ERMENİ DİASPORASININ YALANLARINA YANIT * SENATÖRE MEKTUP; Mr. Senatör

Kenan Mutlu Gürses / 10.11.2019

MR. SENATÖR

Bu bilgiler ışığında, ABD Soykırım Anıtı Müzesi’nde BÜTÜN OLANLARDAN SONRA, KİM BUGÜN TÜRKLERİN YOK EDİLMESİNDEN SÖZ EDİYOR ifadelerini de yazmanız için herhalde SENATODA yeni bir karar alırsınız…

Ulaşmış olduğunuz siyasi kariyerinizin doruğunda, insanlık ve tarih şuurundan bir nebze nasiplenmiş olacağınız düşüncesiyle, vicdanınızın sesini dinleyeceğinize inanarak, tarihi olaylara objektif bir pencereden bakmanızı öneriyorum.

Ancak, dünya barışını, özgürlükleri ve ekonomileri bilinçli olarak sabote etmenizden tutunuz, bunları gerçekleştirirken bilinçli olarak YALANI kullanmanız, ister istemez, mensup olduğunuz din de ki;

“Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirletende budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, YALAN yere tanıklık ve İFTİRA hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır.” (Matta, Bap 15, 18-20), ifadeleri hatırlamanızı tavsiye ediyorum…

Kutsal kitabınızın sizlere mutlak uymanız gerektiğini emrettiği gibi, ilahi sorumluluklarınıza aykırı davrandığınızı TANRI ve bütün insanlık görüyor… Gerçek inancınız nedir? Merak ediyorum. Yoksa sizler BÜYÜK ŞEYTAN inancına mı sahipsiniz!

ABD Temsilciler Meclisi’nin almış olduğu dayanaktan yoksun H. Res.296 kararına rağmen, bilmenizi isterim ki, 1915 öncesinde; 1812 -1918 yılları arasında Kafkasya ve Balkanlardan 4,5 milyon (4.500.000) TÜRK Anadolu’ya TEHCİR edilmiştir.

Aynı zaman diliminde 5 milyon (5.000.000) TÜRK hayatını kaybetmiştir. Sizin adlandırdığınız dille ifade etmek gerekirse, “SOYKIRIMA” uğramıştır.

Özellikle, Devletinizin emelleri doğrultusunda, MİSYONERLERİNİZ tarafından maşa olarak kullanılan ERMENİLERİN, devlet kurmak hayaliyle başlattıkları isyanlar, (1776-1918) hedeflerine ulaşmak için yaptıkları mezalimler sonucunda, Doğu Anadolu’nun sadece ALTI şehrinden 3 milyon (3.000.000) TÜRK hayatını kaybetmiş, 3 milyon (3.000.000) TÜRK sahip oldukları topraklardan GÖÇ etmek zorunda kalmıştır.

Bu bilgiler ışığında, ABD Soykırım Anıtı Müzesi’nde BÜTÜN OLANLARDAN SONRA, KİM BUGÜN TÜRKLERİN YOK EDİLMESİNDEN SÖZ EDİYOR ifadelerini de yazmanız için herhalde SENATODA yeni bir karar alırsınız…


Aşağıda ki TARİHİ kaynaklar üzerinde bilgilenmenizi, biliyorsanız (!) bilgilerinizi gözden geçirmenizi öneriyorum.

Thessaly kökenli ERMENİLERİN (Asılları Frig) Anadolu’ya İllyrya’lılar tarafından TEHCİR edilişlerini, o dönemde yaşadıkları SOYKIRIMI, Tarihçi HERODOT yanlış mı anlatıyor? Herodot’u destekleyen EUDOKSOS vd. tarihçilerin aktardığı gerçeklere neden bakmak istemiyorsunuz?

Roma Generalinin, Artavazt’ı Mısır’a nasıl götürdüğünü, POMPEYÜS’ÜN Ermenilere yaptıklarını, Galatya hükümdarı DEJOTER’E Ermenilerin teslim oluş şeklini neden irdelemiyorsunuz?

Tarih de Ermenilerle ilgili “HURRİ EVRESİ” ni, HİTİTLER, MİTTANİLER döneminin başka bir bölümünde, Ermenilerden neden hiç bahsedilmediği hakkında, hangi bilgilere sahipsiniz?

LUKULLOS’UN Ermenilere saldırılarını, Part Kralı I. ORODES’İN Ermenistan’ı yakıp yıkmasını, ANTONNİUS’UN Ermenilerden nasıl öç aldığını, ANAHİT heykelini nasıl paramparça ettiğini neden sorgulamıyorsunuz?

Ermenilerin acılarını anlamak için, Pers, Makedon, Selefkit, Rum, Part, Sasani, Bizans, Arap ve Rusların tarih boyunca ne kadar Ermeni’ye SOYKIRIM uyguladığını, onları hangi şartlar altında, hangi coğrafyaya TEHCİR ettiklerini neden dikkatlice araştırmıyorsunuz?

Anadolu topraklarında birçok milletin yaşadığı, Rumların hâkim olduğu 4. yy.da Ermeni DİLİ ve DİNİ’NE getirilen yasakları, Ermeni milletini tamamen ortadan kaldırmak için kitleler halinde ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ, kalanlarını, yine kitleler halinde bulundukları bölgenin dışına TEHCİR edildiklerini, neden hiç merak etmiyorsunuz?

İberya Kralı PARASMAN’IN saldırılarında kaç bin Ermeni öldürülmüştür? Roma Komutanı CORBULO’NUN Ermenileri nasıl katlettiğini, Arşag’ı kimin ele geçirdiğini, kızgın ateşle kimin gözlerini dağladığını, THESDOSİUS’UN, İUSTİNİANOS’UN, MAURİCİUS’UN, Ermenileri kaç defa kaç parçaya böldüğünü, bölerken yaptıkları SOYKIRIMI hatırlamak ister misiniz?

MAURİCİUS’UN, Ermenileri Kıbrıs’a, Yunanistan’a götürürken yaptıklarına SOYKIRIM demeyecekseniz ne diyeceksiniz? CONSTANT, acaba Ermenileri düğüne mi davet etmişti? BİZANS, Ermenileri Trakya’ya davul-zurna ile mi getirmişti?

Arapların yaptıklarını, Ermeniler adına Yezid’le beraber yaşamanın ne olduğu hakkında neler bilmektesiniz? Ermenilerin ilk defa KİLİKYA’YA ve diğer Anadolu şehir ve kasabalarına nasıl sığınmak mecburiyetinde kaldıkları hakkında bir fikriniz, bilginiz var mı?

ANİ’DEN, FRANSA’YA gitmek mecburiyetinde kalan Ermeniler, X. yy.da hangi acılardan kurtulmak için gitmişlerdi?

Ermeni tarihçi MATEOS; “Roma Dükü, Bizans İmparatoru büyük bir ordu ile beraber Ermenistan’a yürüdü. Hıristiyanların üzerine atılıp onları kılıçtan geçirdi ve esaret altına aldı. O zehirli bir yılan gibi her yere ölüm getirdi ve böylelikle dinsiz milletlerin yerini aldı.” “Bizanslılar bu gayretleri ile bütün Ermeni prens ve kumandalarını DOĞUDAN çıkarıp, kendi memleketlerinde ikamet etmeye mecbur ettiler” diyor.

Dünya Tarihi, Ermenilerin yaşadıklarını bu şekilde günümüze aktarıyor. Tarihi coğrafyada hiçbir milletin kadim ve kaim olmadığını, Ermenilerin, Lübnan, Suriye, Mısır, Kıbrıs, Yunanistan, Yeni Zelanda, Avustralya, vd. gibi Balkanlar, Trakya, Anadolu ve Anadolu’nun bütün şehirlerinde de var oluşları yukarıda belirttiğim olaylar sonucunda gerçekleşmiştir. Bu nedenledir ki Ermenilerin kadim bir toprağı olamamıştır.

ABD Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarını “SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI” olarak tanıması H. Res. 296 ise bilgisizlik ve vicdan yoksunluğu sonucunda alınmıştır.

Mr. Senatör;

Temsilciler Meclisinin, gerekçesiz kabul ettiği bu yanlı kararı RET ederek, bu vicdansızlığa lütfen ortak olmayınız…

Üzülerek ifade etmek isterim ki, dünyanın sizi emperyalist olarak tanımladığı zaman diliminde, halen ORTADOĞU DA yaşatmakta olduğunuz olaylara, TERÖRİSTLERLE yaptığınız işbirliğine, özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.

Tarihi kaynaklardan yararlanarak yukarıda bilgilerinize sunduğum KATLİAMLARIN en büyüğünü, en kanlısını ve dünyanın en büyük SOYKIRIMINI, HIRİSTİYAN dünyası, ROMA İmparatorluğu ve bağlıları yapmıştır. Bütün bu gerçeklere rağmen PAPA Francisco, 1915 olaylarının 100. yıldönümünde “Son yüzyılda insanlık üç büyük trajedi yaşamıştır. Bunların ilki, genel olarak 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak görülen ve siz Ermeni halkına karşı yapılmış olandır. Piskoposlar, rahipler, dindarlar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve hatta savunmasız çocuklar ve hastalar bile öldürülmüştür.”

“Bugün, acıdan parçalanmış ama umut dolu kalplerle, atalarınızın zulme maruz kaldığı bu trajik olayın, bu toplu ve delice kıyımın yüzüncü yıldönümünü anıyoruz.” “Hatırlamak gereklidir, hatta zorunludur.” “Çünkü kötülüğü saklamak ya da inkâr etmek, bir yarayı tedavi etmeden kanamaya bırakmaya benzer” ifadelerini kullanmıştır.

Bu ifadeleri kullanan, şuursuzca YALAN söyleyen DİN ADAMI (!) bağlılarına; Nasıl YALAN söylemeyin diyebilir? Nasıl doğru yolu gösterebilir? Yukarıda ifade ettiğim bütün SOYKIRIMLARI atalarının yaptığını bilmemesi, sizin bilmemeniz hangi zekâyla izah edilebilir? Fakat şu gerçeği gözden uzak tutmuyorum ki, O İFTİRALARIN en büyüğünü, en adisini TÜRK MİLLETİNE yüklüyor. PAPA FRANCİSCO, Hıristiyan dünyasını; kendi geçmişini sözde yok sayarak, ERMENİLERE tarih boyunca Batı ve Doğu Roma’nın yaptıklarını, KİRLİ ve KANLI geçmişini gizleyerek aklınca yok sayıyor, aldatıyor ve YALAN söylüyor…


Mr. Senatör,

Siz, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1914 yılında 18.000.000 olan nüfusunun, 1918 yılında 14.000.000’a düştüğünü bilir misiniz? Sizin atalarınız, kısaca ifade edecek olursam, Latin Amerika, Güney Doğu Asya ve Orta Doğu’da vd. yaptığınız SOYKIRIMLARI, size hiç mi anlatmadılar? Biliniz ki TÜRK MİLLETİ tarihin hiçbir döneminde, hiçbir MİLLETE sizin gibi SOYKIRIM uygulamamıştır.

Ermenilerin ve sizin, SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI iddialarına gelince; Birinci Dünya Savaşı sonrasında; Cemiyet-i Akvam 1922 yılın da, dünyada ki YAŞAYAN (HAYATTA OLAN) Ermenilerin sayısını (4.003.000), bunun (817.873)’ünün Türkiye’den giden Ermeniler olduğunu, (95.000) kadın ve çocuğun Müslümanlığı seçerek Türkiye’de yaşadığını, bunun dışında yine Türkiye/İstanbul da (148.997), Anadolu’da (131.175) kişinin ERMENİ kimliği ile hayatta olduğunu söylüyor.

Şayet birazcık matematik biliyorsanız, 1914 Osmanlı nüfusunun (1.290.000)’a yakın Ermeni nüfusundan, yukarıdaki toplam 1.194.000 Ermeni’yi çıkarırsanız farklı yerlerde ölen Ermeni sayısının 90.000 olduğunu zaten anlarsınız. Bu rakamları değerlendirirken, yine bu rakamlar içinde (8.000) Ermeni’nin eşkıyalarca öldürüldüğünü, (37.000) Ermeni’nin hastalıktan öldüğünü görmüş olursunuz. Tabii sizde görecek göz var ise!

Temsilciler Meclisi’nin aldığı karar “slander” iken, siz SENATO üyeleri, şayet S. Res. 150 kararını onaylayacaksanız, sizin yaptığınız da “stupidity” olmaz mı?

İnancınızda; “Ama korkak, imansız, iğrenç, adam ÖLDÜREN, cinsel ahlaksızlıkta bulunan, büyücü, putperest ve bütün YALANCILARA gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.” (Rev, 21:8) demiyor mu?

ABD Senato üyelerini, sizi yanıltarak YALAN söyleyen Ermeni dostlarınızı ve de tüm insanlığı aldatan PAPA’YI, Anadolu’nun her karış toprağında, birlikte gezerek, İDDİALARINIZI ispata davet ediyorum.

Ve de sormak istiyorum; KIZILDERİLİLERİ, Hiroşima ve Ngazaki de JAPONLARI kimlerin öldürdüğünü şimdi kim hatırlıyor? Bugün IRAK ve SURİYE de öldürülenleri, kimlerin öldürdüğünü kimler, ne zaman hatırlayacak?

Ailenize, çocuklarınıza, milletinize ve dünyaya, gerçeklerden kopmayan siyasi figür olarak anılacağınız kararlar vererek, yaşamınızın sağlık ve mutlulukla dolu olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Kenan Mutlu Gürses / Araştırmacı-Yazar

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, ERMENİ SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *