra aynı görevi Enver’in amcası Halil Kut’a (sonradan ordu komutanı) ve Abdülkadir’e (Ankara valisi ve İzmir Suikastı nedeniyle idam edilen kişi) verdiler. Mustafa Kemal, geceleri parmağı silahının tetiğinde, köşeleri açıktan dolaşarak her an vurulacakmış gibi evine giderdi. Bir gidişinde evin ileri köşesinde ikisinin de gölgesini görmüş ve hemen silahına davranmıştı. Bu anlattığımız olay, ordu-siyaset ilişkisinin ne derece tehlikeli düzeylere çıktığını göstermesi yönünden ibret vericidir.
MİLLİ MÜCADELE’DE DURUM
Milli Mücadele, işgal kuvvetlerine karşı vatanı kurtarmak amacını taşıdığı için disiplinli bir Milli Mücadele ordusunun kurulması ilk aşamada temel hedefti. Topyekûn savaş esastı. Ordu ve kolordu komutanlarının milletvekili olarak Meclis’te bulunmaları gerekli görülmüştü.
Bu nedenle başta Mustafa Kemal olmak üzere Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Fahrettin Altay, Refet Bele, Kazım Özalp Meclis’e girmişlerdi. Milli Mücadele’nin zaferinden sonraki gelişmeler ise şöyledir:
Cumhuriyetin ilanı, saltanat ve halifeliğin kaldırılışından sonra, Mustafa Kemal milletvekili olan komutanların askerliği ya da politikayı seçmeleri için bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya uyan Fevzi Çakmak, İzzettin Çalışlar, Şükrü N. Gökberk, A. Hikmet Ayerdem, Fahrettin Altay ve Cevat Çobanlı milletvekilliğinden istifa ettiler, askerlikte kalmayı yeğlediler. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele ise milletvekilliğini tercih ettiler.
Nitekim bir süre sonra Karabekir, Cebesoy, Bele ve Rauf Orbay Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’ni kurdular. Özetle 1923-1950 arasında Atatürk ve ardından İnönü döneminde ordunun politika dışında tutulması temel strateji olarak titizlikle izlendi.
27 MAYIS 1960 VE SONRASI
Türk siyasal yaşamında 1960-1980 arası, askerin siyasete yoğun karıştığı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemde 27 Mayıs 1960, 1962-1963 Aydemir olayları 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 adını taşıyan müdahaleler yapıldı.
27 Mayıs 1960 bir emir komuta zincirinin değil, ordunun yüzbaşıdan generale kadar çeşitli rütbelerini kapsayan bir oluşumun ürünüdür. 27 Mayıs öncesi, Genelkurmay Başkanı Org. Rüştü Erdelhun, DP hükümetine çok yakındı. Kurulan Milli Birlik Komitesi’nde genç subayların etkinliği vardı.
27 Mayıs’ta oluşan Milli Birlik Komitesi’nde (MBK) 5 general, 15 albay ve yarbay, 18 binbaşı ve yüzbaşı yer almıştı.
27 Mayıs 1960 hareketi bütün yurtta halkın katılımı ile alkışlarla desteklenmişti.
27 Mayıs 1960 hareketini yürüten 38 kişilik MBK, daha sonra kendi içinde bölündü ve 14 üye komiteden alınarak dış görevlere gönderildi.
Bu arada, seçimle oluşan Meclis kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı, insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştiren 1961 Anayasası’nı yarattı. Halkoyalaması ile kabul edilen 1961 Anayasası’nın, Türk tarihinin en ilerici, demokratik, evrensel anayasa kurallarına bağlı olduğu gerçeği tüm dünya anayasa hukukçuları tarafından kabul edilmiştir. Ne yazık ki, DP’nin üç ileri geleninin (Menderes, Zorlu, Polatkan) idamları engellenememiştir. Bunun nedeni de o sırada ordunun yoğun olarak siyasete karışmasıdır. Kuşkusuz bu hassas konu bir başka yapının konusudur.

KANLI İHTİLAL GİRİŞİMLERİ
Yukarıda belirtildiği gibi, 27 Mayıs 1960’tan hemen sonra, ordu içinde siyasetle uğraşma önemli bir düzeye çıktı. Silahlı Kuvvetler Birliği (SKB) adını taşıyan bir cunta oluştu. SKB, görünüşte MBK’nin aldığı kararları ve yasaları desteklemek amacını taşıyordu ve üst rütbeli subaylar tarafından kurulmuştu. Generaller çoğunlukta olsa bile TSK girişiminin asıl lideri Kara Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir’di.
Aydemir, MBK’ye giremediği için eski arkadaşlarından intikam almak isteyen bir ruh yapısına sahipti. 1961 seçimlerinden sonra İnönü’nün başbakanlığında CHP, Adalet Partisi koalisyonu kuruldu.
1961-1963 arasında iki kez kanlı ihtilal girişimi oldu. Bunlar Albay Talat Aydemir’in liderliğinde yürütülen 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 darbe girişimleridir. Silah, tank, uçakların ve Harp Okulu öğrencilerinin kullanıldığı bu akıldışı darbe girişimleri, Milli Mücadele’nin Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sayesinde engellenebilmiştir.
En üst komutandan en alt rütbeye kadar birçok askerin dahil olduğu bu hareketler başarılı olsaydı, Türkiye sabah erken kalkanın darbe yaptığı bir Ortadoğu devleti durumuna gelecekti.
12 MART 1971 VE 12 EYLÜL 1980
Milli Mücadele’den gelen, Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı, devlet adamı, 12 yıl cumhurbaşkanlığı yapan o sırada da Başbakan olan İnönü, ordu içindeki “cunta” girişimlerine karşı çıkıyor ve 18 Ocak 1962’de şunları söylüyordu:
Demokratik sistemden vazgeçen kapalı sisteme her ne şekil altında olursa olsun asla müsaade etmeyeceğim. Onun karşısında mücadele edeceğim.”
Aydemir ve cuntasının birinci hareketi 22 Şubat 1962’de başta Ankara ve tüm Türkiye’de başladı. Çok zor saatler yaşandı. Harp Okulu öğrencileri kullanılarak Ankara’nın stratejik noktaları tutulmuştu. Bu hareketin kansız olarak sona erdirilmesi karşılığında ihtilale katılanların affedileceğini öne sürerek kanlı ihtilalin sona ermesini İnönü sağladı.
İnönü, ordu içindeki cuntalara karşı savaş açmıştı. Ancak affedilen Talat Aydemir, 21 Mayıs 1963’te ikinci darbe girişiminde bulundu. Bu girişim zorlukla bastırıldı. Başta Talat Aydemir olmak üzere yedi subay idam edildi.
İsmet İnönü, koalisyon başbakanı olarak bu ihtilal hareketlerine karşı etkinliği ve krizi başarıyla yönetmesiyle de tarihe geçmiştir.
12 MART 1971 HAREKETİ
Talat Aydemir hareketlerinden sonra ortalık bir süre duruldu.
1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlükler nedeniyle işçi hareketi yükseliyor, sendikal hareket güçleniyordu. Bu durum, ticaret-sanayi ve finans burjuvazisini ve özellikle dış güçleri rahatsız etmeye başladı.
Zamanın Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’a göre “toplumsal gelişme, ekonomik gelişmenin üzerine” çıkmıştı. İki süper gücün kozlarını Ortadoğu’da paylaşmaya başlamaları NATO’nun Türkiye’yi bu politikada etkin biçimde kullanma isteklerini gündeme getirdi.
İÇ ÇATIŞMA VE ÇELİŞKİ
12 Mart, bir başka yönden ilerici asker-sivil bürokrat ve aydınlarla, tutucu asker-sivil bürokrat ve onları destekleyen ticaret ve finans burjuvazisinin de bir iç savaşı olarak nitelendirilmelidir. Bu durum sosyolojik olarak anayasanın getirdiği demokratik özgürlükleri çok bulan, kapitalist ekonomiyi benimseyen bir görüşle, ilerici, Atatürk’ün Aydınlanma devrimlerinin sürmesini isteyen, planlı ekonomiyi ve stratejik sektörlerde devletçi ekonomiyi savunan, dış politikada bağımsızlık isteyen ulusalcı görüşün bir savaşıydı. 9 Mart ile 12 Mart kadrolarının çatışması bu noktalarda yoğunlaşıyordu. Sonunda dış etkilerin de yardımıyla “tutucular” kazandılar.
12 Mart 1971 askeri hareketi emir-komuta zinciri içerisinde Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının girişimiyle gerçekleşti. Sonuç ne oldu?
12 Mart hareketi, bütün ilerici güçlerin üzerinden buldozer gibi geçti. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildiler. İstanbul’da Ziverbey Köşkü diye bilinen bina, kontrgerillanın işkence merkezi olarak hizmet gördü. İlhan Selçuk’un Ziverbey Köşkü adlı yapıtı, o dönemin ve işkencelerin bir belgeselidir.
12 Mart döneminin işkence ve baskılarını burada uzun uzun anlatmamız olanaksızdır. Aydınlar, yazarlar tutuklandı, işkence gördü.
Sol düşünce tasfiye edilme noktasına geldi. Zaten bu işkenceler, davalar, baskılar, idamlar 12 Mart darbesinin faşist niteliğini ortaya koymaya yeterlidir. 12 Mart 1971 darbesi, 27 Mayıs’ın getirdiği 1961 Anayasası’ndaki sosyal devlet ve özgürlükler ilkelerine karşı yapılmıştı. 12 Mart konusu çok yazılmıştır. Özeti, dış etkilerin yönlendirmesiyle asker, askerin 1961’de yaptığını bozuyordu.
12 EYLÜL DARBESİ
12 Mart’tan 9.5 yıl sonra gerçekleştirilen 12 Eylül ise 12 Mart uygulamalarını da geride bırakan bir noktada “karşıdevrim”ci NATO’ya bağlı bir askeri harekettir. 1980 yaz ve sonbahar günlerinde Meclis’te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor ama sonuç bir türlü alınamıyordu.
Terör başını alıp gitmişti. Her gün sağ-sol çatışması nedeniyle gençler ölüyordu. Türkiye’nin büyük illerinde sıkıyönetim ilan edilmiş, yönetim ve denetim askerlerin elinde olduğu halde terör can almayı sürdürüyordu. Sağ-sol çatışması adeta bir merkezden körükleniyordu.
Sonraları anlaşıldı ki, darbe tarihi birkaç kez ertelenmişti. Devlet başkanı olduktan sonra Kenan Evren, bu ertelemeleri ortamın daha olgun hale gelmesini bekleme olarak açıkladı. Bunun yalın anlamı masum insanların ve gençlerin daha çok ölmesinin istenmesidir. CIA şeflerinden birisi olan ve Türkiye’de görev yapmış olan Paul Henze, darbeyi Beyaz Saray’a “Bizim çocuklar başardı” biçiminde duyurmuştur.
YENİ DÜNYA KAPİTALİST DÜZENİ
12 Eylül darbesi aynı zamanda Türkiye’de acımasız bir kapitalist düzeni sağlamak yönünde kararlar almıştır.
Tüm aydınlar, işçiler, üniversite gençleri baskılar altında yaşamlarını sürdürdüler. Turgut Özal da Dünya Bankası’ndan ithal ettiği “ekonomik liberalizasyon programını” uygulamaya koymuştu. KİT’lerin satışı böyle başladı. 12 Eylül darbesi aynı zamanda 1961 Anayasası’nın özgürlükçü, insan haklarına saygılı ilkelerini ortadan kaldıran 1982 Anayasası’nı getirdi. 12 Eylül, sonunda uygulamalarıyla tamamen gerici bir nitelik kazanmıştır. “Muhafazakâr” değil, karşıdevrimcidir.
Beş general (Genelkurmay başkanı ve dört kuvvet komutanı) tarafından oluşturulan “Milli Güvenlik Konseyi”, yönetimi tek elde toplamıştı. Yasama ve yürütme yetkileri, bu beş kişilik konsey üzerine kalmıştı.
Temel insan hakları ve demokratik süreçlerin askıya alınması, TBMM’nin ve siyasi partilerin kapatılması, liderlerin tutuklanması, milletvekilleri, önde gelen sendikacı ve meslek örgütleri başkanlarının gözaltına alınması, ilk önlemlerdi. Siyasi parti yöneticilerine 10 yıl siyasetten men yasağı getirildi.
12 EYLÜL’ÜN ATATÜRKÇÜLÜĞÜ
12 Eylül’ün sözde Atatürkçülüğü, içi boş bir şekil Atatürkçülüğüdür. Her kasabaya, Atatürk büstleri koyarak Atatürkçülük yaptıklarını sanıyorlardı.
İmam hatiplere, Kuran kurslarına verilen destek, ortaöğretimde din derslerinin anayasaya konulan bir madde ile zorunlu hale getirilmesi, din eğitimi gören insanlardan terörist olmaz önyargısının sonuçlarıydı.
TÜRK-İSLAM SENTEZİ
Bu dönem (1980-1990) Soğuk Savaş’ın yoğun olarak yaşandığı yıllardır. ABD, Sovyetler Birliği’ni güneyden çembere almak için “Yeşil Kuşak” kuramını uyguluyordu. İslamiyet referansı NATO’nun ve 12 Eylül’ü yapan generallerin bağlandıkları en önemli olguydu. “Türk-İslam” sentezinin uygulamaya konulmasına başlandı. 20 Haziran 1986 günü Cumhurbaşkanı Kenan Evren, “Türk-İslam” sentezini temel alan bir kültürün bütün millete kabul ettirilmesine yönelik” bir raporu kabul etti.
Eğitimde Birlik Yasası delindi. Kendisini Atatürkçü olarak ilan eden Evren, eline Kuran’ı alıp mitingler yapıyor, dini politikaya alet ediyordu. Dört generalden oluşan dört komite, NATO’nun gladyo sistemine bağlılığını her vesileyle gösteriyordu.
Özetle, 12 Eylül yönetimi “muhafazakâr” değil, “reaksiyoner” Atatürk’ün Aydınlanma devrimlerini budayan “karşıdevrimci”dir.
FETÖ OLAYI
12 Eylül 1980’den sonra en büyük ihtilal girişimi 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen kanlı FETÖ darbe girişimidir.
FETÖ hareketi temelde, kamu yönetiminin, güvenlik güçlerinin ve özellikle TSK’nin ele geçirilmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi hareketidir.
Polis Koleji ve Kuleli Askeri Lisesi giriş sınavları FETÖ’nün en etkin olduğu konulardı. Yargının ele geçirilmesi de aynı derecede önemliydi.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ ELE GEÇİRME HAREKETİ
Gülen hareketi bir yandan ordu içinde örgütlenirken öte yandan Atatürkçülerin ordudan tasfiye edilmesini gerçekleştirdi. Bunun için kumpas davalar açılmıştı. FETÖ’nün gelişmesinde iktidarların koruyucusu ve destekleyici politikaları hiçbir zaman unutulmamalıdır.
15 Temmuz 2016 darbe girişimi emperyalist devletlerin katkılarıyla hazırlanmış hain bir tuzak, casusluk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirme hareketidir.
Bugün güncel konuya gelirsek, Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının Sakarya’daki tank palet fabrikasındaki törene katılmaları doğaldır. Cumhurbaşkanının tank palet fabrikasının faaliyetlerini anlattığı bölümlerin alkışlanması da doğaldır.
Burada doğal olmayan temel nokta, partili cumhurbaşkanının ana muhalefet lideri hakkında yaptığı eleştirilerin alkışlanmasıdır. Komutanlar, adeta akıntıya kürek psikolojisi içerisinde hata yapmışlardır.
Orgeneral rütbesine gelmiş komutanlar özgür iradelerini kullanarak böylesi utandırıcı bir duruma düşmemelidirler.
Bugün Türkiye’de uygulanan partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 150 yıldır demokrasi için mücadele veren Türk halkı, bu ucube sistemi er ya da geç değiştirecektir. TSK bir hükümetin veya bir partinin ordusu değildir. Komutanlar, özellikle TSK’yi böylesi bir görünümden korumak görev ve sorumluluğundadırlar.
Yandaş basın bu konuda çarpıtıcı bir yayın yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun komutanların alkış hareketini kınaması, teröre karşı çıkış olarak değerlendiriliyor. Bu, tamamen saptırmadır, tehlikeli bir “algı operasyonu”dur.
Ortada bir terör konusu yoktur. Konu, partili cumhurbaşkanının muhalefet liderine karşı sert eleştirisini, komutanların gereksiz yere alkışlamalarıdır.
Ordunun siyasete karışması, Türkiye için en kötü durumdur. En karanlık yoldur. Bu kısa makalede belirtildiği gibi, TSK’ye vurulan darbelerin en tehlikeli sonucu orduya siyasetin girmesidir. Bir orduya siyasetin sokulması o orduya yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türk siyasal tarihi bunun acı örnekleriyle doludur.
Büyük Atatürk’ün daha yüzbaşı iken İttihat ve Terakki kongresinde söylediklerini unutmayalım:
Ordu siyasetten uzak durmalıdır.
Siyasette uğraşacak olanlar ordudan ayrılmalıdırlar.

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/alev-coskun/cumhuriyetin-kurucusu-ataturk-askerin-siyasetten-uzak-durmasini-istemisti-askerler-ve-siyaset-2021643
This entry was posted in ATATURK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, TSK. Bookmark the permalink.

2 Responses to Askerler ve Siyaset * SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR

 1. Nacikaptan says:

  Kemal Rastgeldi – 28 Ocak 2023
  krastgeldi@hotmail.com

  8 Yıl Önceki Anılar
  Kuralsız, yani herkesin şahsi istek ve keyfine göre davrandığı toplumlarda insanın güvence, huzur içinde yaşaması mümkün olmadığına göre, tarihin ilk çağlarından başlayarak örgütlenme yoluna gidilmiştir. O eski, karanlık çağların şartlarına göre gerekli görülen kurallara tam ve tereddütsüz itaat, uyum sağlanması için de doğaüstü güçler, yani tanrılar (“kutsal” emirlerin kaynağı olarak) devreye sokulmuştur. Başlangıçtaki niyetin, insanlara temizlik, dürüstlük, mutluluk, merhamet gibi erdemlerin kazanılmasını sağlamaya yönelik olduğu kabullenilse de, zamanla en yaygın kitlesel kandırma, sömürme, (özellikle de siyaset alanında çıkar elde etmenin en kolay ve ucuz) aracına dönüştürülmesi önlenememiştir.

  Şimdiki bilim ve akılcılık çağında bile, kitleleri yeterince eğitmek, bilinçlendirmek (genelde erken yaşlarda sorgulamadan edinilen) inanç ve alışkanlıkların, geleneklerin bazen zararlı olabilen etkilerinden uzaklaştırmak son derece zordur. Buna rağmen o yolda her türlü tehlikeyi göze alarak topluma hizmet vermek isteyen (Uğur Mumcu gibi) en değerli ve yürekli aydınlarımız peş peşe öldürülerek, islam devletine doğru sürüklenmemizin önü açılmıştır. Siyasal islamcıların iktidarı (Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyeti) ele geçirmelerinde Suudi Arabistanın, Amerikanın büyük katkı ve “hizmetleri” bulunmaktadır. İşin ciddiyetini, vehametini kavrayamayan bazı “aydınlarımız”, (bilim, akılcılık, zihinsel özgürlük yerine) hala “kutsal kitaplardan” medet umarak ayet yorumlamayı, din propagandası yapmayı öncelikli görev saymaktadır. 24 Ocak 2015 (Uğur Mumcu’ya Şükran Günü)
  Kemal Rastgeldi

  ***
  Ahmet N. Taspinar – 31.01.2023
  mbpnet@hotmail.com

  Degerli Kemal Rastgeldi ve Naci Kaptan, bu cok yerinde uyariyi ve benzerlerini dagitiminiza beni kattiginiz icin sizlere tesekkur ederrim; sayenizde cumhuriyetimizi tehdit eden iblislikleri gorup anlamam ulkemden uzaklardayken aydinlanmami saglamakta. Yazdiklariniza ve iktibas ettiginiz aydinlardan gelme yazilara tamamen katiliyor, caresiz ve hareketsiz olmamdan dolayi uzuntu ve bunalim duyuyorum. Uyarilar maksada eristigine gore bundan sonrasi Ne Yapalim sorusunun cevabina geliyor.

  Saraydan cikan karar degismezse 14 Mayista oy sandiklarina gidip gorevimizi yapacagiz. Neticenin beklentilerimize uygun olmasi halinde bu iktidar mide fesadina ugramaktan cekimeden sebeplendikleri halkin hazinesinin basini kolay kolay birakmayacaklardir. Ellerinde secimi iptal etmekten muhalefeti diz cokertmeye, dahasi, silahlandirmis olduklari Afgan ve Arap cetelerini milletlerinin ustune surmeye kadar bol kozlari olduguna gore biz Mustafa Kemalin silahsiz ordusu ne yapabilecegiz ?

  2002 – 2006 arasinda silahli cumhuriyet ordusunun basinda olan iki genel kurmay baskaninin ihanetleri sayesinde Mustafa Kemalin ordusu dagitilmis durumda, kala kala biz emeklilerin ve yetistirdiklerimizin iman dolu, silahsiz kuvvetleri kaldi. Bu silahli cetelerle nasil bas edecegiz ?

  Bize ilettiginiz yazilardan duydugumuz infiali nasil kuvveden fiile cikartacagiz?

  Devletimize karsi bir isyan hareketi aklimdan gecmez, devlet bu AKP’lilerden ibaret degildir. Hala Mustafa Kemalimizin imzasini tasimakta olan TC devletini basimizin ustunde tasimak gorevimizdir. Devletimizi bu zalim iktidardan nasil kurtaracagiz ?

  Saygilarimla
  Ahmet N. Taspinar

 2. Pingback: TSK DOSYASI : Askerler ve Siyaset * SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR – Stratejik Güvenlik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *