100. YILINDA AMASYA ULUSAL EGEMENLİK BİLDİRGESİNİN GÜNCELLİĞİ: “ULUSUN GELECEĞİNİ ULUSUN KARARI KURTARACAK”,


Özer OZANKAYA / 12.06.2019

100. YILINDA AMASYA ULUSAL EGEMENLİK BİLDİRGESİNİN GÜNCELLİĞİ: “ULUSUN GELECEĞİNİ ULUSUN KARARI KURTARACAK”,


HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!

100 yıl önce 12 Haziran günü Amasya’ya gelen Mustafa Kemal’in, hükümet konağı salonunda Amasyalılara söyledikleri, bugün Sn. Ekrem İmamoğlu’nun “MİLLET İTTİFAKI”nda kucaklanan söylemleriyle, yalnız İstanbullulara değil, tüm Türk ulusuna ve tüm dünyaya yeniden haykırılıyor.

Bu haykırış, hâlâ bir yandan Sevre’i, öte yandan Osmanlı saltanatçılığını sayıklayan ve Türk ulusunu “sürü” sanacak kadar hem “Lazistan, Kürdistan, Rum Ortodoks Ökümenikliği” sakızlarını çiğneyen, hem de “yerlilik, millilik” savlarında bulunan içerdeki ve dışardaki BOP’çuların etkisini sıfırla çarpıyor:

“Amasyalılar! Padişah ve hükümet, itilaf devletlerinin elinde tutsaktır. Yurt elden gitmek üzeredir. Bu kötü du­ruma çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Hep birlikte sevgili yurdumuzu ve bağımsızlığımızı kur­tarmak için çalışacağız.

Amasyalılar! Burası, Havza’dan ötesi Pontus oluyor! Sıvas’tan doğusu Ermenistan’a katılıyor. Ülke İngiliz gü­dümü altına giriyor. Tarihi büyük olan Türk ulusu böyle bir tutsaklığı kabul etmez, ulusumuzun tarihi şerefi var­dır.

Katlanılması olanaksız bu acıklı durum karşısında hemen bir örgüt kurmak ve büyük devletlerin temsilcilerine et­kili telgraflar çekmek gerekir. Yurdun her yanında ateşli çalışmalar başladı. Burada da kesinlikle her türlü hakla­rımızı korumak için Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurmalı­yız.

Amasyalılar! Düşmanların Samsun’dan yapacağı herhangi bir çıkartmaya karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekece­ğiz, yurdu en son kayasına dek savunacağız. Allah ulusu­muza yenilgi gösterirse, bütün evlerimizi, mallarımızı ateşe vererek, yurdu bir yıkıntıya çevirerek boş bir çöl gibi düşmana bırakacağız.”

Amasyalıların hep bir ağızdan “Emirlerinizi bekliyoruz Paşam!” deme­leri üzerine de “Sağ olunuz. Elele vererek çalışırsak zaferi kazanaca­ğız ve ne olursa olsun yurdu kurtaracağız!”

Ertesi günü de Müftü Abdurrahman Kâmil Efendi Sultan Beyazıt Camiinde yaptığı vaazda, “Artık padişah olsun, halife olsun, hiçbir hikmeti kalmamıştır. Millet kendi işini kendi eline almıştır. Tek kurtuluş yolu, halkın doğrudan doğruya egemenliği eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep birlikte Mustafa Kemal Paşa’nın çevresinde toplanarak yurdu kurtaracağız!” diyordu.

Atatürk’ün uyarmış olduğu gibi Türk Devrimi, yalnız Türk ulusu için değil, bütün uygar insanlık için üzerinde dikketle durulmaya değer bir devinimin adıdır.

Ulusumuzun kurtarıcısı, insanlık ülküsünün tutkun ve seçkin kişiliği eşsiz kahraman Atatürk’ün kıvançla, özlemle, gönülborcuyla andığımız Amasya’ya gelişinin ve 10 gün sonra 22 Haziran’da ULUSASL EGEMENLİK devrimini başlatmak üzere ulusa yayınlayacağı Amasya Bildirisinin 100. yıldönümü kutlu olsun.

Bu 100. yıldönümünü, 23 Haziran 2019’da İstanbul Belediye Başkanlığına Sayın Ekrem İmamoğlu’nu seçip “HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!” diyerek tüm yurt çapında kutlayacağız.

Prof. Dr. Özer Ozankaya
ADD Kurucu Üyesi ve 4. Genel Başkanı

This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *