CEPHEDE SAVAŞIN İÇİNDE ER ÜNİFORMALI KUMANDAN MİRALAY MUSTAFA KEMAL

Yorum ;

Hangi komutan ki savaşın tam göbeğinde , askerlerinin önünde siperlerde ve cephededir. O komutanın liyakati , askerini sahiplenmesi , cesaretinin ölçüsü ve yüceliği , üzerinde taşıdığı er kıyafetinde saklıdır  . Öyle bir komutan görürseniz ki ,karşınızda gerçek bir asker ve kahraman bir vatan evladı vardır . Savaşan askerini yalnız bırakmamıştır. Alnından öpülesidir . İşte bu nedenle aradan asır geçmesine rağmen Atatürk’e duyulan sevgi ve saygı gerçek Türk Milletinin kalbine kazınmıştır . 

Savaşlarda biliniz ki üzerinde pırıltılı madalyalar ve çok yıldızlı üniforma taşıyan askerler masa başında savaşı yöneten , canları Vatandan daha değerli olan komutanlardır.

Naci Kaptan

Fotoğraf, Çanakkale Savaşları sırasında
çıkarılan ”Donanma” dergisinden alınmıştır.

Fotoğrafın altında şunlar yazıyor:

”Düşmanın Çanakkale’ye vuku bulan ilk kara taarruzunu durduran kumandanlarımızdan Miralay Mustafa Kemal Bey ve muavini erkanından Mehmet Arif Bey.. Bu resim, mamuleyhin harbi takip ettiği sırada alınmıştır.”

Atatürk, bu fotoğrafta Çanakkale’de çekilmiş diğer fotoğraflarından farklı olarak rütbesiz, er kıyafetindedir. Diğer bilinen ve savaş sürecinde cephede olmayan fotoğraflarında, Atatürk, madalyalarını takmış ve  üniformasını giymiştir.

Atatürk yukarıdaki  fotoğrafta rütbesiz ve madalyasızdır. İngiliz ve Anzak keskin nişancıları, rütbeli gördüklerine ateş edip öldürdükleri için bu önlem alınmıştır. Bu resmi; pek bilinmeyen bir Atatürk fotoğrafı olarak, arşivlerinizde bulunsun ve dostlarınız ile bölüşün diye yolluyorum.

Saygı ile…Oktar Kubat (Vefa lisesinden sınıf arkadaşım)

Paylaşan Şenol Keskin ve Esin Ayral’a teşekkür ederim.

This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *