AZERBAYCAN * 1994’te 7 ülkeden 11 petrol şirketi “Asrın Anlaşması” denilen Üretim Paylaşım Anlaşması imzalayarak Azerbaycan petrolüne el koydu. 2019’da anlaşmanın süresi 2050’ye kadar uzatıldı.


AZERBAYCAN

İbrahim Daş – 11.03.2021

Sovyetler Birliği 1991’de Boris Yeltsin’in ABD ile işbirliği yapması sonucu resmi olarak dağıldı. Azerbaycan da 18 Ekim 1991’da kuruldu. ABD hedefine ulaşmış ve Doğu Bloku yıkılmıştı. Tabi ki o yıllarda Türkiye’de Özal’lı yıllar yaşanıyor ve ABD hiç olmadığı kadar bölgede etken rol alıyordu.
Azerbaycan petrol ve doğal gaz kaynakları bakımından son derece zengin bir ülke olması nedeniyle her zaman emperyalizmin göz diktiği bir ülke olmuştur. 1900’lü yıllarda İngiltere 1990’yıllarda ABD Azerbaycan’da etkili oldu.
1994’te 7 ülkeden 11 petrol şirketi “Asrın Anlaşması” denilen Üretim Paylaşım Anlaşması imzalayarak Azerbaycan petrolüne el koydu. 2019’da anlaşmanın süresi 2050’ye kadar uzatıldı. Anlaşma gereği Azerbaycan da pay alıyor! Kendi petrolünden minnet edip vermişler. Sağ olsunlar! ABD başta olmak üzere İngiltere pastanın büyük dilimini alıyor.
Azerbaycan’daki yatırımların en az %80’i yabancı şirketlerin elinde ve özelleştirme 2000’li yıllarda tamamlanmış! Başkanlık sistemi ile yönetiliyor! Ordusu profesyonel orduya çoktan dönüşmüş. (Biz yeni geçtik!)
Azerbaycan en çok Ermenistan ve Dağlık Karabağ üzerinden bilinen bir ülkedir. 1991’de başlayan Dağlık Karabağ savaşı 1994’te ateşkes ilan edilmiş olsa da Ermenistan işgali devam etmişti. Günümüze kadar bu durum devam etmiş sonra birden (tam 30 yıl sonra) Azerbaycan Dağlık Karabağ için askeri harekât yaparak topraklarını kurtarmıştır…
İtalya Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komisyonu mayınlı arazilerin haritasını karşılıklı olarak iki ülkenin birbirine vermesi, esir takası yapması yönünde karar aldı. İtalya’da kim demeyin Azerbaycan ekonomisinde var olan herkes konuşur! Zaten Azerbaycan da memnuniyetini bildirdi.
Tabi ki mayınlı araziyi İtalya mı İsrail mi temizler bilinmez. Hatırlarsanız bizdekine İsrail talipti yoksa biz mi vermek istedik bilmiyorum ama mayın temizliği çok önemlidir! Maazallah bir mülteci akımında sıkıntılar yaşanabilir… Bu arada İran sınırımızda da mayın temizliği yapılmıştır…
Azerbaycan komşuları ile sorun yaşarken bölgedeki en yakın müttefiki ise İsrail olarak görünüyor. Ben değil 2010 yılında sızan wikileaks belgeleri bunu söylüyor! Aslında Azerbaycan’da hem ABD hem de İsrail askeri varlığı bulunduğu herkes tarafından biliniyor. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan füzelerini İsrail’in demir kubbe savunma sistemi ile düşürdüğünü basından okumayan yoktur.
Sözü uzatmayalım. Azerbaycan bağımsız bir devlet değildir. ABD emperyalizmi Azerbaycan’da kökleşmiş ve Kafkaslardan Orta Asya’ya geçiş için önünde tek engel olarak gördüğü İran’ı tamamen çembere almıştır.
İran’ın komşuları olan Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, körfez ülkeleri, Türkiye ve Azerbaycan’da ABD’nin askeri üsleri var hem de her ülkede birden fazla üssü var! İran’ın komşularının hemen hepsi BOP kapsamında ya parçalanmış ya da devan eden BOP’ta görev almış!
Mayınlı arazi temizleniyor denilince akla elbette mülteci akımı geliyor!
Sonrasında da Angelina Jolie Azerbaycan’a gelir, tüm dünyaya gereken mesajı verir!

https://antalyakorfez.com/haber/44802-azerbaycan
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, DÜNYA ÜLKELERİ, ENERJİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *