SREBRENİCA’da 8000 BOSNALI MÜSLÜMAN 1995 TEMMUZUNDA KATLEDİLDİ

1995 Temmuzunda Srebrenica’da BM’lerin Hollanda’lı askerlerine sığınan 8000 Bosna’lı müslüman Sırp komutanlarına teslim edildi. 48 saat içinde Sırp komutanlar tarafından hepsi katledildi!
Daha sonra “marifetli bir iş yaptıkları için!”Hollanda’lı Subay ve Askerlere Hollanda’da devlet töreniyle ödül verildi.

Yukarıdaki fotograf katliam sonrasında Sırp ve Hollanda’lı subayların şen/şakrak kadeh tokuşturma hatırası…Sonra deniliyor ki; AB hıristiyan ve yahudi medeniyeti üzerine kurulu.

Ahh!! Mehmet Akif’im ahh!
İstiklal marşımızın dördüncü kıtasının son cümlesini bunları çok iyi tanıdığın için mi “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?” şeklinde yazdın?
Kalın sağlıcakla
Rehan Gündoğmuş
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, FAŞİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *