YENİ SİYASET

YENİ SİYASET

Rifat Serdaroğlu

Türk Milleti görgüsüzlükten basitlikten siyaseti yol bulmak ve yandaşları beslemek olarak gören ahlaksız anlayıştan sevgisizlikten saygısızlıktan kardeşlikten nasibini almamış İslam’ı ticaret aracı yapan İhvancı AKP İktidarından nihayet bıktı!

AKP 18 yılda asırlardır süregelen hür dünyadaki itibarımıza Müslüman ülkelerdeki saygınlığımıza Cumhuriyetin kazanımlarına ağır darbeler vurdu. Ekonomimizi ithalat ekonomisine dayandırıp gereksiz ve aşırı pahalı yatırımlarla “Yandaş Müteahhitleri zengin etmek için (!)” sıkıntıya soktu. Huzurumuzu çaldı bizi bölmeye parçalamaya çalıştı.

Bir buçuk yıldır arkadaşlarımızla ülkemizin hemen her yerini dolaştık.

Her görüşten vatandaşlarımızla yüz yüze görüştük. Yukarıda yazmaya çalıştıklarım toplumumuzun büyük çoğunluğunun sahip olduğu düşüncelerdir. Türkiye’nin geleceğinde bir daha AKP iktidarı olmayacak.

AKP’ye elbette ki hukuk devleti ilkeleri içinde hesap sorulacaktır.

Türk Milletinin hakkı olan bir kuruş olsa bile tahsil edilip Türk Hazinesine iade edilecektir.

Türk Siyaseti Türk Milleti ile “Yeni Siyaset” üzerine bir antlaşma yeni bir sosyal mukavele yapmalıdır.

Bizler Çoban Ateşi Hareketi Gönüllüleri bu yeni siyasetin hazırlıkları için uzun zamandan beri çalışmaktayız. Çok yakın bir zamanda Türk Milletinin Partisini kurup bu hazırlıklarımızı paylaşacağız.

Bazı başlıkları sizlerle paylaşmak isteriz;

-Hiçbir şekil ve şartta asla ödün vermeyeceğimiz temel ilkemiz Anayasamızın ilk altı maddesine sadakattir. T. C Devletinin bir Cumhuriyet olduğunu Atatürk Milliyetçiliğine bağlı demokratik laik ve sosyal bir devlet olduğunu dilinin Türkçe olduğunu bayrağının beyaz ay yıldızlı- al bayrak olduğunu

Milli Marşımızın İstiklal Marşımız olduğunu Başkentimizin Ankara olduğunu

T. C Devletinin amacı ve görevinin kişinin temel hak ve özgürlüklerini huzurunu adalet içinde korumaya insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için çalışacağına ve egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletinin olduğuna inanan herkes bu “Yeni Siyasette” yerini gönül huzuru içinde alabilir.

-Kişinin kimliği etnik kökeni inancı kültürü onun en değerli hazinesidir ve devlet bunlara saygılı olmalıdır. “Türk Milleti” şemsiyesi altında herkes anadilini inancını aidiyetini korumak öğrenmek ve yaymak hakkına sahiptir.

Devlet bu konuda vatandaşına yardımcı olmak zorundadır.

-AKP tarafından tahrip edilen Cumhuriyetin temel değerleri yeniden onarılacak çağın teknolojik gelişmeleri ve çevre-iklim gelişmeleri göz önüne alınarak yeniden sağlamlaştırılacaktır.

-Siyaset kişiler üzerinden değil değerler üzerinden yapılacaktır.

Özgürlük-Saygı-Ayrımcılık yapmamak-Hoşgörü (Farklılıklara saygı)- Eşitlik-Dayanışma-Kardeşlik-Sevgi-Dostluk öncelikli değerlerimizdir.

-Türkiye’nin problemleri ve çözüm yolları bellidir. Aklı-Bilimi-Uzmanlığa Saygıyı-Danışmayı-kararlılığı-cesareti ön planda tutarak ve çözüm yollarını Türk Milleti ile paylaşarak çözülecektir.

-Çoban Ateşi Hareketinin çıkış noktası Atatürk’tür.

O’nun ilke ve devrimleri bizim yolumuzu aydınlatacaktır.

Değerli Okurlar;

Diğer çalışmalarımız hazırlıklarımız ve Türk Siyasetine getireceğimiz demokratikleşme ve özgürlüklerle ile ilgili yenilikler Parti Programında ve Parti Tüzüğünde açıklanacaktır.

Gelin güç verin ki

Mafya babalarının siyaset çakallarının devleti soyanların devlete ihanet edenlerin saltanatına son verelim. Türk Milletini sevmeyenleri Arap Milliyetçilerini Muaviye ve İhvan kafalıları kısacası tüm sülükleri Türk Milletinin sırtından koparıp atalım…

This entry was posted in Politika ve Gundem, Rifat SERDAROĞLU yazıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *