HAYATIMIZI ZEHİR ETTİLER

HAYATIMIZI ZEHİR ETTİLER

Rıfat Serdaroğlu – 12 Ekim 2021


Bademler, dokundukları her şeyi mahvettiler.

Çocuklarımıza eğitim-sağlık-beslenme gideri olarak harcanması gereken Türk Milletinin milyarlarca dolarlık kaynaklarını, Suriyelilere, Afganlara, Radikal dinci militanlara dağıttılar. Ortadoğu’nun teröristlerinin tedavilerini, kendi hastanelerimizde bedava yaptırdılar.

FETÖ ile beraber olup, devletimizi-devlet bankalarını dolandırdılar.
Tüm devlet yatırımlarını ihalesiz kendi yandaşlarına aktardılar. Üstelik, dünyada 1 birime yapılan işi,10 birime yaptırıp, hırsızlık yaptılar. Tüm bu hırsızlıkları, yolsuzlukları “Siyasi İslam-İhvancılık” adına yaptılar ve halktan saklamaya çalıştılar.

Bugün gençlerimize, Değerli dostum Yusuf Samim Lütfü’nün “Kısır Döngüler” başlıklı yazısından alıntı yaparak bazı dini gerçekleri anlatacağım!

Yetiştiğimiz çevre ve aldığımız eğitim sonucunda bize yüklenen değerleri, eleştirel akıl süzgecinden geçirerek gerçekçi, adaletli ve güzel bir yaşamı nasıl yaşarız sorusunu, kendimize sürekli olarak sormamız gerek!

Gerçek, adil ve güzel bir yaşamı, başta dini-etnik-ideolojik olmak üzere her türlü vesayetten özgürleşmiş bir akılla sağlayabiliriz. Bununla kastımız, edindiğimiz değerlerimizi yok saymak değildir. Ancak aklımızı dinin-etnisitenin-ideolojilerin vesayetinden kurtarıp özgürce eleştirel hakkımızı kullanmazsak , doğruyu yapmamış oluruz.

Dini, Allah ile kul arasında bir inanç olmanın ötesinde, yaşamın her alanında (siyaset-hukuk-eğitim vs) otorite olarak gören anlayış, Diyanet İşleri Başkanının ve Sadat’ın savunduğu anlayıştır. Bu “Dinciliktir” ve hayatımızı zehreden fanatik bir yaklaşımdır.
Bu anlayış, çağdaş insanlık değerleri olan, laiklik-demokrasi-kadın erkek eşitliği, temel insan haklarına tamamen aykırıdır.

Türklerle Araplar arasındaki İslami yaklaşım farkları çoktur.
İstanbul’dan Buhara’ya uzanan coğrafyada vücut bulan Türk temelli, bilime daha sıcak bakan İslam, Maturidî İslam’ıdır. Fas-Bağdat- Medine hattında vücut bulan Arap temelli, bilimi tamamen dışlayan ve akılcılığı “Sapkınlık” olarak gören, Eşariyye İslam’ıdır.

İslam tarihinde, din ile bilimin bağdaşmayacağını ilk öne süren, 11’nci Yüzyıl İslam Alimi İmam Gazzali’dir.

Sevgili Gençler;
Yetiştiğiniz çevre, aldığınız eğitim sonucu oluşmuş benliğiniz, edindiğiniz ve hatta “kutsal” bellediğiniz değerleriniz ne olursa olsun sizler akıl sahibi varlıklarsınız. Sizleri diğer yaratılmışlardan farklı kılan şey, Tanrısal bir emanet olan aklınızdır.

Başka bir otoritenin vesayetine verilmemiş özgür aklınızı, inancınız gereği kullanmayı redderseniz, ne inançlı olabilirsiniz ne de insan!

Değerleriniz, kutsallarınız ne olursa olsun, yöneticilerden şunları mutlaka ısrarla isteyin;

-Adalet isteyin. Adalet tüm bireylerin yasalar ve fırsatlar önünde eşit olmasıdır, adaletli olmadan ahlaklı olunamaz. Dindarlık tek başına ahlaklı olmanın garantisi değildir. (17/25 Aralık-5’li çete vs.)

-Yönetenlerin en az kendi çıkarlarını düşündükleri kadar, halkın çıkarlarını da düşünmelerini ısrarla isteyin.

-Çağınızın çağdaşı olmayı isteyin. Sizi çağdışı bırakacak, çağdaş uygarlığın dışına itecek değerleri reddedin. Çağdaş değerleri benimsedi diye hiçbir millet dinini terk etmemiştir. Çağdaş değerleri benimseyen bir Japon, bir Çinli, ne de bir Koreli, dinlerini terk edip Hıristiyan olmadılar.

-Eğer, topluma hizmet için siyasete girecekseniz, halkınıza asla yalan söylemeyin, denenmiş ve başarısız olmuş kişileri bir daha denemeyin ve toplum adına hesap sorun. (Davutoğlu ve Babacan gibiler)

Not; 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11’de, İstanbul Elite Word Prestij Otel’de DOĞRU Partinin “Yol Haritası” ve “Ekonomik Görüşlerinin” anlatılacağı bir basın toplantımız olacak.

14 Ekim 2021’de saat 10’da Kartal Sahil Vesta Restaurant’ta da geniş bir basın toplantımız olacaktır. Hepinizi bekliyoruz. Siz yoksanız, bir kişi eksiğiz demektir. Yazılara üç gün ara veriyoruz. İstanbul’u sallayalım, gelelim…

Sağlık ve başarı dileklerimle

This entry was posted in Rifat SERDAROĞLU yazıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *