CUMHURİYETİN GENELKURMAYI!

CUMHURİYETİN GENELKURMAYI!

RIFAT OKÇABOL / 06/03/2020 Cuma

Biri Osmanlıya diğeri Cumhuriyete ait olmak üzere iki farklı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vardır:

İlki Orhan Bey’in padişahlığı sorasında 1300’lerin ikinci çeyreğinde kurulan askeri örgütün Osmanlının son zamanlarındaki adıdır. İkincisi 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan TBMM hükümetlerinde oluşturulmuştur.


İlk kuruluşun çekirdeğini uzun yıllar devşirmeler oluşturmuştur. İkincisini tümünü ülkeyi yabancı işgalinden kurtarmak isteyenler oluşturmuştur.

İlki ağırlıklı olarak Orhan Beyi/padişahları korumak ve başka beylikleri toplulukları ve devletleri hakimiyet altına almak için kurulmuştur. İkincisi emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşını vermek Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayanları özgürleştirmek -vatanı kurtarmak- üzere kurulmuştur; 3 Mart 1924’ten sonrasında da kazanılan bağımsızlığı ve halk egemenliğini koruma işlevini üstlenmiştir.

İlki yüzyıllarca padişah/halife/cihat için savaşmıştır. İkincisi vatanın kurtuluşu için savaşmıştır; kurtuluştan sonrasında da “yurtta barış ve dünyada barış” için var olmuştur.

İlki Sevr anlaşmasından sonra İngilizlerin İstanbul’u Yunanlıların İzmir’i … işgal etmelerini içine sindirebilmiştir. İkincisi bu durumu içine sindiremeyenlerden oluşmuştur.

İlki padişahla ilişkili olduğundan padişah İngiltere’ye kaçınca ortadan kalkmıştır. İkincisi silahlı kuvvetlerde rütbe adları Türkçeleştirilirken 1935 yılında Genelkurmay adını almış halkla ilişkili olduğundan halk var oldukça ve dünyada silahlı kuvvetlere gereksinim duyulmayacak bir düzen kurulana kadar var olacaktır.

Özetleyecek olursak Cumhuriyetin Genelkurmay Başkanlığı 23 Nisan 1920 – 30 Ağustos 1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlayan bir kurumdur. 3 Mart 1924’ten itibaren de Cumhuriyetin temellerini oluşturan emperyalizm karşıtlığıyla bağımsızlıkla ve de halk egemenliği ile özdeşleşmiş bir kurumdur.

Bu arada son 70 yılda zaman zaman “Bu Genelkurmay Cumhuriyetin Genelkurmay’ı mı?” sorusunu akla getirecek olaylar da yaşanmıştır. Örneğin;

1950 başlarında askerlerimizin ABD’nin emperyalist emellerine destek vermek üzere Kore’ye gönderilmesi arkasından ABD’nin emrinde bir emperyalist kuruluş olan NATO’ya üye olunması ve tüm silahlı kuvvetlerin NATO’nun emrine verilmiş olması

Silahlı kuvvetlerin grev gibi demokratik haklar için gerçekleştirilen kitle eylemlerine karşı kullanılması

Amerikalıların 12 Eylül 1980 Darbesini gerçekleştiren komutanlar için “Bizim oğlanlar başardı” demesi

Hem Genelkurmay hem de 12 Eylül’ün Milli Güvenlik Kurulu başkanı Kenan Evren’in demokratik seçimle başbakan olan kişiyi devirip asan ve Pakistan’a şeriat düzeni getiren General Ziya-ül Hak’a “Kardeşim” demesi

12 Eylül darbecilerinin Türk-İslam sentezi anlayışını eğitim ve kültür politikası olarak benimsemesi; imam hatiplere öğretmen hukukçu … olma -öğretilen dini anlayışlarını mesleklerine yansıtma- yolunu açması

böyle bir soruyu haklı çıkarmaktadır.

Bu arada “Hah bu Cumhuriyet’in Genelkurmayı!” dedirten olaylar da vardır. Örneğin

Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay’ın Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın orduyu ABD önderliğindeki koalisyon güçleri ile Irak’a karşı savaşa sokmak istemesi üzerine 1990’da istifa etmesi

Silahlı kuvvetler mensuplarına karşı başlatılan kumpas davaları üzerine “Tutuklamaların evrensel hukuk kaidelerine hakka adalete ve vicdani değerlere uygun olarak yapıldığını kabul etmek birçok hukukçunun da ifade ettiği gibi mümkün değildir” diyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve üç kuvvet komutanının istifa etmesi.

ANCAK;
1974 Kıbrıs olayları sırasında Türkiye’ye yardım eden Kaddafi’yi yok etmek için 2011’de NATO’ya destek verilmişse

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 15 bin askeri öğrencinin geleceğinin karartılmışsa askeri okullar bir çırpıda kapatılmışsa Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin adı Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmişse imam hatiplere subay olma olanağı verilmişse inançlar silahlı kuvvetlerde belirleyici olacaksa

Afganistan’da Irak’ta Suriye’de … ABD’nin emperyalist emellerine alet olunuyorsa

Bağımsız bir ülkenin iç işlerine müdahaleye kalkışılıyorsa – bir ülkenin bağımsızlığına saygı gösterilmiyorsa

Bir askeri harekatı Milli Savunma Bakanı’nın mı Genelkurmay Başkanı’nın mı yürüttüğü belli olmuyorsa

“Bu Genelkurmay emperyalizm karşıtı bağımsızlıktan ve de halk egemenliğinden yana olan Cumhuriyet’in Genelkurmayı mı?” sorusu daha da can alıcı bir soru olmaktadır.

This entry was posted in TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *