OKUMANIZ GEREKLİ KİTAPLAR ; ZİFİRİ KARANLIKTA I – İçten Çürüme 1908-1988 : Cellad’ın Gecesi 1989-1990 * ZİFİRİ KARANLIKTA II – Demokrasi Tuzağı 1991-1993 : Cellad’ın Zaferi 1994-2003

Gerçeklerden kaçınarak karanlıktan kurtulamazsınız!

Ortağın Çocukları ve Sivil Örümceğin Ağında kitaplarını tamamlayan “Din” maskeli örgütlü saldırının, aydın-siyasetçi aymazlığının belgesi. İçten Çürüme 1908-1988 : Cellad’ın Gecesi 1989-1990

“İran’ı okurken Türkiye’yi, Türkiye’yi okurken İran’ı öğreniyorsunuz. Mustafa Yıldırım, Türk yöneticilerin, aydın kesimin ataletine, bilinçsizliğe tepki gösteriyor. Yıllar süren çalışmasında on binlerce belgeyi derleyerek İran kaynaklı, Tür-kiye’de eylem yapan örgütlerin gelişimini, amaçlarını, eylem yöntemlerini, yabancı devlet- siyasal parti ilişkilerini, terör eylemlerini, işkenceli cinayetlerini anlatıyor. Belgesel, hatta polisiye roman tadında bir dil…” Ahmet Yıldız

” Gerçek ittifak, doğal müttefik!
İran, şeriatçı devrimini Müslüman ülkelerin hepsine ihraç etmeye kalktı.
Büyük ölçüde başardı da… Ortadoğu ülkelerinde ve Türkiye’de kurup beslediği Hizbullah örgütleri, 1980’lerden 2000’li yıllara kadar yurdumuzda, dünyanın dört bir yanında “ameliyat” adını verdikleri suikastlarla binlerce kişiyi öldürdüler. Yurdumuzda Hizbullahiler [Tevhid, İslami Hareket] ve Kürt Hizbullahiler olarak yapı-lanmıştı. Sivil Örümceğin Ağında gibi pek çok değerli araştırma-inceleme kitabını yazarı Mustafa Yıldırım, Hizbullahilerin tüm dünyada işlediği cinayetlerin izini sürdü. Türkiye’deki suikast eylemlerinin tarihçesini çıkardı, Zifiri Karanlıkta ana başlığıyla iki cilt olarak yayımladı.” Mine G. Kırıkkanat,

“Daha ilk kitabın başlarında, İran’da “İslam Fedaileri” Ortadoğu’da ise “Müs-lüman Kardeşler” adıyla örgütlenen, aslında birbirinden hiç farkı olmayanların İslam’ı yorumlayış şekillerini, öldürmeyi, hırsızlığı, sahtekarlığı nasıl yücelttiklerini liderlerinin ağzından okuduğumda, günümüzde yaşananları çok daha iyi çözümledim…” Ümit Zileli

Göstere göstere, Bağıra çağıra, Öldüre öldüre.

Demokrasi Tuzağı 1991-1993 : Cellad’ın Zaferi 1994-2003

“Türkiye’de muhalefetteyiz, İran’da iktidarda… İran Devrimi çok hayırlı bir olaydır. Bu devrimi yapanlara teşekkür ediyor, aynı zamanda onları kutluyorum.” Necmettin Erbakan

“İslam Cumhuriyetini ve mücahit İran milletini örnek almanızı; zalim dev-letlerinize olanca gücünüzle haddini bildirmenizi tavsiye ederim… Kudüs Günü sadece Filistin günü değil İslamın günüdür. İslam Cumhuriyeti bay-rağının baştanbaşa bütün ülkelerde dalgalanması gereken bir gündür. Kudüs gününde milletlerin hain hükümetleri[ni] uyarması gerek.” Rehber İmam Ayetullah Humeyni

“Mustafa Yıldırım, kesintisiz araştırmalarıyla her biri alanında öncü yapıtlar yazıyor. Türklerin, İranlıların yanında Ortadoğu’da, Asya’da ve dünyada insanlığın ilerleyişine katkıda bulunuyor. Türkiye, Ortadoğu ve dün-yadaki suikastları, bombalı toplu kıyımları, Türkiye’deki casusluk çalışmaları-nı, büyük emekle titizce toplanmış belgeleriyle insanlığa büyük bir ders ve ib-retlik bir tarihsel belge olarak sergiliyor.” Ahmet Yıldız

“Okudukça tüylerim ürperiyor!
Dini siyasete alet edenlerin ne denli acımasız, gözü dönmüş ve vicdansız ol-duğunun açık kanıtını onların ağzından dökülen sözler ele veriyor: ‘Diyorlar ki ‘Yalan söyleme!’ Allah’ın isteğini yerine getirirken ilke değişir. Güçlüklerle karşılaştığımızda, düşmanı yanıltmak gerektiğinde kendimizi koruyalım diye Allah insanoğluna yalan söylemeyi öğretti. Yenilme ve inancımızı tehlikeye atma pahasına doğruluğa bağlı mı kalmalıyız? Biz, ‘Hayır!’ diyoruz. Nevvab Safevi [cilt 2, s. 607]” Ümit Zileli

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, Yeni Kitaplar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *