“ÇOBAN ATEŞİ HAREKETİ” AFYONKARAHİSAR ÇALIŞTAYI BİLDİRİSİ

cobanatesi1923@gmail.com / 25.09.2019

“ÇOBAN ATEŞİ HAREKETİ” AFYONKARAHİSAR ÇALIŞTAYI BİLDİRİSİ


21 – 22 Eylül 2019 tarihinde Afyonkarahisar’da yapılan “Çoban Ateşi Hareketi Çalıştayı” sonunda, aşağıdaki hususların aziz milletimizin bilgisine sunulması kararlaştırılmıştır : “Türkiye’nin günümüzde karşı karşıya bulunduğu çetin sorunların üstesinden gelme iradesine, ülkenin hak, hukuk ve gerçek demokrasi mücadelesinin yanında, “hürriyet içinde kalkınma” idealini de gerçekleştirme gayretlerini ilave etmeye kararlı olan “Çoban Ateşi Hareketi” mensupları, bu çalıştay vesilesi ile, Hareketin felsefesinin çerçevesini belirlemişler, çalışma programının temel ilkelerini müzakere etme fırsatını bulmuşlardır.

Çoban Ateşi Hareketi’nin Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Hareket’in siyasi etkinliğini arttıracak ve yoğunlaştıracak süreçlerin oluşmasında izlenecek adımları belirlemiş, bir taraftan Hareket’in içinde yer alabilecek kişilerin siyasi nitelikleri, sosyal itibarları, toplum içindeki tecrübeleri, başarıları ile Hareket’e katabilecekleri hayatiyetin önemini vurgulamış, diğer yandan da, izlenen siyasi süreçte atılacak adımların cesur, ağlam, temkinli ve etkileyici olabilmesi için, her katılımcı ile istişare ve dayanışmayı gerekli gördüğünü ifade etmiştir.

Memleketin her köşesinde fikirlerini söylemeye devam etme konusunda azim ve irade sahibi olan Çoban Ateşi Hareketi mensupları, gerçek demokrasi mücadelesini, hürriyet / güvenlik / refah üçlüsünden fedakarlıkta bulunmadan “hürriyet içinde kalkınma” davasını, haksızlığa, adaletsizliğe karşı çıkma, zulme uğrayan herkesin yanında olma ilkelerini sahiplenmeyi, meşru zeminlerde, meşru yollardan giderek, meşruiyet içinde kalarak götürmeyi benimsediklerini ortaya koymuşlardır.

Çalıştay’a katılan herkes, tıpkı 1946 yılında yapılan Demokrat Parti’nin 1. Kongresinde olduğu gibi,teker teker söz almış, fikir, düşünce, eleştiri ve temennilerini hür ve serbest bir ortamda ifade etme imkanını bulmuştur. Bundan, Çoban Ateşi Hareketi’nin çok yararlanacağı mutlak bir gerçektir. Hareket’in Genel Kurulu’na paralel olarak yapılan bir diğer toplantıda, Çoban Ateşi Hareketi’nin aziz milletimize sunacağı Beyanname’nin hazırlanmış bulunan ön taslağı müzakere edilmiş, katılanlar kıymetli fikirleri ile taslak
muhtevasını zenginleştirmişler, kesin Beyanneme’nin, değişiklikler işlendikten sonra, Hareket’in mensuplarına sunulacak esas taslakta nihai biçimin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Böylece, Çoban Ateşi Hareketi’nin temel fikirlerinin ve milletimize yapacağı taahhütlerin çerçevesini kamuoyuna sunma imkanı bulunacaktır. Ayrıca, kurulması düşünülen partinin ismi, Ankara’da oluşturulacak merkezin hazırlıkları, program ve tüzüğü belirleyecek komisyonların oluşturulması ve çalışma şartlarının organize edilmesi gibi pratik konuların ele alınması ve bir an önce çözüme kavuşturulması da Çalıştayın üsütünde durduğu ve tartıştığı meselelerin arasındadır.

Çoban Ateşi Hareketi, kadroları ile, temel felsefesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk 6 maddesini samimi olarak benimseyen, bu maddelerin ihmal ve ihlaline izin vermeyecek, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine, gerçek demokrasiye, çok partili Parlamenter rejime, “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesine, milletimizin hak, hukuk ve adalet ilkeleri ışığında, ehliyet ve liyakat sahibi sorumlular tarafından yönetilmesine gayret sarfedecek, “hürriyet içinde kalkınma” çerçevesi içinde, ülkemizi ve milletimizi refaha kavuşturacak, insanlığa ve medeniyete önemli katkılarda bulunacak itibarlı bir Türkiye oluşturmak üzere, kendisini tam anlamı ile vakfetmiş bir yüce harekettir.

Azim ve cesaretle savunacağımız bu dava, adeta bir bayrak gibidir. Her çeşit gayret ve fedakarlığa değen kutsal bir eylemdir. Siyasette bugün hasretini çektiğimiz yüce amaçlar ve yüksek seviye, Çoban Ateşi Hareketi ile, yeniden gündemimizde yerini bulacak, ülkemiz,kurallara riayet eden asil bir rekabetten sayısız faydalar sağlayacaktır.” Aziz milletimize saygı ile duyururuz.

This entry was posted in DUYURULAR, SİYASİ PARTİLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *