Neden Batı Çin’i kapitalist gösterir?

Bülent ESİNOĞLU / 10 Temmuz 2020
bulentesinoglu@gmail.com
Ekonomik kriz, Covit 19 ve Siyah Öfkeden sonra, ekonomik yaşam biçimi ve kapitalizmin içindeki rezillikler ortaya yeniden dökülür oldu. Kapitalizmin pis ve kirli olduğu ortaya bir kez daha çıktı.
Kapitalist olmakla övünen hiç kimse ve kurum görmedim. Ama sosyalizmi kötüleyen, dünya kadar kurum, insan ve devlet gördüm. Kapitalizmi, kapitalizm olarak savunamayan Batı ise, kendi içindeki kapitalizmin yarattığı pisliği savunmak için “iyi de Çin kapitalist değil mi” demeyi sürdürüyor.
Batı, “Kapitalist Çin” deyince bir anlamda hem Çin’i hem de kapitalizmi yermiş olmuyorlar mı?
Batı, bilhassa da İngiltere ve ABD, Çin’de meydana gelen öldürücü doğruları kapitalizmin sağladığını söyleyerek, komünizm kötü ama oradaki kapitalizm iyi demeye getirirler…
Dünyanın her yerinde, şartlandırılmış beyinlerle “Çin kapitalisttir” düşüncesini yerleştirmeye, BATI neden ihtiyaç duyar?
Artık “Çin kapitalisttir” düşüncesi propaganda olmaktan çıkmış, Çin’i anlama talimatnamesine dönüşmüştür. Batı ve Amerika bu propaganda da başarılı olmuştur. Kapitalist Çin, Çin devlet Kapitalizmi sözcükleri tekrar tekrar Batı tarafından kullanılarak gerçekler başka türlü anlaşılır hale getirilmiştir.
Peki neden Çin’in sosyalist olmadığı anlatılıp durulur?
Çünkü sosyalizm sözcüğünün, umuda gönderme yaptığını bilirler. Kapitalizmin pisliğini, sosyalizmi yok sayarak gizleyeceklerini sanırlar. Amerika’da Siyah Öfkenin protesto pankartlarında, şu ifade vardı; “Uyandığım her sabah kapitalizmin bir pisliği ile karşılaşıyorum.”
Kapitalizmin öldürücü nihilizmi coşkuyu tahrip eder ve cesareti kırar. Batı, Çin’i kapitalist olarak anlatırken, aslında şunu görüyor; Çin, Batının ve Amerika’nın özünü gün yüzüne çıkarıyor. ABD ve Batı Çin’i kapitalist göstererek, kendilerini dolaylı yoldan aklamaya çalışıyorlar. Dünyayı, Çin’in de kendileri gibi kapitalist olduğuna inandırarak, Çin’in de İngiltere ve Amerika gibi gangster olduğunu söylemiş oluyor.
Böylece, Çin de milyonlarca insanı öldüren kapitalizmin ortağı olmuş oluyor. Oysa Çin’de oligarklar Çin hükümetini belirlemez. Bankerler devlet yönetmez. Aralarındaki temel farklar bunlardır. Aslında bu farkları dünya bilir ama yok farz ederek akıl yürütür.
COVİD salgını bu gerçekleri bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu yıl içinde Amerika ve BATI bir ekonomik krize daha girecek. Aslında ABD’nin yaşadığı şimdiki ekonomik krizin, 2008 krizinin devamı olduğunu bilenler, asıl krizin yolda olduğundan kuşku duymuyorlar.
Gelecek olan ekonomik krizden sonra dünya bam başka bir dünya olacak. Bu durum şimdiden netleşmeye başladı.
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *