HUKUKÇUNUN İLAN-I AŞK İ


HUKUKÇUNUN İLAN-I AŞK İ


Ben icap dermeyan etsem, sen kabul etsen..
Corpuş jüris cıvılıs’ten şiirler okusam sana
İpotek tesis etsem gözlerinde
Vedia akdiyle versem kalbimi sana
Emredici hükümlere göre sevsek birbirimizi
Aksi hiç kararlaştırılamasa…
Yök hükmünde olsa hüzünlerimiz
Ve butlanla malul olsa kederlerimiz…
İlan etsek aşkımızı,
Traji elli binin üstünde olan bir gazeteye…
İyiniyetli üçüncü kişiler bile kıskansa bizi
Ve cezai şart öngersek bu aşktan dönene…
Bakışlarımız karine olsa aşkımıza
Benim için ilga olsa senden öncesi
Ve mülga kalsa senin için benden öncesi…
Muvazaa olmasa yaptıklarımızda,
Evleviyetle sevsek birbirimizi…
Birbirine uygun irade beyanlarımızla
İnikat etse akdimiz,
Sui generis olsa yani kendine özgü…
Uzak kalsa bizden hata,hile ve ikrah
Kalplerimiz olsa ifa yerimiz,
Ve numerus clausus olsa ayrılık nedenlerimiz…
Malikinde ben olsam, zilyedin de
Tapu sicili olsa kalbim şerh düşsem seni
Geçit irtifakı kursam kalbimden kalbine…
Tatil ve talik zamanlarında da sevsem seni,
Ve tebliğ edilse aşk mektubum bir gece vakti…
Zihni kayıt yapıp ‘ayrılalım’ desem,dava açsan bana
Sen müddei olsan, ben müddeialeyh
Müddeabih de aşkımız…
Aşk mektubu kıvamında olsa
Cevap ve duplik dilekçelerim
Kesin delillerle ispat etsem aşkımı
Sulh olsak mahkeme de sonra yapılsa tefhim…
Ve ey gözlerinin hapsinde
Müebbete razı olduğum güzel kız!!!
Muaccel olsa kavuşmalarımız
Ve hep müeccel kalsa ayrılıklarımız…
YAZARI BİLİNMİYOR
This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *