Kemalistler Ne Yapmalı?

Kemalistler Ne Yapmalı?

Cumhuriyet – Dr. Mustafa Hüsnü BOZKURT – 11 Mayıs 2021 Salı

Emperyalizm, 18. yüzyılda Sanayi Devrimi’yle başlayan, başta İngiltere olmak üzere kapitalist ülkelerin, ticaret yollarını denetim altına almak, yeni hammadde kaynaklarına ulaşmak, yeni pazarlar edinmek amacıyla mazlum ülkeleri ve ulusları, siyasal, ekonomik, kültürel açıdan sömürmelerine verilen isimdir. Faşizm ise emperyalizmin, kapitalizmin, yerli işbirlikçileri de kullanarak uyguladığı kıyıcı diktatörlüktür.
Ülkemizde faşizmin yolunu açan, öncelikle 1950’de başlayan karşıdevrim sürecidir, devamında taşlarını döşeyen 12 Mart Muhtırası’dır, iktidar olma koşullarını oluşturan da 12 Eylül 1980 Darbesi’dir. 12 Eylül sonrasında dinci hareketler ve faşist eklentileri, darbeci cunta yönetimiyle, arkasındaki emperyalist gücün teşvik ve korumasında örgütlenmiş, güçlenmiştir. 1980’lere kadar ancak yüzde 3-7 arasında oyu olan dinci hareket, 1994 yerel seçimlerinde yüzde 20’ye ulaşmıştır. 2001’de gömlek değiştirmiş, 2002’de ise yeni adıyla ve ABD’nin de desteğiyle, yüzde 34 oyla tek başına iktidara gelmiştir. Sonrasını biliyoruz.
GENETİK KODLAR DEĞİŞTİRİLDİ
İktidarı ele geçiren ve özünde bir tarikatlar koalisyonu olan dinci hareket, liderini cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında, rejim değişikliğini ana gündem maddesi yapmıştır. Tesadüfe bakın ki CIA ajanı Paul Henze de, 2006’da, ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği raporunda “Türkiye’nin ABD çıkarlarına uygun davranmasını istiyorsak başkanlık sistemine geçmesini sağlamalıyız” diyordu. Keza başkanlık sistemini savunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ocak 2016’da şu örneği veriyordu: “Üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok. Şu an zaten dünyada bunun örneği var, geçmişten bu yana da var. Yani Hitler Almanyası’na baktığınızda orada da bunu görürsünüz.”
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, OHAL koşullarında yapılan 16 Nisan 2017 referandumuyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiştir. Fiilen tek adam düzeninde, rejimimizin, siyaset kurumumuzun, devlet aygıtımızın genetik kodları değiştirilmiştir. TBMM işlevsizleşmiştir. Siyaset, mezhep-etnik köken çıkmazında tıkanmıştır. Siyasi partiler etkisizleşmiştir. Millet hiç olmadığı kadar bölünmüş, kutuplaşmıştır. Laiklik ilkesi ve kuvvetler ayrılığı yok edilmiştir. Devlet, hukuk devleti olma niteliğini yitirmiştir. Bürokraside liyakat, nepotizm çukurunda helak olmuştur. Yolsuzluklar ayyuka çıkmış, yoksulluk kemiğe dayanmış, yasaklar tavan yapmıştır.
EMPERYALİZMDEN BAĞIMSIZ FAŞİZM OLMAZ
Faşizm, demokrasiyi, hukuku, seçimleri sadece bir iktidar aracı olarak görür. Çünkü haksız, hukuksuz, ahlaksız bir sermaye diktatörlüğüdür. Emperyalizmin olmazsa olmazıdır. Acımasız bir baskı rejimidir. O nedenle faşizme karşı mücadele, öncelikle emperyalizme ve küresel kapitalizme karşı ödünsüz ve kararlı bir duruşla mümkündür. Emperyalizme, kapitalizme, serbest piyasa ekonomisi denilen neo-liberal sömürü düzenine karşı çıkmadan, faşizmle mücadeleden söz etmek laf ebeliğidir.
Bir ülkede faşizmin iktidarı ele geçirmesini, sıradan bir siyasal iktidar değişimi olarak görmek vahim bir yanılgıdır. Bu yanılgı muhalefeti, küresel emperyalizme karşı mücadele etmeyen, antikapitalist duruştan yoksun, emek-sermaye çelişkisinden ve sınıfsal gerçeklerden kopuk kılar. Sadece mevcut iktidar karşıtlığına sıkıştırır. Sonuç alması olanaksız bir sözde demokrasi mücadelesine sürükler. Bugün ülkemizde, iktidara karşı olduğunu söyleyen ama emperyalizme karşı olduğunu söyleyemeyen, kapitalist sömürü düzenine karşı çıkmayan sözde bir muhalefet anlayışı oldukça yaygındır. Aynı Atatürkçü olduğunu söyleyip Kemalizmi reddetme dalaleti gibi…
Oysa ülkemizde emperyalizmi, faşizmi yenmenin tek yolu, Atatürkçü, Kemalist olmaktan geçer. Ahmet Taner Kışlalı’nın dediği gibi “Kemalizm geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür”. Türkiye için olduğu kadar bölgemiz ve tüm mazlum milletler için de tek gerçekçi çözüm yoludur.
NE YAPMALI?
Hitler’in propaganda bakanı Joseph Goebbels şöyle demiştir: er hasmımız, ne kadar zayıf olduğumuzu bilebilse bizi herhalde un ufak ederdi.” Dünyanın her yerinde despotik iktidarlar ancak güçlü demokratik halk hareketlerinin mücadelesiyle işbaşından uzaklaştırılabilir. Faşist iktidarlar, hiçbir zaman sanıldıkları kadar güçlü, söyledikleri kadar cesur, göründükleri kadar muktedir olmamıştır. Milletler bu despotlara her zaman direnmiş, sonunda da mutlaka yenmiştir.

Demokratik haklarını kullanarak birleşecek, Kemalizmi yol haritası olarak belirleyecek, antiemperyalist ve tam bağımsızlıkçı bir yapı, milletin azim ve kararını harekete geçirerek iktidar olacaktır. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye’nin, hukuk devletinin, üretim ekonomisinin, hakça bölüşmenin, bilgi toplumunun, laik ve bilimsel eğitimin hayata geçmesi, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Kemalist kadroların güç birliğiyle mümkündür.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT – 25-26. DÖNEM KONYA MİLLETVEKİLİ

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/kemalistler-ne-yapmali-dr-mustafa-husnu-bozkurt-1835201
This entry was posted in ATATURK, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

One Response to Kemalistler Ne Yapmalı?

  1. emin says:

    Soyadınız kutsaldır.Mahmut Esat Bozkurt’u anımsattınız.teşekkürler.İktidar ne yazıkki yapılan hatalar nedeniyle buğünlere gelinmiştir.2000 yıllarda anayasa değiştirilerek ( Deniz baykal ve ekibi) iktidar Abd ye teslim edilmiş ve Cumhuriyet tehlikeye girmiştir.hatalar (vb)devam etmiş. atı alan ! nehri geçerek iktidarını bugünlere taşımıştır. Mücadele bitmez .bu bir süreçtir.ders çıkartılmalıdır.savunma bırakılıp hücuma geçilmelidir.sevgi ve sayğılarla..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *