Amirallerin Gözaltına Alınması Bir ABD operasyonudur.

Amirallerin Gözaltına Alınması Bir ABD operasyonudur.

SEFA YÜRÜKEL

Amirallerin Gözaltına Alınması Bir ABD operasyonudur.
Ama Buna Karşı Yeni Bir Ulusalcı Yolculuğunda Başlangıcıdır.
Amirallerin Bildirisi Türkiyeciliğin ve Yurtseverliğin İbresidir!
ABD’nin Türkiye’de ki iktidarı son günlerdeki zorlamalarından, Rusya ve Türkiye’yi de çevrelemelerinden ve Ukrayna’da ki olaylara müdahalesinden de gözükmektedir ki, ABD sinsice Möntrö’yü iktidarla birlikte delip, Rusya’ya karşı Karadeniz’e sözleşme dışı olarak bazı Savaş gemilerinin çıkmasını sağlayacaktı.
Türkiye’yi bir oldu bittiye getirip, Türkiye’yi Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmesine sebep olacak ve muhtemel bir güç gerilimde ABD safında savaşa katılmasına yol aralıyacaktı. ABD’nin planı buydu.
Ama Amirallerin yazılı eylemi, olayı gündeme oturttu. Türk Milleti’nin büyük bir kısmının uyanmasını sağladı. ABD’nin ve iktidarın planına taş koydu. 1 Mart teskeresinde olduğu gibi herşeyi alt üst etti.
Her halükarda ABD bu planı uygulamaktan vaz geçmese bile, bu bildiriyle/ bu yazılı eylemle Türk Bahriyelisinin bu sinsi ABD ve işbirlikçi iktidar planına müdahalesi ABD’yi çıldırttı.
Bunun için ABD, Amirallere işbirlikçi iktidarı kullanarak operasyon yaptırttı.
Onları darbecilikle suçlattı, göz altına aldırttı. Siyasi Partileri, medyayı ve STK’ları saf belirlemeye itti. Siyasi iktidara bağlı medyayı kullanarak kamuoyunda Amiralleri peşinen mahküm ettirmeye çalıştı.
Bu konuda ortam gerildi ve gerilmeye devam etti.
Ve kısa sürede içinde de bu konuda saflar netleşmeye başladı.
Gerçek ABD’ciler ile Türkiyeciler belli oldu.
Bugün bu anlamda eleştiriler hangi kesimden gelirse gelsin, Amiralleri darbeci vs diye hadsizce yıpratmak bir ABD psikolojik savaş operasyonudur. Buna alet olmakta ABD’nin Amirallere ve Karadeniz barışına karşı operasyonunun figüranı olmak demektir.
Türkiye’nin güvenliği ve laik rejiminin sarsılmaması ve ortadan kaldırılmaması için kaleme alınan: Türk Milletini uyanık olmaya davet eden,uyaran ve kamuoyuyla paylaşılan bu bildiri Türkiyecidir.
Bu bildiri Türkiye’nin bekasını savunmaktadır.
Bu bildirinin içeriğine karşı çıkmak ve Amirallere saldırmak
esaslı bir Türkiye düşmanlığıdır. Amerikancılıktır.
Bazıları ne kadar ABD’nin emperyalist amaçlarından ötürü ABD’ye karşıt gibi gözüksede, Amirallere haksız eleştiri yapmalarından ve saldırılarından dolayıda bu objektif olarak böyledir. Bunlar Türkiye’nin değil ABD’nin safındadır.
Bu konuda mevcut işbirlikçi iktidarı desteklemek aynı zamanda ABD’yi desteklemektir.
Bu anlamda bu yurtsever Amirallere karşı Operasyonu destekleyenler ve Amiralleri haksız bir biçimde eleştirenler esasında ABD’ye hizmet etmekte olduklarının farkına varmalıdır.
Amirallerin eylemi ve bunun şimdiki sonuçları bile herkese gösterdi ki, Türkiye’de ki yurtseverlik söylemi bu şekilde, siyasi anlamda, sap ile saman olarak gerçekten net olarak ayrışmaya doğru gitmektedir..
Amirallerin bu yazılı eylemi bıgünkü şartlarda esasında yurtseverlikte de bir ibre olmuştur. Sağlamlar ve çürükler ortaya çıkmıştır. Bu olumludur. Bunun yakın ve uzun vade daha da olumlu sonuçları olacaktır.
Sadece şimdilik bu durumdan dolayı gerçek yurtseverler ve sahteleri böylece belirlenmiş olmaktadır. Bu bile Türkiye’nin geleceği açısından olumlu anlamda büyük bir mesafe kat etmektir.
Ortalık aydınlanmakta, grilik giderilmekte, saflar belirlenmekte ve netleşmektedir. Bu Türkiye’nin yararınadır.
Amiraller bu yazılı eylemleriyle, bugünkü karanlık ve zor şartlarda: mesleklerinin, Atatürk’e, TC ilkelerine ve devrimlerine, Türk Milletine ve Devletine bağlılıklarının gereğini yapmışlardır. Yüce Türk Milleti’nin TSK’nın önemli bi kolu olan Türk Bahriyelisi olmanın hakkını vermişlerdir. Bedel ödemekten çekinmemişlerdir.
Türk Bahriyelileri olduklarını bu eylem ve söylemleri ile göstermişlerdir. Bunun sonuçları şimdiden olumlu yönde yayılmaktadır. Amirallere karşı şimdilerde yapılan karşı devrimci, geçici ve saldırgan propagandaların etkisi ise bu olumlu sonuçlardan dolayı kırılıp ezilmeye mahkum olacaktır.
Buradan karşı devrimcilere mama çıkmayacaktır. ABD ve işbirlikçi figüranlar daha şimdiden bu konuda on sıfır yenilmiştir ve önümüzdeki süreçtede hüsrana uğrayacaktır.
Çünkü Türkiye’de ki yurtseverlik mayası, Türk Milletinin Amirallerin bildirisinin içeriğinin yanında saf tutmasında da belirleyici ibre olacaktır. Bu anlamda Amirallerin bu tarihi ve çok gerekli eylemlerinden dolayı bu karanlık dönemde Türkiye’nin yüz akları oldukları ortaya çıkmıştır.
Bu eylemi kısaca olarak özetlersek, bu aynı zamanda Türkiye için yeni bir ulusalcı yolculuğun, karanlığın yırtılmasının ve yeni bir önderliğin doğuşunun ilk adımı olarak görülmelidir.
Mesaj budur.
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BOP, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *