CEMAAAT-CAMİA-KLAN * Klanlardan kopuşlar örtülü kelimelerle lanetlenir. Zaten onun ayağı kaymaya meyilli idi, İstihbaratçıydı zaten, İçeri sızmıştı zaten gibi kelimeler ardına saklanılır. Bu şekilde gidenlerin ardından yapılan dedikodu ile klan üyeleri gidenlerle ilişkileri bile kopartırlar.

Zabitan isimli siteye teşekkür ederek paylaşıyorum

Dr. Yüksel Hoş

CEMAAAT-CAMİA-KLAN

Günümüzde insanları cemaatleşmenin zararlarını anlatmak için biraraya getirseniz ortaya çıkan şey yine bir cemaat görüntüsü verse de aslında gerçek manada bir “cemaat” oluşmaz. Zira cemaat dediğimiz vakit cemaatleri cemaat yapan faktör şu şekillerde sıralanabilir.

Cemaat güzel bir kavramdır. Komünal birlikteliklere Cemaat denir.BJK bir cemaat yani camiadır. FB ve GS da öyle.Bir köy derneği de bir camiadır.Türkiye’de Cemaat kelimesinin artık ruhu kirlendiği için sanırım bir 20 yıl böyle kalır çünkü bizler KLAN yapılaşmalara Cemaat dedik. KLAN yapılar ülkede Cemaat diye ün yapmış yapılardır. Biz bu durumda Klan ve Cemaatler arasındaki gerçek ayrımı belirtmek durumundayız. Zira bu ülke KLAN yapılara Cemaat dediği için Cemaat yani Camia olan her topluluktan da tırsar hale gelmiştir. Farklılıklara başlayalım.

1- Klanlarda lider esastır. Kutlu, Bilge bir Klan lideri olur. Lider o Klanı temsil eder. Gideceği vakit halefini seçer Cemaat ve Toplumlarda sözcü vardır. Öz eleştiri,iç denetim,kutlu olmayan kişiler ve sürekli gelişen düşünce sistematiği vardır camia sözcüsünü kendi seçer.

2- Klanlar, kendilerini Camia / Cemaat gibi gösterirler bu da onları insanların toplandığı demokratik topluluklar görüntüsü verir ve bu kelime ile dini refere ederek hür irade ile oluşmuş dini camialar görüntüsü verirler. Gerçekte bu, kendilerine meşruiyet kazandırmak içindir.

3- Bir klanda LİDER, “Hocaefendi, Mehdi, Efendi.Hz. gibi” isimler alır. Kraliçe arının etrafında çalışan işçi arılar misali tüm cemaat baştaki kişiye saygınlık kazandırmak için çalışır, o saygınlık cemaatin büyümesinde birincil çekiciliktir. Bir milyon kişi tek kişiye PR yapar.

4- Toplanabilme tecrübesi olmayan yapılar, Komünal tecrübesi olmayan, kulluğa alışmış yapılarda Demokrasiye geçilse bile KLAN türevi yapılar hemen kontrolü ele geçirirler. Zira insanların birey olması kanuni değil sosyolojik bir geçiş süreci sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.

5- Klanlarda para döngüsü klan içinde kalır. Şirketler sözde farklı kişilere ait olsa da bunların hepsi görüntüdür. Bir kanal kurulacaksa kurdurulur, başına birisi geçirilecekse geçirtilir, para ödenecekse birine ödettirilir. Çoğu kez parayı veren ve kurumun sahibi farklı kişilerdir.

6- Paranın sürekli aynı döngü içerisinde tutulduğu sistemlerde sermaye sürekli olarak birikir ve sistem içinde bir para fazlası oluşur. Bu para, sürekli yeni yatırımlara aktarılır. Taşra kökenli birinin üzerine bir şirket yapılırken sağlama almak için borç senedi de imzalatılır.

7- Ortaya çıkan bu başarı hikâyesi, İnayetullah’a mal edilir. Allah’ın inayeti olmasa bu camia böyle büyür müydü? şeklindeki ifadelerle ortaya çıkmış şişkin yapının görkeminden insanlarda sırat-ı mustakim’de oldukları yani doğru yoldalık inancı ve algısı oluşması amaçlanır.

9- Kurulan, kurdurulan şirketlerin başına getirilen kimseler değil, ekipler şirketleri yönetirler. O ekiplerin yukarıdaki tepe ekiple tam bir bağı söz konusudur. Klan yönetimi için yapıya katılacak her üye kardır ve üye katmak için en iyi malzeme ise PR yapılan “KUTLU” kişidir.

10- Klanlardan kopuşlar örtülü kelimelerle lanetlenir. Zaten onun ayağı kaymaya meyilli idi, İstihbaratçıydı zaten, İçeri sızmıştı zaten gibi kelimeler ardına saklanılır. Bu şekilde gidenlerin ardından yapılan dedikodu ile klan üyeleri gidenlerle ilişkileri bile kopartırlar.

11- Buradan bile tepedeki “kutlu” kişiye bilgelik devşirilir. Misal; Hocamız biliyordu zaten, ama ses etmiyordu vardı bir bildiği… derler. Yani hocaları içerideki ajanı biliyordu ama ona kendini düzeltir diye şefkat ediyordu… diyerek buradan da bir bilgelik devşirirler ona.

12- Klanlarda sorgulama hoş karşılanmaz. En tepedeki kişiyi geçin, yakın olanları bile sorgular iseniz Yahova şahitlerinin adeti olan “MÜŞAREKET KESME” denilen kurum devreye sokulur. Bir anda klan arkadaşlarınız sizle alakayı keser.İşleriniz bozulur.Bu da Allah’ın tokadı? Olur.

13- Klan ayrıca inşa etmecidir. İnşa etmekten kastım şudur. Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin bir köyünden bir adamı alırlar. Bu adam Boğaziçi Üniversitesi’nde okur ve hiç bir ortama girmeden, kampüste bir sosyal aktivite yaşamadan mezun olur. Seneleri o ev ile üniversite arasında geçer.

14- Sonra inşa edilen bu adamı Tanzanya’nın filan okuluna müdür yaparlar. Şehir görmüş, sosyal ortamlarda büyümüş kimselere ise böyle yetkileri nadiren verirler. Sıfırdan inşa edilen bu çocuklar asla hür iradeleri ile bir şey sorgulayacak ve itiraz edecek şekilde değildirler.

15-Çoğu zevksizdir zira zevklerinin gelişeceği estetik, sağlıklı şehirsel ortamlarda büyümemişlerdir. “Klan Büyüklerinden” Model alarak oluşturdukları giyim, saç ve bıyık tipleri gelişmiştir. Bu şekilde birilerini de bulamayacaklarından genellikle klan içi eşleştirmelerle ürerler.

16- Belli kurallara göre giyinirler. Mesela önceleri kadınların eşarbı boğazlı kazağın altına vermeleri hoş karşılanmazdı ama aynı kadın ileride subay eşle evli olduğunda ortamlarda içebilirsiniz emri alınca ona göre davranırlar. Süleymancıların eşarp bağlaması da tek tiptir.

17- Adı cemaat olan şu ünlü yapıyı mercek altına aldığınızda Yeniçerilerin devşirme usulleri ile arada ciddi bağlantılar görürsünüz. Çoğu 40’lı yaşlara yakın veya bu yaşta evlendirilirler. Ancak diğer tüm konularda Yahova Şahitleri örnek alınmıştır. Dergileri bile onun kopyasıdır.

18- İçeride Salvador Dali’nin çizimlerini aratmayacak çizimlerin bir kısmı Watchtower Magazine dergisinden alınmadır. Göklere yürüyen insanlar, Köprüler ve merdivenleri geçerek uzaklara uçanlar, bunların hepsi zihin yapılandırma ile bilinçaltına yerleştirilen algılar içindir.

19- Yahova Şahitleri gibi Klan yapılar ve F.G Klanı arasında benzerlikler sayısızdır. Birincisi kapı kapı dolaşma görevi verirken diğerinde cümle Klan oldukça sıkıcı bir dergi olan Sızıntı’ya abone bulma görevi alır. Burada amaç maddi sanacaksınız ancak değildir. Amaç daha farklı.

20-“Evde kadının çok boş vakti olursa ne yapar? Kafasında kurar da kurar. Kadını nasıl boş bırakmayacaksan aynı kuralı abilere uyarla” derler. Adamın birine 100 sızıntı aboneliği verdilerse sabah akşam bu rakamı doldurmak için düşünür, sağı solu arar, sahte samimiyetler kurar.

21-Bu garip görev uğruna insanların psikolojileri bozulur ve robot gibi koşturur da koştururlar. Bir üst kademedeki sorumluların da farklı koşturması olur. Tüm sorumlular maaşlıdır. Semt, Bölge, İl sorumluları ve sohbetçilerin ek gelirleri, toplanan bağışlar ve dergillerdendir..

22- Bunların İslam ve din kardeşliği durumları da sıkıntılıdır. İnsanları 3’e ayırırlar. “Bizim arkadaşlardan”, “Sıkıntılı bir tip” veya “Refik”. Kendi yetiştirdikleri adamlar her kuruma gönderecekleri kişilerdir. Kadrolarda bu adamlar aranır ve görev almaları sağlanır.

23- Eğer o kadro için uygun adam yoksa “Refik” (Dost) gördükleri birisini desteklerler. O söz konusu kadro için uygun adamı bulduklarında “Refik” kişi şutu yer. “Sıkıntılı bir tip” dedikleri ise genelde chp’liler veya kız arkadaşı olan, aşırı sosyal ya da şehirli tiplerdir.

24-Nurcusu, Süleymancısı, Adnan Hocacısı her klan tipi yapılanma için kendi hocası, dini yenileyecek, kişi “Müceddid” olur. Sanki Star Wars’de güce denge getirecek seçilmiş kişidirler. Mütevazı hocaları da 24 saat izlediği Haberlerdeki “Muhterem” ifadesine nedense ses çıkarmaz.

25-Dünyanın en kaliteli insanı dahi olsa Klandan değilse en fazla maaşlı memur olabilir veya o göreve getirilecek klan üyesi yetiştirilene dek sadece “faydalanılır”.Bu durumda bu klanlarda dünyadaki İslam kardeşliğini dinamitleyen minör ölçekde bir klan kardeşliği söz konusudur.

26- İnanın daha 50 madde daha sıralardım. Ancak demek istediğim şudur. Cemaat kelimesi bu ülkede FETÖ, Camia kelimesi ise FB tarafından çok yıpratıldığı için artık Klan türü yapıları Cemaat görür olduk. Yukarıda saydıklarımın tamamı, Klanlarda görülen hastalıklı durumlardır.

27- Eninde sonunda her Klan, devleti ele geçirmek ister. Zira hepsinin algısına yerleştirilen cennet, tekellerindeki devlettir. Bunlar Thomas Moore okumadan bir ütopya kurgusuna inanmış kişilerdir. Bunlara karşı tek silahımız okumak ve bireylerden oluşan bilgi toplumu olmaktır.

28- Sevdiğimiz bir kişinin konuşmasına gidebilir, canımız isterse bir vakfı destekleriz. İstersek bir hocayı bir konuda eleştirir, istersek eleştirdiğimiz aynı kişinin sevdiğimiz bir kelimesini kullanabiliriz. İstersek farklı 4-5-6 kişinin konferanslarına da gidebiliriz.

29- Müslümanlık artık tanınmayacak bir haldedir. Bu kutlu kişiler kültü ile farklı dinler ayrılıp türedi İslam’dan. Klanlar dışında günümüzde cebimize, ırzımıza, inancımıza “Tasallut eden bir Tasavvuf” ayrıca gelişti ve bizler bu hale geldik.

Akıllanmadık Ama final güzel olacak.

http://www.zabitan.net/metin.aspx?Id=1959

This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *