ERMENİ SORUNU * Sözde Soykırımda Hakiki ve Uydurulan Ermeni kayıpları konusundaki rakamlar

Kimden: Betula Nelson betneluk@yahoo.co.uk
Wednesday, July 22, 2020 7:20 AM
Subject: Ermeni kayıpları konusundaki rakamlar
Turkish Forum’a ve FEYM grubuna 13 Temmuz’da Prof.Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR tarafından gönderilen 2006 da İ.Ü. nde Ermeni Sorununun İrdelenmesi konusunda düzenlenen sempozyuma ilişkin özette Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu tarafından yapılan sunumda tehcir sırasında 227.500 Ermeni’nin hayatını kaybettiği bilgisinin verildiği belirtilmiştir.
Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun ve Türk Tarih Kurumunun konuyla ilgili kitap ve makaleleri incelendiğinde zorunlu göç sırasındaki Ermeni kayıpları konusunda Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak verdiği toplam zayiat rakamının 50.000 olduğu, bunun 9.500-10.000 kadarını çetelerin saldırıları sonucunda ve münferit olaylarda hayatını kaybeden Ermenilerin oluşturduğu, 25.000-30.000 kadarının salgın hastalıklardan öldüğünün tespit edildiği, 16.000 Ermeninin ise göç listesine girdikleri halde zorunlu göçün durdurulması nedeniyle göç etmeyip geride kaldıkları için göç yerine varmamış göründükleri, aslında bu 16.000 kişinin Anadoluda ve sağ olduğu, zayiat rakamına bunları bile ilave etsek göç yerine varamamış görünen Ermeni sayısının 56.610 kişi olduğu açıkça görülmektedir.
Konuyla ilgili olarak kendisiyle bizzat görüştüğüm Sn. Halaçoğlu sempozyumdaki ifadelerinin yanlış anlaşılmış olabileceğini, Rusya’ya kaçıp burada Rus ordusu saflarında savaşırken hayatını kaybeden 200.000 kadar Ermeninin zorunlu göçle hiçbir ilgisi olmadığından bu rakamın izleyiciler tarafından yanlış yorumlanması sonucunda böyle bir rakama ulaştıklarını sandığını, Ermenilerin göç sırasındaki zayiatına ilişkin doğru rakamın Türk Tarih Kurumu tarafından 2001 yılında basılan Ermeni Tehciri ve Gerçekler(1914-1918) adlı kitabın 77. sayfasında verilen rakam olduğunu (50.000) bildirmiştir.
Bu bilgiler ışığında Ermeni zayiatı konusunda hatalı ve çelişkili bilgilerin yayılmasını önlemek üzere Prof. Dr. Yusuf halaçoğlu’na atfen verilen 227.500 rakamının 50.000 olarak değiştirilmesi gerektiğini hem FEYM grubuna hem de “Turkish Forum” grubuna saygılarımla bildiririm.
ÖLT
This entry was posted in ERMENİ SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *