VANDALİZM * Saldırgan içgüdülerle yaşarlar ve öldürmeye kuruludurlar. Yaşam alanlarına giren herşeyi hayvanlar gibi imha ederler. Ayrıca, cinsel saldırı vakaları da bu tip kişilerin üreme içgüdülerinin başat bir şekilde açığa çıkma vakasıdır.

Fehim Guler 12.05.2019
fehim.guler@gmail.com

VANDALİZM


İnsanoğlunun bilinen iki ayrı beyni vardır. (Bağırsakların üçüncü beyin olduğu iddiasını yorumun dışında bırakıyorum. ) Biri Sefalo diye adlandırılan bilgilerin eğitim, öğretim ve terbiye ile yüklendiği iki loplu kafatasının içindeki herkesin bildiği beyindir. Diğeri göreceli olarak daha az bilinen RB = Reptile Brain / Sürüngen Beynidir. Bu nohut tanesi büyüklüğünde ve ense kökü bölgesindedir. Dengemizi sağlayan Beyincik ile karıştırılmamalıdır. Sürüngen beyni saldırgan karakterli olup sadece beyin tarafından bastırılabilir.

Bu sürüngen beynin iki görevi vardır. Birincisi “Hayatta Kalma”, diğeri ise ” Üreme / Çoğalma” görevidir. Dikkat çekici olarak bu tip davranışları sergileyen kişilerin eğitim ve öğretim ile kazandıkları bir şey yoktur. Saldırgan içgüdülerle yaşarlar ve öldürmeye kuruludurlar. Yaşam alanlarına giren herşeyi hayvanlar gibi imha ederler. Ayrıca, cinsel saldırı vakaları da bu tip kişilerin üreme içgüdülerinin başat bir şekilde açığa çıkma vakasıdır.

İç siyasetin ayrımcı, bölücü, yıkıcı ve saldırgan eğilimler göstermesinin ardında da üstteki normal beynin gelişememiş olması gerçeği yatmaktadır. Bu sebeple NLP yani beyin yıkama işlemleri yapılmış kalabalık güruhun çekinmeksizin başvurabileceği yöntemler olarak kolaylıkla ortaya çıkmaktadır. Çubuk Vakasında olduğu gibi ana muhalefet liderine saldıran Osman Aga tiplemesi bu kez Yeniçağ muhabirine de aynı saik ve gelişmemişlik sendromunun ortaya çıkması hadisesidir.

Bu tip saldırganlığa eğilimli toplumsal olaylar bu sebeple gelişmemiş ülkelerin bir gerçeğidir. Bu vakalar bazan meczup diye, bazan da bireysel vaka diye toplumu teskin etme amacıyla ruhsal narkoz işlemi bilinçli olarak yönetim kadroları tarafından yapılır. Türk Toplumunun işi çok zordur. Bu tiplemelerin içinde yaşamak zorunda kalmak ve bu durumlara katlanmak gibi çaresizliklere itilmekteyiz.

Bu yüzden de eğitimli gençlerin yurtdışına gitme istekleri yükselen bir eğri görünümündedir. Türkiye gemisi sanki ahşaptan yapılmış gemi gibi batamamaktadır. Koşullar artık ağır bir psikolojik ve travmatik duruma doğru savrulmaktadır. Tanrı bizleri cehaletten ve gelişmemiş topluma evrilmekten korusun.

Saygılarımla.
Fehim GÜLERi

This entry was posted in VANDALLIK. Bookmark the permalink.

One Response to VANDALİZM * Saldırgan içgüdülerle yaşarlar ve öldürmeye kuruludurlar. Yaşam alanlarına giren herşeyi hayvanlar gibi imha ederler. Ayrıca, cinsel saldırı vakaları da bu tip kişilerin üreme içgüdülerinin başat bir şekilde açığa çıkma vakasıdır.

  1. Muzaffer Atilla Şahin says:

    Bu güzel sayfayı yeni keşfetmiş olmaktan dolayı duyduğum hicabımı beyan etmeliyim,
    zararın neresinden dönülse kazançtır.. Fehim Paşa’m gibi “FİKRİ,İRFANI,VİCDANI YÜKSEK” insanların BAŞ OLDUĞUNU, ÖNDER OLDUĞUNU, KURTARICI OLDUĞUNU GÖRMEK UMUTLANDIRIYOR VE MUTLU EDİYOR BENİ. Takip ediyorum..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *