SAHİBİNİ ARAYAN MEKTUP

Sayın …..

Cevabınızda basit 2 soruma  yanıt vermemişsiniz.
Aslında işin özü bu soruların yanıtında olacak.
Hangi partiye oy vereceğiz? Neden?

Sizin öngördüğünüz ve toplumu uyarmaya çalıştığınız konuları hiç bir zaman gözden kaçırmadım. Bu konularda, derinlemesine binlerce yazıya, makaleye  www.nacikaptan.com  sitesinde ulaşabilirsiniz. Bu yazı arşivi yaklaşık 20 seneliktir ve sizin uyardığınız bölücü kürtçülüğü, BOP ve GOP’u, Gladyo’yu, Türkiye üzerine kurgulanmış olan emperyalist tuzakları, tezgahları anlatan ve çoğu yayından kaldırılmış, okunmasın diye gözden kaçırılmış saklanmış  bir çok yazıyı bu sayfalarda  bulabilirsiniz.

Birçok yazımda belirttiğim gibi Türkiye üzerinde modern bir işgal uygulaması başlatılmış ve Türkiye denek ülke olmuştur. Bu gizli işgalde top, füze, silah yerine psikolojik harp ve gerçek dışı bilgiler kullanılmış ve büyük dezenformasyon planları ile toplum bilinci karartılmış, insanlar Gobbels propagandalarıyla yanıltılmıştır.  Okumayan eğitimsiz kitleler küresel baronlar tarafından seçilmiş olan işbirlikçi AKP’li tayfa tarafından yönlendirilmiş ve aldatılmıştır. Çok büyük çıkar , rüşvet, yolsuzluk çeteleri kurulmuştur.

Bu GİZLİ işgal savaşının askerleri, toplum bilimciler, tarihçiler, tıp adamları, sözde demokratik STK’lar, sosyal bilimciler,  sözde aydınlar, sözde gazeteciler, sözde sanatçılar, tarikatlar, cemaatlar, kuluçkaya yatırılmış olan yazarlardır. üzülerek yazıyorum ki gözleri ve bilinci dezenformasyonla örtülen toplumun büyük kesimi DİN ve ALLAH ile aldatılmış ve ülkemizin işgalinin farkına varmamışlar ve iş birlikçilerin peşine takılmışlardır.

Günümüz Türkiye’si artık bizim değildir. Tüm ulusal varlıklarımız el değiştirmiş ve halen de değişmektedir. Kaybedilen ulus varlıklarının dışında ülkemiz yaklaşık  yıllık milli hasılası kadar (500 milyar dolar) ağır borç yükü altına sokulmuş bu yetmemiş yap işlet sistemi ile 20-30 yıllık borçlanmalarla geleceğimiz de satılmış ve ipotek altına alınmıştır.

AKP’nin 20 yıllık iktidarı sürecinde okuyan tüm kuşaklar bilim ve çağdaşlıktan koparılmış ve eğitimsiz bir toplum yaratılmıştır. Gençler ülkelerine küskündür. Anayasal hak olan gösterilerde polis devletine evrilmiş olan ülkemizin yöneticileri hak hukuk diyen herkesi dövmekte, gazlamakta, fişeklemekte, işkence etmekte ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Bu konularda yüzlerce sayfa yazmak olasıdır. Mahkeme kararları dinlenilmemektedir.

Sayın ….

Tüm yazdıklarımla birlikte daha önde gelen tehlikeler;

* Hileli seçimle Başkanlık sistemini dayatılmasıdır.
* Parlamentonun işlevsiz kılınmasıdır.
* Tek karar vericinin gece gördüğü rüyadan esinlenerek kararnameler çıkartarak ülkeyi yönetmesidir.
* Yok edilen hukuk ve adalettir. Hiç bir kimsenin hukuki bağlamda güvencesi yoktur.
* İçi boşaltılmış olan kamu kurumlarıdır. İşlevsiz kılınan Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve TSK’dır.
* Dünyanın hiç bir ülkesinde olmayan boyuttaki yolsuzluklardır. Uyuşturucu kaçıran siyasetçilerdir. Varlıklı kişilerin mallarına çöken mafya+siyasetçilerdir.
* En önemlilerinden olan Siyasal islama dönüştürülen Laik Demokratik Cumhuriyettir.

Sizin yazdığınız gladyo’yu, bölücü kürtçülüğü dirilten işte bu ortamdır. Sivri sinekleri tek tek öldürerek mücadele edemezsiniz. Bataklığı kurutmak gerek. Bataklık ise yukarıda yazdığım sistemi yaratan emperyal ağaların adamları olan siyasetçilerdir. Bu kişiler AKP adı ile sözde siyaset yapar gibi davranarak Türkiye’yi, küresel baronlarla işbirliği yaparak çökertiyorlar. Yoksullaştırıyorlar dışa bağımlı kılıyorlar.

Yazdıklarım siyasi bir çıkarla kaleme alınmamıştır. Hangi parti/ler olursa olsun öncelikle var olan iktidar partisini tasfiye ederek Türkiye’yi tekrar parlamenter sisteme ve demokrasiye taşıyacaksa, Liyakatı öne alarak kamu kurumlarını denetlenebilir hale getirecekse, Adaleti olması gerektiği gibi tesis edecekse O PARTİ/LER desteklenmelidir.

Eviniz yanıyorken bahçenizdeki ağaç ile Uğraşmazsınız. Akıl ve mantık en yakın ve büyük tehlikeye karşı önlem alınmasını sağlar. Diğer tehditler sırası ile göreceli olarak çözülür. yazdığım gibi, adım adım, stratejist San_Tzu gibi.


SONUÇ
En yakın ve büyük tehdit AKP’nin varlığıdır. İlk seçimde bu parti demokratik yolla tasfiye edilmeli ve Devlete, Kamuya, topluma karşı suç işleyen herkes adil mahkemelerde yaptıklarını bedelini ödemelidir.

Siyasi tarihimiz içinde ilk kez farklı yapıda olan 6 parti bir araya gelmiştir. tehlikenin farkında olan bu partilerin yöneticilerini bir vatandaş olarak kutlarım. Umudum bu birliğin seçimler sonuçlanıncaya kadar devam etmesidir.

Yurdunu seven, Laik demokratik Cumhuriyetin devamını isteyen, büyük yol gösterici, aydınlanma, çağdaşlaşma devrimlerinin yaratıcısı büyük Atatürk’ün izinde gidenlerin temel yurttaşlık görevi;

“ARMUTUN SAPI, ÜZÜMÜN ÇÖPÜ” demeden, kurulmakta olan MİLLİ BİRLİĞE zarar vermekten kaçınarak, hangi siyasi görüşte olursa olsun birlik kuran 6 partinin çalışmalarına destek vermek olmalıdır. Var olan diğer siyasi hesaplaşmalar Türkiye düzlüğe çıktıktan sonra yapılmalıdır.

Kalın sağlıcakla

Naci Kaptan – 07.10.2021

This entry was posted in Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *