Ulusal egemenlik nedir?

Cumhuriyet – Barış Doster – 23 Nisan 2022

Ulusal egemenlik nedir?

Bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920’de
açıldığı tarih. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız.

Ulusal bayramlar, kutlamalar, anmalar; coşkuları yanında, yurttaşlara düşünme, kıyaslama, özeleştiri verme ortamı da sunduklarından, biz de öyle yapacağız…
Ulusal egemenliğin önemini, erdemini, benzersizliğini biliyoruz; vazgeçilmez, devredilmez, bölüşülmez. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kuvvet birdir ve o milletindir” der.
Ulusal egemenlik üzerine düşünülünce cumhuriyet, demokrasi, ulus, halk, laiklik gibi kavramlar üzerine de düşünülür. Doğaldır, kaçınılmazdır. Ulus, yurttaşlardan oluşur. Cumhuriyet, yurttaşların eşitliğini esas alır. Yurttaşı önemser. Muhatabı yurttaştır. Yurttaşının cinsiyetine, dinine, mezhebine, ırkına, etnik kökenine bakmaz. Onun doğuştan edindiği ve sonradan kazandığı tüm kimliklere, mensubiyetlere, aidiyetlere karşı ilgisiz, duyarsız ve kördür. Cumhuriyet için kamusal alandaki tek kimlik, yurttaş kimliğidir.
Ulusal egemenlik; diğer yönleri yanında, kendi kaderini eline alış, kendi geleceğini belirleyiş, kendi iradesinin üzerinde hiçbir güç ve otorite tanımayıştır. Halkın isyan ederek, savaşarak, devrim yaparak devlet kurması, yani milletleşmesi, milleti, Cumhuriyet konusunda çok kıskanç, çok ödünsüz, çok duyarlı kılmıştır.
Laiklik; egemenliğin tanımı, anlamı ve işleviyle, devletin işleyişiyle; yasaların ve hayatın dünyeviliğiyle ilgili olduğundan, Cumhuriyetin tamamlayanı, olmazsa olmazı ve temel niteliğidir.

MİLLİ EGEMENLİK VE DEVRİMCİLİK

Ulusal egemenlik, bir günde hayata geçmemiştir. Savaşın ve devrimin eseridir. Cumhuriyet öncesindeki Osmanlı birikiminin, Tanzimat’ın, Birinci ve İkinci Meşrutiyet’in zengin deneyimine rağmen kolay kazanılmamıştır. Atatürk’ün devrimci dehasının, özverili önderliğinin, kararlılığının ve kahramanlığının örgütlediği Kurtuluş Savaşı’nın eseridir milli egemenlik.
Kuvayı Milliyeciler ve Müdafaa-i Hukukçular, Meclis’i açmış; Gazi Meclis Kurtuluş Savaşı’nı yapmış ve Cumhuriyeti kurmuş; Cumhuriyet demokrasiyi doğurmuştur.
O nedenle bizim için ulusal egemenlik; kutsal bir isyanın, haklı bir savaşın, milli bir devrimin ürünüdür. Eşsizliğinin, benzersizliğinin, özgünlüğünün kaynağı da budur.
Hepimizin bayramı kutlu olsun.
This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *