Daily Archives: November 3, 2019

ABD Temsilciler Meclisinin Ermeni „Soykırım“ kararı

Prof. Dr. Hakkı KESKİN, Siyaset Bilimci 30 Ekim 2019 Soykırım bir insanlık suçudur. Buna parlamentoların veya parlamenterlerin karar verme yetkisin yoktur. Bu yetki Uluslararası İnsan Hakları mahkemesindedir. Birleşmiş Milletler tarafından Soykırım Konvansiyonu 1948 de onaylanmış ve 1951 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, ERMENİ SORUNU | Leave a comment

DİN, İNANÇ VE FELSEFE * *Batıdaki dini mezhepler teolojiktir ve zihinseldir, bizdekiler ise siyasaldır, meşrulaştırmak için teolojisi arkadan gelir,

Prof.Dr. Niyazi Kahveci İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Büyük Esma Sultan İlköğretim ile Fatih İmam Hatip Lisesinde tamamlamış.Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun. Haseki Eğitim Merkezi’nde ihtisas, İngiltere Manchester Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Sosyal Bilimler eğitimi almış ve master ile doktorasını yapmış. … Continue reading

Posted in DİN-İNANÇ, FELSEFE ve GÜZEL DEYİŞLER, YOBAZLIK - GERİCİLİK | Leave a comment

POLİTİKA GÜNDEM / Parti devleti yönetimi * çağdışı yağmacı devletler ise yolun sonunun faşizme dayandığı parti devletiyle yönetilirler. Bu devletlerde, yönetim teşkilatı yani kamuda çalışan bürokrasi ile devleti idare edenler tek bir potada eriyerek parti devletini oluşturur.

Parti devleti yönetimi Prof. Dr. Muhteşem Kaynak Cumhuriyet / 08 Eylül 2019 Pazar Parti devleti, günümüzün uluslararası değerleri olan demokrasi, parlamenter yönetim, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlüklerinin geçerli olduğu adil, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı yönetimle ilgisi olmayan … Continue reading

Posted in FAŞİZM, Politika ve Gundem | Leave a comment

MİLLİ EĞİTİMİN ÇÖKÜŞÜ

MİLLİ EĞİTİMİN ÇÖKÜŞÜ METİN AYDOĞAN / Mimar Cumhuriyet / 06 Ekim 2019 Atatürk’ün çok önem verdiği, eğitimin birliği ilkesi, yasa yürürlükte olmasına ve bu yasayı uygulamakla yükümlü olan siyasiler ortalıkta dolaşmasına karşın, eylemsel olarak ortadan kaldırıldı. Durumdan rahatsız olan insanlarımız, … Continue reading

Posted in EĞİTİM, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK | Leave a comment