Cumhuriyetin bir çınarını daha kaybettik * Değerli yurtsever aydın Dr.Ali Nejat Ölçen sonsuzluğa uğurlandı

Haber gruplarında çok değerli arkadaşlar var. Bilgilerini, yaşadıklarını Yurt ve Atatürk sevgisiyle, akılın, bilimin, çağdaşlığın yoğrulmasıyla ortaya çıkan değerli yazılarıyla bizlere, topluma ve ülkeye yarar sunuyorlar.
Daha önce de yazdığım gibi, yavaş yavaş yazıları seyrekleşiyor ve sonra sesleri, nefesleri duyulmuyor.  Alıştığımız yazıları posta kutularımıza gelmez oluyor. Böylesi durumlarda meraklanıyor ve şahsen benim onlar için ayırdığım klasörlerden ve hatta benden bile haberleri yokken mektup yazarak “hatır sormak” ihtiyacı duyuyorum.
İşte sayın Dr.Ali Nejat Ölçen onlardan birisi idi. Bilgi dağarcığıma yapmış olduğu katkılar için yazarak kendisine teşekkür etmiştim. Uzunca zamandır yazıları gelmiyordu. Az önce aşağıda sayın Mustafa Gazalcı’nın yazısından sayın Dr.Ali Nejat Ölçen’in vefat ettiğini öğrendim.
Haber gruplarında kendini tanıyanların olabileceğini düşünerek bu üzücü haberi iletiyor ve dağarcıklarımıza yapmış olduğu katkılar için ardından kendisine tekrar teşekkür etmek için bu yazıyı paylaşıyorum.
Uğurlar olsun Cumhuriyet Türkiye’sinin çınarı. Huzur içinde uyu.
Aşağıdaki kısa görseli lütfen izleyiniz.
Naci Kaptan / 28.11.2020

Dr. Ali Nejat Ölçen’in Ardından

Mustafa GAZALCI /  28 Kasım 2020 Cumartesi

Dr. Ali Nejat Ölçen’i 16 Kasım 2020’de Ankara’da yitirdik. Son zamanlarda birçok değerimiz gibi sessizce ayrıldı aramızdan. Zaten kötü olan toplumsal koşullara korona sınırlamaları da eklenince  Cumhuriyete Kanat Gerenler”e ne yazık ki yeterince sahip çıkamıyor, son görevimizi bile yapamıyoruz.
Dr. Ali Nejat Ölçen, mühendis, öğretim görevlisi, planlamacı, iki dönem CHP İstanbul Milletvekilliği yapan siyasetçi, yazar. Tek başına bir ordu gibi çalıştı, üretti.
Eşi Makbule Ölçen’le engelli çocukları Demir’i büyütürken 1982’de Zihinsel Engelli Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nı (ZİÇEV) kurdu. Vakfın 14 şubesi açıldı. Binlerce çocuk bu kuruluştan yararlandı, yararlanıyor.
Dr. Ali Nejat Ölçen, 12 Eylül 1980’den sonra bir süre halkevleri yönetiminde çalıştı. 1999’da İlhan Selçuk, Muzaffer İlhan Erdost, Nevzat Helvacı, Mümtaz Soysal ve bizim de aralarında bulunduğumuz birçok arkadaşıyla birlikte İnsan Hakları Vakfı Kurumu’nun (TİHAK) kurucuları arasında yer aldı. Bir süre ADD Danışma Kurulu üyeliği yaptı.
Avrupa Birliği’ne (AB) girmeden Gümrük Birliği’ne girilmesini ulusal çıkarlara aykırı gördüğü için şiddetle eleştirdi.
‘TÜRKİYE SORUNLARI’
Onun dünyada eşi benzeri görülmeyen yaptığı işlerden biri de 1993’ten 2020 yılına değin tek başına Türkiye Sorunları” dergisini çıkarmasıdır. Her sayıda güncel bir konuda imgesel Sokrates’la söyleşir. Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’de yaptığı gizli oturumdaki konuşmaları günümüz Türkçesiyle yayımlar. Ülke sorunlarına ilişkin arada bir başka yazarların yazısı olsa bile yazıların çoğunu Ali Nejat Ölçen yazmış, 122 sayıyı kendi cebinden bastırmış ve adres bildiren herkese parasız dağıtmıştır.
Türkiye Sorunları” bir bütün olarak kültür yaşamımıza bırakılmış bir hazinedir. Keşke bütün sayılar birkaç ciltlik kitapta toplanabilse, bütün kitaplıklara konulabilse.
YAPITLARI
Babası Mehmet Akif Bey, Sarıkamış savaşında Ruslara tutsak olur. Tutsaklığı sırasında yaşadıklarını bir deftere yazar. Ali Nejat Ölçen, Arapça yazılmış defteri sandıktan çıkararak Vetluğa Irmağı adıyla yayımlar. Dr. Ölçen’in her biri araştırmaya incelemeye dayanan yayımladığı kitaplarının kimilerinin adları şunlardır:
Türkiye’nin Endüstrileşme Sorunu”, Halk Sektörü”, Demokratik Sosyalizme Giriş”,  Faşizm Millet Meclisinde Yargılanıyor”, Karl Marx ve İngiliz Emperyalizmi”, “İslam’da Karanlığın Başlangıcı”, Osmanlı Meclisi Mebusanında İttihat ve Terakki Fırkası Zorbalığı ve Siyasal İşkenceler”, Kemalizm’in Ekonomisi”, Devlet Yokuşu”,  Ecevit  Çemberinde Politika, Politika Çemberinde Ecevit”, Kendini Yok Eden Osmanlı”, Yapı Acısı”.
Dr. Ali Nejat Ölçen’in yaşamı, çalışmaları üniversitelerde tez olacak durumdadır. Aklın, bilimin egemen olduğu özgür günlerde bunun yapılacağına inanıyoruz.
Yüz yıla yaklaşan onurlu yaşamında yaptığı sayısız hizmetler için onu saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/dr-ali-nejat-olcenin-ardindan-mustafa-gazalci-1794444

YAZIYA KATKI

Mehmet Boz / 28.11.2020
Kadir bilir değerli eğitimci Mustafa Gazalcı’nın yazısı için Kaptan Beye teşekkür ediyorum.
İlerlemiş yaşına rağmen Şükrü Server Aya, maddi ,manevi tüm varlığıyla “emperyalist bir yalan ” olan Ermeni soykırımı yalanıyla mücadele etti ve bu süreçte 89 yaşında 26 Ocak 2019 Cumartesi ölse de bıraktığı yapıtlarıyla bu davayı aydınlatmaya devam etmektedir.
Şükrü Server Aya gibi ilerlemiş yaşına rağmen Ali Nejat Ölçen’de hep üretken olmuş Türkiye’nin aydınlık yüzü olmuştur. 98 yaşında ölse de bıraktığı yapıtlarıyla bu davayı aydınlatmaya devam edecektir.  Ruhu şad olsun..
Partinin aksakallılarında olan Ölçen’in CHP Başkanı Kılıçdaroğlu’na 5 yıl önce yazdığı açık mektupta yaptığı uyarıların ne kadar dikkate aldığı okuyanların taktirine …

On Sunday, 20 December 2015, 16:56, Ali Nejat <alinejat@olcen.net> wrote:

CHP GENEL BAŞKANI SN. KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK MEKTUP

Ali Nejat Ölçen / CHP Eski Grup Başkan Vekili (1976-78)

“Güneydoğu Cizre ve Silopi’de ki olaylar hakkında taraf olmadığınızı” bildiren açıklamanızı” Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin korunmasına taraf olmadığınız anlamında anlaşılmasını düzeltmeniz gereğini bilgilerinize sunuyorum:
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) un eşbaşkanlığını üstlenen ve “bize bir görev verildi” diyen AKP iktidarı, ABD’nin ülkemizdeki “milis gücü”olan PKK ile “görüşme masasına oturmuş, Habur’da “çadır hukuku”nu kurarak kent ve ilçelerde şimdi başlamakta olan “gerilla savaşımı”nın sorumlusudurlar.
Ordumuzun “gerilla savaşına” göre yetişip yetişmediğini bilmiyoruz. Çünkü ordumuz AKP Nin hunharca tavrıyla kendine özgü gücünden yoksun bırakılmıştır. En değerli komutanları yıllarca tutuklu kaldılar. ABD Dış İşleri Bakan Bayan’ın, Türkiye’ye geldiğinde “aşırı” gitmişsiniz sözü belleğimizden yok olup gitmedi.
Gerilla savaşı kısa bir süre sonra daha geniş il ve ilçeleri kapsamına alabilir. Şimdilerde Güney Doğu Anadolu’muzun il ve ilçelerde başlatılan “gerilla savaşı” na karşı PKK ile AKP arasında olduğu zannıyla “tarafsız” kalamazsınız.Bu savaş PKK’nın Büyük Millet Meclisindeki uzantısı’nın ABD’nin güdümünde ve desteğinde birlikte yürürlüğe soktukları Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı başlatılan savaştır.
CHP bu gerilla savaşında tarafsız kaldığını açıklamakla kendi tarihinin gereklerini yerine getirmekten vaaz geçmiş görünmektedir. Bu sorunu TBMM’nde “gensoru” durumunda irdelemekle de yetinmeyip, ABD’ye AKP’nin göze alamadığı kimi uyarılarda bulunmanız gerekiyor:
1.PKK artık bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir başkaldırı örgütüdür.
2.ABD bu andan itibaren PKK adındaki savaş özentisine kapılan buüce silah, teçhizat, besin yardımını sonlandırmak zorundadır ve bunu diplomatik bir dille ABD’ye bildirilmeli ve CHP bunun öncülüğünü üstlenmelidir.
3.Bir ilçede 15 günü aşan sokağa çıkma yasağının devam etmesi bugüne kadar ülkemizde ilk görülmüş facialardan biridir. Bu duruma CHP’nin buna tarafsız kalması söz konusu olamaz. ABD-AB , SEVR’i güncelleştirmenin savaşımını hazırlamıştır el altından PKK’yı kullanarak. Bu konu uluslararası siyasete çoktan girmeli ve CHP bunu görev olarak üstlenmeliydi. Bombalanarak yok edilen sığınaktaki ölümcül araçlar ve besin maddeleri kanımca sadece yok edilmekle yetinilmemeli, bunların önceden resimleri ve sayımsal varlıkları uluslararası siyasete malzeme olarak sunulmalı emperyalizmin kirli yüzü ortaya çıkarılmalıdır.
4.Rus uçağının düşürülmesi, Irak’ın bir yöresine asker iletilmesi, başta Suriye olmak üzere tüm komşu ülkelerle gereksiz sorun yaşanması “gayri millî” AKP iktidarının eleştiriyle anılacak karar ve eylemleri olarak nitelenmelidir. Barış içindeki Türkiye’yi bugünlerin kanlı-buçaklı duruma getirilmesinin sorumlusudur AKP iktidarı… CHP bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Türk, Kürt yurttaşlarının varlığından yana taraf olmak zorundadır.
5.Sy.Kılıçdaroğlu, Güney Doğu Anadolu’nun özerklik ve özgürlük safsatalarıyla Misak-ı Millî sınırlarımız dışına çıkarılması karşısında çıkarak, taraf olmanız görevini görmezden gelmemenizi bir CHP’li olarak size anımsatmayı görev biliyorum.
Saygılarımla. 20.12.2015
Dr.Ölçen
This entry was posted in ALİ NEJAT ÖLÇEN, HAYATIN İÇİNDEN, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *